Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Varastokokoelmien kuvailuja

varastokokoelma.jpg

​Varastokokoelmien kuvailuja

Osa kirjaston kokoelmista on sijoitettu asiakkailta suljettuun kirjavarastoon. Varastokokoelmista saa kotilainaksi vuodesta 1900 lähtien ilmestynyttä kirjallisuutta. Julkaisut tilataan kirjavarastosta Selma-kokoelmatietokannan kautta. Tilattu aineisto noudetaan asiakaspalvelusta.

II Sosiologia

Kirjavarastoon sijoitettu luokka II kattaa aihealueensa julkaisut vuoteen 1961 saakka.

Aineiston kieli: suurimmaksi osaksi englanninkielistä, seuraavaksi eniten saksankielistä, sitten ranskan-, suomen- ja ruotsinkielistä, muita kieliä harvakseltaan.

 • klassikot
 • sosiologian perusteet
 • sosiologian historia, sisältäen kulttuuriantropologian
 • yleisteokset tai laajat tutkimukset sosiologian eri aihepiireistä
 • politiikkaan, hallintoon ja yhteiskuntaan liittyvää sisältöä omaavat teokset
 • rotukysymystä käsittelevät teokset
 • suomenkieliset, suomalaisten kirjoittamat tai suomalaisia käsittelevät teokset

VII Puolustuslaitos

Sotatiede. Sotaoikeus. Asevelvollisuus.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka VII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

Suomea koskevaa aineistoa

 • sotataito, asevelvollisuus, puolustuskysymys, sotahistoria
 • Venäjän vallan ajalta Suomen sotilasasioihin liittyviä yksittäisiä julkaisuja, ehdotuksia, lausuntoja, kenraalikuvernöörin kirjoituksia senaatille, keisarin antamia asiakirjoja
 • Ruotsi: laajahkosti puolustusta, historiaa, asevelvollisuutta koskevaa kirjallisuutta, komiteanmietinnöt,
 • muut maat: Venäjää/Neuvostoliittoa (puna-armeijaa) tai USA:a koskevaa yleistä aineistoa, valikoiden muista maista
 • säädökset (paitsi Suomi ja Ruotsi, jotka muissa luokissa)
 • Lotta-järjestö, suojeluskunnat, suojeluskaarti, punakaarti. Teknisiä oppaita, ohjesääntöjä jne. ei säilytetä. Suojeluskuntien ja suojeluskuntapiirien historiikit säilytetty.
 • puolustusvoimien toiminta, vuosijulkaisu suomeksi ja ruotsiksi
 • aliupseerikerhojen, pataljoonien, rykmenttien historiikit ja historiikkeja
 • upseerikoulujen, Upseeriliiton ja muiden vastaavien liittojen, rintamamiesyhdistystoiminnan, sotilaskotiyhdistystoiminnan historiikit
 • asevelvollisten etsintäluettelo 1932, 1934

VIII Kirkko

Teologia. Kirkko-oikeus. Kirkollis- ja pappeinkokoukset. Kirkko ja valtio. Uskonnonvapaus. Lähetystoimi.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka VIII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

Suomea koskevaa aineistoa

 • kirkko ja valtio/yhteiskunta, kirkkohistoria, kirkko hallintoviranomaisena, kirkon hallinto, kirkko-oikeus ja lainvalmistelu (myös Ruotsin osalta), kirkko ja työväenliike, yleisteokset
 • herätysliikkeet ja uskonnolliset liikkeet Suomessa, yleisjulkaisut säilytetään
 • vuosikirjoja rajoitetusti, vain keskeiset, jos on olemassa yli 5 vuoden sarja
 • kreikkalaiskatolinen aineisto Suomen osalta
 • kirkollisten järjestöjen historiikit
 • säilytetty joitakin suurimpien kaupunkien seurakuntien ja luovutettujen alueiden seurakuntien historiikkeja
 • hiippakuntien historiikit säilytetään, vuosikirjat säilytetään, jos yli 5 vuoden sarja
 • kirkon säännöskokoelma
 • Suomen kirkon vuosikirja 1921–1954 ja Kirkon vuosikirja 1954–1973
 • kirkkohallituksen vuosikertomus 1957-
 • kirkkohallituksen ohjeita ja tiedotteita 1949–1984
 • kirkon kalenteri 1958, 1978–1999
 • yksittäisten kirkolliskokousten tai kirkkopäivien yhteen kootut aineistojulkaisut valikoiden

IX Sivistystyö

Kasvatusoppi. Oppihistoria. Kansanvalistus. Kansakoulu. Kansanopisto. Oppikoulu. Yliopisto ym. korkeakoulut. Ammattiopetus. Ammattikasvatus. Sanomalehdistö. Kirjastotoimi. Arkistot.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka IX kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

Historianäkökulma

 • suomalaisten koulujen, opistojen (ml. työväen-, kansalais-), järjestöjen historioita, erityisesti, jos ne kattavat useita vuosia (pääperiaate: 5 v. tai enemmän); myös pienten koulujen ja yhdistysten historioita
 • koulujärjestelmät, koulunuudistus
 • "kouluisät" valikoiden
 • luovutettujen alueiden koulut
 • korkeakoulukysymys; kysymys korkeakoulujen paikoista
 • koululaitoksen hallinto, lainsäädäntö, joissa lakeja ja tulkintaa

Yhteiskuntanäkökulma (mm. lait ja lainvalmistelu)

 • suomalaiset ja pohjoismaiset (valikoiden) koulujärjestelmät, koulunuudistus, kasvatus- ja koulutussosiologia
 • suomalaisten lehtien historiat, lehdistön ja valtion suhde; ei journalistinen tekniikka, joka vanhentunut
 • betänkande-julkaisut
 • valtio ja koululaitos
 • esitykset valtiovallalle (opettajien asema jne.)

X Yleinen järjestys ja turvallisuus

Poliisilaitos. Painolainsäädäntö. Kokoukset ja yhdistykset. Ravintolat ja matkustajakodit. Julkiset huvit. Passit. Irtolaisuus. Palotorjunta. Tulenarat tahi myrkylliset aineet. Kaupunkien ym. yhdyskuntien asemakaavat ja rakennusjärjestelmät. Puhtaanapitotoimi. Julkiset ja historialliset muistomerkit. Luonnonsuojelu. Eläinsuojelu.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka IX kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

Aineiston kieli: 42 % suomenkielistä, 34 % ruotsinkielistä, 10 % saksankielistä.  

Aineiston ikä

 • aineistoa vuosilta 1770─1960
 • 22 % 1930-luvulta
 • 15 % 1920-, 1940- ja 1950-luvulta
 • ennen vuotta 1827 ilmestyneet julkaisut on siirretty Wanha-kokoelmaan

Kotimaista aineistoa

 • poliisitoimi (mm. poliisikäsikirjat, tutkimusmenetelmät, palkkaus, naispoliisikysymys)
 • väestönsuojelu (erityisesti II maailmansodan aikana)
 • palosuojelutoimi ("valtion hallinto ja palosuojelu")
 • vapaapalokuntien kansallinen historia
 • luonnonsuojelu kansallisena päätöksentekona
 • kotimainen ja pohjoismainen painovapaus, sensuuri
 • Eduskuntatalon suunnittelu ja kuvaukset
 • pääkaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelu
 • kansallinen turvallisuus, tiedustelutoiminta (myös ulkomaista)
 • prostituutio, "siveyspoliisi"

XI Huoltotoimi

Köyhäinhoito. Julkinen ja yksityinen hyväntekeväisyys. Lasten- ja nuorisonsuojelu. Invaliidihuolto. Sokeain-kuuromykkäin, tylsämielisten hoito. Alkoholistihuolto.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XI kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokkaan oli sijoitettu myös uudempaa kausijulkaisuaineistoa.

Aineiston kieli: 49 % suomenkielistä, 32 % ruotsinkielistä, 7 % saksankielistä.

Aineiston ikä

 • aineistoa vuosilta 1770–1980
 • 28 % 1940-luvulta
 • 14 % 1950-luvulta
 • ennen vuotta 1827 ilmestyneet julkaisut on siirretty Wanha-kokoelmaan

 Kotimaista aineistoa  

 • sosiaalilainsäädäntö, erityisesti kommentaarein varustetut teokset (myös Pohjoismaat ja muut Euroopan maat)
 • sosiaalipolitiikan historiaa (myös ulkomaista)
 • sosiaalialan järjestöt, jos toiminnasta useita vuosia tai niiden perustamisen historiaa
 • sosiaalialan järjestöt, joilla kansallista merkitystä
 • toinen maailmansota (yleensä sodat) ja sosiaalitoimi
 • virallisjulkaisuja

XII Lääkintölaitos

Historia. Lainsäädäntö. Oikeuslääketiede. Terveydenhoito. Lääkärit. Sairaalat. Apteekit. Rohdoskauppa. Eläinlääkintölaitos.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

Aineiston kieli: 48 % ruotsinkielistä, 43 % suomenkielistä, 3 % saksankielistä ja englanninkielistä.

Aineiston ikä

 • aineistoa vuosilta 1740–1960
 • 18 % 1920-luvulta
 • 14 % 1950-luvulta
 • ennen vuotta 1827 ilmestyneet julkaisut on siirretty Wanha-kokoelmaan.

Kotimaista aineistoa

 • apteekkilaitos (yleiskuvaukset, yhteys lainsäädäntöön, apteekkikysymys)
 • betänkande-julkaisuja
 • kansaneläkekysymys
 • kansanterveystyö
 • sosiaalilääketiede lakien yhteydessä
 • oikeustapauksia (oikeuspsykiatria)
 • tuberkuloosi kansantautina
 • toiminta sairaaloiden perustamiseksi

XIII Liikenne

Liikennehistoria. Liikennepolitiikka. Maantiet. Rautatiet. Moottoriajoneuvot. Ilmailu. Vesitiet. Kanavat. Merenkulku. Luotsi- ja majakkalaitos. Posti-, lennätin-, puhelinlaitos. Radio.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XIII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

Aineiston kieli: 56 % suomenkielistä, 33 % ruotsinkielistä.

Aineiston ikä

 • aineistoa vuosilta 1630–1970
 • 51 % vuosilta 1910–1930
 • 20 % 1920-luvulta
 • 20 % 1930-luvulta
 • ennen vuotta 1827 ilmestyneet julkaisut on siirretty Wanha-kokoelmaan.

Kotimaista aineistoa

 • rautatiet (yleiskuvaukset, rataverkon rakentaminen, palkkauskysymys, vanhoja aikatauluja)
 • Betänkande-julkaisuja
 • postilaitos, toimintaa kuvaavat historiateokset
 • majakat, historiat
 • kanavien perustaminen
 • sähköistäminen
 • Helsingin alueen puhelinyhtiöt, puhelintoimi, muualta valikoiden
 • tieverkosto
 • Venäjän postilaitosta ja rautateitä koskevaa vuoteen 1917

XIV Sosiaalipolitiikka

Kirjavarastoon sijoitetuissa sosiaalipolitiikan luokissa XIV.1-8 on aineistoa vuoteen 1961 saakka.

Sosiaalipolitiikan luokissa on kirjallisuutta seuraavasti.

XIV.1 Yleinen sosiaalipolitiikka. Väestökysymys. Yhteiskunnalliset olot.

 • suomalainen ja pohjoismainen aineisto säilytetty kattavasti
 • kansainvälistä ja isojen maiden yleisteoksia sosiaaliturvasta, sosiaaliongelmista, väestöstä
 • pakolaisia, kansallissosialismia ja rotukysymyksiä koskevia teoksia; väestöaiheisia, jos ovat yleisteoksia eivätkä vain tiettyä maata koskevia
 • suomalaisista jätetty eri painokset samasta teoksesta, muista vain viimeisin painos
 • konferenssijulkaisuja, jotka koskevat Pohjoismaita tai on pidetty Suomessa
 • aihealueen juridisia kommentaareja

XIV.2 Maalaisväestö. Agraaripolitiikka. Maanomistus. Maanomistajat. Maareformi. Asutuspolitiikka. Maaseudun tilaton väestö. Maanviljelystyöväki. Maaorjuus.

 • säilytetty kattavasti Suomea koskeva kirjallisuus; myös muita Pohjoismaita koskevia
 • yleisteoksia maatalouspolitiikasta tai historioita (Saksa, Englanti, Ranska, Venäjä/Neuvostoliitto)
 • asutuskysymys, maareformi, torpparikysymys, pika-asutus, sosialismi ja maalaisväestö
 • yleisteoksia maatalousväestöstä ja maatalouspolitiikasta

XIV.3 Työväenkysymys. Työväen ja työväenliikkeen historia. Ammattiyhdistys. Työnantaja. Työntekijä. Työnvälitys. Lakko. Työnsulku. Työttömyys. Työväensuojelu. Naisten ja lasten työ. Ammattientarkastus. Käsityöläiset. Kotiapulaiset.

