Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Saksan liittotasavalta – oikeudellisia tiedonlähteitä

Saksa_levea.jpg

​Saksan liittotasavalta – oikeudellisia tiedonlähteitä

Saksa on liittovaltio, jonka muodostavat 16 osavaltiota. Lainsäädäntövalta voi olla joko yksinomaan liittovaltiolla, yksinomaan osavaltioilla tai jaettuna niiden kesken. Kilpailevan lainsäädäntövallan aloilla osavaltiot voivat saattaa voimaan säädöksiä siinä laajuudessa kun liittovaltio ei ole käyttänyt toimivaltaansa. 

Liittovaltion lainsäädäntöelimiä ovat Bundestag (liittopäivät) ja Bundesrat (liittoneuvosto). Bundestag valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Sen tehtävänä on säätää lait sekä valvoa hallituksen toimintaa ja valita liittokansleri. Tämän lisäksi parlamentti päättää budjetista ja puolustusvoimien toiminnasta ulkomailla.

Bundesratissa on jokaisen osavaltion hallituksen (Landesregierung) jäseniä. Sen tehtävänä on edustaa osavaltioita lainsäädäntöprosessissa. Lisäksi Bundesratilla on rooli EU-asioiden käsittelyssä. Jokaisella osavaltiolla on oma lainsäädäntöelin maapäivät (Landtag).

Kaikki liittopäivien edustajat ja saman verran maapäivien edustajia kokoontuu joka viides vuosi Bundesversammlungiin (liittokokoukseen) valitsemaan liittopresidentin. Presidentin tehtävä on edustuksellinen.

Liittovaltioperiaatetta ja lainsäädäntövallan jakautumista selostetaan parlamentin sivustolla: Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund und Ländern

Liittovaltion lainsäädäntövallasta säädetään yksityiskohtaisesti perustuslain VII luvussa: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Die Gesetzgebung des Bundes

Perustuslaki ja oikeusjärjestelmä

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Basic Law for the Federal Republic of Germany

Tietoa perustuslaista: Deutscher Bundestag: Grundgesetz

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : Kommentar / von Hans. D. Jarass und Bodo Pieroth. München : C.H. Beck, 2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The constitution of Germany : a contextual analysis / Werner Heun. Oxford : Hart, 2011. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Einführung in das deutsche Recht / Gerhard Robbers. Baden-Baden : Nomos, 2017.
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

An introduction to German law / Gerhard Robbers. Baden-Baden : Nomos, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lainvalmisteluaineistoa

Hallituksen esitykset ja muut lakien vireillepanoasiakirjat käsittelytietoineen sekä parlamentin asiakirjat ovat vaalikausittain parlamentin sivustolla vuodesta 1976. Tuolloin otettiin käyttöön Bundestagin ja Bundesratin yhteinen tietojärjestelmä DIP, joka uudistettiin vuonna 2005. DIP - Dokumentations- und Informationssystem

Thematische Suche ab 18.10.2005 (DIP ab 16. Wahlperiode)
Thematische Suche 14.12.1976 bis 18.10.2005 (DIP 8.-15. Wahlperiode)
DIP - Einführung in die Suche. Hakuohjeita käsittelytietojen ja asiakirjojen hakuun

Tietoa lainsäädäntöprosessista:
Deutscher Bundestag: Die Gesetzgebung
Deutscher Bundestag: Adoption of legislation

Drucksachen und Plenarprotokolle des Bundestages - ab 1949
Parlamentin pöytäkirjat ja asiakirjat pdf-muodossa 1949-

Säädökset

Liittovaltion säädökset julkaistaan virallisessa lehdessä Bundesgesetzblatt Teil I ja Bundesgesetzblatt Teil II, jotka ilmestyvät sekä painettuina että sähköisinä. Osassa I julkaistaan liittovaltion säädöksiä ja osassa II valtiosopimuksia. Painettu versio on virallinen.
Bundesgesetzblatt. Teil 1. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Bundesgesetzblatt. Teil 2. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Bundesgesetzblatt,  elektroninen julkaisu

Liittovaltion voimassa oleva lainsäädäntö on lähes kokonaisuudessaan ajantasaisesti Gesetze im Internet -palvelussa. Muutokset ja päivitystiedot näkyvät lakien alussa (Stand / Hinweis). Osasta laeista on englanninkielisiä käännöksiä. Eduskunnan kirjaston hakuohjeet Gesetze im Internet -palveluun

Rechtswörterbuch / begründet von Carl Creifelds. München : Beck, 2017. Hyvä lähtökohta säädöstiedonhakuun. Selittävä oikeudellisten termien sanakirja, sisältää lyhyehköt määritelmät ja ristiviittaukset sekä lyhenneluettelon. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache / Kirchner. Berlin : Gruyter, 2013.
Lakien nimiä ja niistä käytettyjä lyhenteitä. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Linkkejä Saksan liittotasavallan säädöksiin Elki-linkkitietokannassa 

