Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lainvalmistelu ja eduskunta-asiakirjat

​Lainvalmistelu ja eduskunta-asiakirjat

Tie lainsäädäntöaloitteesta hyväksytyn säädöksen julkaisemiseen käsittää monta eri vaihetta. Oikeusministeriön julkaisema Lainvalmistelun prosessiopas perehdyttää lainsäädäntöprosessin vaiheisiin.

​Lainvalmistelun tietolähteet

Uutta lainsäädäntöä valmistellaan ministeriöissä joko virkamiestyönä tai valmisteluelimen toimesta. Valmisteluelimiä ovat esimerkiksi työryhmät, toimikunnat ja komiteat. Lainsäädäntöhankkeiden eri vaiheista on mahdollista saada tietoa monesta eri informaatiolähteestä. Uudemmista lainsäädäntöhankkeista on hyvin tietoa verkossa. Kun haluaa tutkia vanhempia lainsääntöhankkeita, on usein välttämätöntä käyttää myös painettuja lähteitä. Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on lainvalmisteluhankkeisiin liittyviä julkaisuja, kuten komiteanmietintöjä ja työryhmäraportteja.

Valmisteltavina olevista lainsäädäntöhankkeista saa tietoa valtioneuvoston Hankkeet ja säädösvalmistelu -palvelusta. Siinä voi hakea ministeriöiden käynnissä olevia ja vuoden 2010 jälkeen päättyneitä hankkeita, työryhmiä ja erilaisia toimikuntia sekä selvitystöitä. Hankkeet ja säädösvalmistelu –palvelussa voi myös listata lausuntokierroksella olevat hankkeet. Arkistoitujen ja ennen vuotta 2010 päättyneiden hankkeiden tietoja voi pyytää ministeriön kirjaamosta.

Koska lainvalmistelua koskeva aineisto on verkossa melko hajallaan, Eduskunnan kirjaston asiantuntijat ovat tehneet vuodesta 2011 lähtien käyttäjäystävällisiä tietopaketteja keskeisistä lainsäädäntöhankkeista. Lakihankkeiden tietopaketit LATI -verkkopalvelu kokoaa lainsäädäntöhankkeita koskevan valmisteluaineiston ja tiedon verkossa julkaistaviksi tietopaketeiksi. LATI-paketit tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa – voit ehdottaa uutta LATI-pakettia tai täydennystä olemassa olevaan tietopakettiin.

​Kansalaisvaikuttaminen

Lainsäädäntöhankkeisiin voi kansalaisena vaikuttaa eri tavoin. Kansalaisaloite tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden vaikuttaa lainsäädäntöön. Kansalaisaloite.fi-sivustolla on tietoa kansalaisaloitteesta ja sen tekemisestä. Otakantaa.fi-palvelu puolestaan tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa lainsäädäntö- ja muihin valmisteluvaiheessa oleviin hankkeisiin. Otakantaa.fi-palvelussa voit seurata hankkeita, jotka ovat käynnissä, osallistua meneillään oleviin verkkokeskusteluihin tai käynnistää oman keskustelun. Eduskunnan kirjaston Kansalaisvaikuttaimisen tietopaketissa lähtökohtana on tieto vaikuttamisen tukena niin lainsäädännön eri vaiheissa kuin vaaleissa ja suoran vaikuttamisen eri areenoilla. Lisäksi tietopaketissa on nostettu esiin kirjallisuutta ja verkkopalveluja demokratiasta ja vaikuttamisesta.

​Eduskunta-asiakirjat

Kun lakiehdotus on annettu eduskunnan käsiteltäväksi, voi asian etenemistä seurata eduskunnan valtiopäiväasiat ja -asiakirjat hakupalvelussa. Hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt ja lausunnot ovat käytännössä niitä oikeudellisia informaatiolähteistä, joista haetaan tarkempaa tietoa lainsäätäjän tarkoituksesta. Nämä valtiopäiväasiakirjat ovat saatavissa sähköisenä eduskunnan verkkopalvelusta vuodesta 1991. Sitä vanhemmat valtiopäiväasiakirjat löytyvät painetuista valtiopäiväasiakirjoista, muun muassa Eduskunnan kirjastosta. Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden kirjallisia lausuntoja saa eduskunnan arkistosta.