 • työvoima
 • työttömyys ja työllisyys
 • työväenyhdistyksien vuosikertomuksia ja historioita
 • ammattiliitot, ammattijärjestöt, ammattiyhdistykset: vuosikertomukset ja historiat, pöytäkirjat, säännöt, ohjelmat ja ohjelmapolitiikat seuraavilta: SAK, STK, Suomen paperiteollisuuden keskusliitto, Suomen metalliväen liitto, Rakennustyöläisten liitto (Rakennustyöväen liitto)
 • työväenliike yleensä, historia, teoria, demokratia
 • ammattiyhdistysliike yleensä, historia: säilytetty mm. seuraavia maita koskevia teoksia valikoiden (USA, Norja, Englanti, Ranska, Italia, Australia, Intia, Neuvostoliitto, Kanada, Japani)
 • palkka, työaika (8-tunnin työpäivä, yötyö), lakko: yleisteoksia ja teoriaa
 • myös teoksia, joissa naisnäkökulma

XIV.4 Keskisääty.

 • säilytetty aineisto siirretty luokkaan XIV.3
 • yleinen kiltoja ja eri ammattialoja koskeva kirjallisuus Suomesta, Pohjoismaista ja mm. Saksasta, Iso-Britanniasta
 • keskiluokkaa koskeva yleinen kirjallisuus
 • käsityöläisten tai muiden ammattialojen historiat

XIV.5 Naisasia.

 • Naisasiaan liittyvät valtiolliset oikeudet luokassa III.
 • luokka sisältää naisten asemaa, naisten oikeuksia, naisliikettä koskevaa kirjallisuutta erityisesti Suomesta ja Pohjoismaista
 • naisasia yleensä, feminismi, naisliikkeen historia, naiset eri ammateissa
 • kokonaisuus, joka on syytä säilyttää alkuperäisenä Eduskunnan kirjastossa

XIV.6 Siirtolaisuus.

 • suomalaisten ja muiden pohjoismaiden siirtolaisuus muihin maihin (Amerikan Yhdysvallat, Kanada, Australia)
 • siirtolaisten elämä lähinnä Amerikassa, esim. suomalaisten julkaisemia yksittäisiä lehtiä
 • siirtolaisuuspolitiikka yleensä mm. Amerikassa ja Kanadassa
 • juutalaisten ja palestiinalaisten tilannetta koskevia teoksia
 • siirtolaisuus erityisesti Euroopassa

XIV.7 Asuntokysymys.

 • asuntokysymys ja asuntopolitiikka yleensä, asumista koskevat teoreettiset pohdinnat erityisesti Suomen osalta, myös muista Pohjoismaista
 • yleisteoksia seuraavista maista: USA, Saksa, Iso-Britannia, Neuvostoliitto
 • asunto-olot Suomen suurimmissa kaupungeissa

XIV.8 Raittiuskysymys.

 • alkoholikysymys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
 • alkoholismi, raittiusliike, raittiusyhdistysten historiat, vuosikertomukset ja muu materiaali
 • kokonaisuus, joka on syytä säilyttää alkuperäisenä Eduskunnan kirjastossa

XVII.2 Maatalous

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XVII.2 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokkaan on sijoitettu myös uudempaa kausijulkaisuaineistoa.

XVII.2.1 Maataloushallinto. Maanviljelys. Karjanhoito. Metsänhoito. Metsästys. Kalastus. Osuustoiminta maatalouden alalla. Maanmittaus.

 • yleisteoksia ja historioita koskien Suomen maataloutta, metsätaloutta, kalastusta, metsästystä, maaseudun asutusta
 • suurien maatalouskokousten asiakirjoja
 • 1–2 yleisteosta / maa seuraavasti: Pohjoismaat, isot Euroopan valtiot, Neuvostoliitto, USA
 • keskeisiä kasvioppaita tai eri viljelymuotojen oppaita
 • paikallisten osuusmeijereiden, meijeriliittojen ja osuusteurastamojen maatalouden ja metsätalouden keskusjärjestöjen (mm. MTK) historiat
 • ns. menetettyjen alueiden osalta aihealueen historioita

XVII.2.2 Vuosikertomukset. Kantakirjat. Säännöt.

Aihealueen toimijoiden vuosikertomuksia, toimintakertomuksia ja sääntöjä. Kausijulkaisuaineistoa säilytetty, ellei vastaavasta toiminnasta ole historioita.

 • Finska hushållningssällskapet
 • Keisarillisen Suomen talousseura
 • Hankkija
 • Pellervo
 • Pienviljelijäin keskusliitto
 • Pienviljelijäin liitto
 • Svenska lantbruksproducenternas förbund (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
 • Tapio
 • Valio

XVII.3 Teollisuus

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XVII.3 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokkaan on sijoitettu myös uudempaa kausijulkaisuaineistoa.

XVII.3.1 Teollisuus. Käsiteollisuus. Kotiteollisuus. Osuustoiminta teollisuuden alalla.

Aineiston kieli: 59 % suomenkielistä, 32 % ruotsinkielistä.

Aineiston ikä

 • aineistoa vuosilta 17481978
 • 23 % 1930-luvulta
 • 21 % 1940-luvulta
 • 19 % 1950-luvulta
 • ennen vuotta 1827 ilmestyneet julkaisut on siirretty Wanha-kokoelmaan

 Kotimaista aineistoa

 • yritysten historiat (suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä)
 • teollisuusalojen historiat
 • teollistumisen historiaa (myös ulkomaista)
 • Ruotsin teollisuus, kun mukana Suomea koskevaa (vuoteen 1809)

XVII.3.2 Vuosikertomukset. Säännöt.

Kotimaista kausijulkaisuaineistoa

 • valtionyhtiöiden, valtioenemmistöisten pörssiyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden vuosikertomukset
 • painetut säilytetty mahdollisimman kattavasti siihen asti kuin vuosikertomukset ovat alkaneet ilmestyä verkossa
 • verkkoversioiden aikana ei yleensä kartuteta painettuja vuosikertomuksia; Selmaan viedään tieto verkkoversioista
 • säilytetty energia-alan, erityisesti ydinvoiman tuottamiseen liittyvien yritysten ja organisaatioiden kausijulkaisuja ja kausijulkaisutyyppisiä julkaisuja

XVII.4 Kauppapolitiikka

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XVII.4 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokkaan on sijoitettu myös uudempaa kausijulkaisuaineistoa.

XVII.4.1 Kauppapolitiikka. Osuuskauppa. Pörssi. Varrantti.

Aineiston kieli: 78 % suomenkielistä

Aineiston ikä

 • 70 % 1930–1950-luvuilta, kunakin vuosikymmenenä ilmestyneen aineiston osuus on noin 23 %
 • vanhimmat niteet (3 %) on julkaistu ennen vuotta 1900

Kotimaista aineistoa

 • yritysten historiat (suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä)
 • kaupan/teollisuusalojen historiat
 • paikallisosuuskaupat
 • teollistumisen, ulkomaankaupan historiaa
 • Norjan Innstilling-julkaisuja

XVII.4.2 Vuosikertomukset. Säännöt.

Kotimaista kausijulkaisuaineistoa

 • keskusosuusliikkeet: SOK, KK, K-ryhmä (painetut vuosikertomukset)
 • keskuskauppakamari

XVII.5 Rahat

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XVII.5 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokkaan on sijoitettu myös uudempaa kausijulkaisuaineistoa.

XVII.5.1 Mitat. Painot. Osuuspankit. Panttilainausliike. Eläkkeet.

Aineiston kieli: aineistoa on 10 kielellä; 66 % suomenkielistä, 23 % ruotsinkielistä, 6 % englanninkielistä. Aineistoa löytyy myös saksaksi, italiaksi, norjaksi, viroksi, tanskaksi, ranskaksi ja venäjäksi.

Aineiston ikä

 • 76 % 1920–1950-luvuilta
 • 24 % 1930-luvulta
 • 26 % 1950-luvulta
 • 6 % ennen vuotta 1900

Kotimaista aineistoa

 • Suomen Pankki
 • pankkitoiminta Suomessa (historia, yleisteokset)
 • liikepankit, säästöpankit, osuuspankit jne.
 • vakuutustoiminta (historia, yleisteokset)
 • vakuutuslaitokset
 • eläkevakuutus, eläkekassat valikoiden; eläkekysymys
 • palovakuutus, -yhdistykset valikoiden
 • myös muiden maiden keskuspankit
 • ulkomaisia "isoja" pankki- ja vakuutuslaitoshistorioita valikoiden
 • ulkomaisia kansantalouden ja pankkitoiminnan teorian klassikkoja

XVII.5.2 Vuosikertomukset. Säännöt.

Kotimaista kausijulkaisuaineistoa

 • säilytetty Suomen Pankkia koskeva aineisto suomeksi ja ruotsiksi
 • Aasian kehityspankin toimintakertomuksia
 • erityisesti kansallisia pankkiyhdistyksiä ja vakuutusyhdistyksiä
 • pankkien toiminta- ja vuosikertomuksia