Lakikirjat oikeudenaloittain

Liittovaltion oikeuden keskeisiä lähteitä ovat valtiosäännön muodostavan perustuslain lisäksi siviililakikirja (BGB), kauppalakikirja (HGB), rikoslakikirja (StGB), sosiaalilakikirja (SGB) ja vero-oikeudessa vero- ja maksulaki (Abgabeordnung lyh. AO) sekä tuloverolaki (Einkommensteuergesetz lyh. EStG).
Abgabeordung
Einkommensteuergesetz

Siviililakikirja

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Bürgerliches Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Kohlhammer. Useita osia. Siviililain kommentaari.

Bürgerliches Gesetzbuch : mit Nebengesetzen, insbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug), einschliesslich Rom I- und Rom II-Verordnung, ... / Otto Palandt. bearb. von Peter Bassenge. München : C.H. Beck, 2017. Siviililain kommentaari. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Staudinger BGB. Berlin : Sellier : de Gruyter. Siviililain kommentaari. Useita osia. Hyvä teos, karttuu useita niteitä vuodessa. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch / hrsg. von Kurt Rebmann, Franz Jürgen Säcker, Roland Rixecker. München : Beck. Siviililain kommentaari. Useita osia. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kauppalakikirja

Handelsgesetzbuch (HGB)

Handelsgesetzbuch : mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht) / bearbeitet von Klaus J. Hopt, Christoph Kumpan, Hanno Merkt, Markus Roth ; begündet von Adolf Baumbach. München : C.H. Beck, 2016. Kauppalain kommentaari. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rikoslakikirja

Strafgesetzbuch (StGB)

Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen / erläutert von Thomas Fischer. München : C.H. Beck, 2017. Rikoslain kommentaari. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch / von … Hans-Joachim Rudolphi … [et al.]. Rkoslain kommentaari.
Bd 1. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
Bd 2. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Sosiaalilakikirja

Sozialgesetzbuch (SGB)
Valitse Titelsuche tai Volltextsuche ja kirjoita hakukenttään SGB. Sozialgesetzbuch on saatavilla kirjoittain; koko sosiaalilakikirja ei aukene yhdellä kertaa.

Sozialgesetzbuch mit Sozialgerichtsgesetz : Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis / Einführung von Ulrich Becker und Thorsten Kingreen. München : dtv, [2018]. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Prosessilait

Zivilprozessordnung (ZPO)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zivilprozessordnung : FamFG, Verfahren in Familiensachen, EGZPO, GVG, EGGVG, EU-Zivilverfahrensrecht : Kommentar / begründet von Heinz Thomas, Hans Putzo ; fortgeführt von Klaus Reichold, Rainer Hüßtege, Christian Seiler. München : C.H. Beck, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Zivilprozessordnung und Nebengesetze : Grosskommentar. Berlin ; New York [N.Y.] : de Gruyter, 1994–. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Strafprozessordnung (StPO)

Strafprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen / erläutert von Lutz Meyer-Goßner und Bertram Schmitt. München : Beck, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tuomioistuinratkaisut

Linkkejä Saksan liittotasavallan tuomioistuimiin ja oikeustapauksiin Elki-linkkitietokannassa

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Tübingen : Mohr, 1952-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen. Köln ; Berlin : Heymann, 1951-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen. Köln, 1951-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Entscheidungen des Bundessozialgerichts. Köln : Heymann, 1956-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Berlin : Heymann, 1955-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Deutsche Rechtsprechung. Hannover : Deutsche Rechtsprechung, 1948-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NJW-Rechtsprechungs-Report. Zivilrecht.. München : C.H. Beck, 1986-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NVwZ-Rechtsprechungs - Report : Verwaltungsrecht. Frankfurt : C.H. Beck, 1988-.
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts. Tübingen, 1926-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus

Jahrbuch des Arbeitsrechts : Gesetzgebung, Rechtsprechung, Literatur : Nachschlagewerk für Wissenschaft und Praxis. Berlin : Schmidt, 1999-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jahrbuch des Sozialrechts der Gegenwart : Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechung, Literatur . Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1999-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Tübingen, 1951-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NJW : neue juristische Wochenschrift. Frankfurt am Main : Beck, 1976-
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Zeitschrift für Rechtspolitik. München : Beck, 1968-. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Linkkejä Saksan liittotasavallan oikeuskirjallisuuteen Elki-linkkitietokannassa

Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, tammikuu 2014, päivitetty 10.10.2018 sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi