kansainvaliset.jpg

Ulkomaiset oikeudelliset tiedonlähteet

Eduskunnan kirjaston ulkomaisen oikeuskirjallisuuden hankinnan painopistealueita ovat valtiosääntöoikeus, EU-oikeus, kansainvälinen oikeus, oikeuspolitiikka sekä vertaileva oikeustiede. Kokoelmiin valitaan kuitenkin myös esimerkiksi siviili-, rikos- ja prosessioikeudellisista kirjallisuutta ajankohtaisista aiheista.

Ulkomaisiin oikeudellisiin tietopaketteihin on koottu kunkin maan keskeiset sähköiset oikeudelliset tiedonlähteet: perustuslaki, säädöskokoelmia, lakikirjoja, säädösvalmisteluaineistoa ja oikeustapauskokoelmia. Lisäksi mukaan on otettu kustakin maasta tietokannat, tietopankit ja ajantasaiset tiedonlähdeoppaat sekä kirjaston kokoelmiin hankittua oikeuskirjallisuutta kyseisestä maasta.

Ulkomaisen säädöstiedon tulkinta ja käyttö edellyttää aina kyseisen maan oikeusjärjestelmän perusteiden osaamista.

belgiap.jpg

Belgia - oikeudellisia tiedonlähteitä

Belgia on perustuslaillinen monarkia ja parlamentaarinen demokratia, joka on muovautunut yhtenäisestä valtiosta liittovaltioksi. Liittovaltion parlamentti on kaksikamarinen. Lue lisää

ranskap.jpg

Ranska - oikeudellisia tiedonlähteitä

Ranska on tasavalta, jossa lainsäädäntövaltaa käyttää kaksikamarinen parlamentti. Lue lisää

venajap.jpg

Venäjän federaatio - oikeudellisia tiedonlähteitä

Venäjän federaatio on liittovaltio, joka koostuu itsehallintoalueista, joita ovat tasavallat, autonomiset piirikunnat, alueet, aluepiirit, autonomiset alueet ja liittokaupungit. Lue lisää

Saksap.jpg

Saksan liittotasavalta - oikeudellisia tiedonlähteitä

Saksa on liittovaltio, jonka muodostavat 16 osavaltiota. Lainsäädäntövalta voi olla joko yksinomaan liittovaltiolla, yksinomaan osavaltioilla tai jaettuna niiden kesken. Lue lisää

itavaltap.jpg

Itävalta - oikeudellisia tiedonlähteitä

Itävalta on liittovaltio, jonka muodostavat yhdeksän osavaltiota. Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta on jaettu liittovaltion ja osavaltioiden kesken. Lue lisää

 Lukuvinkkejä

 

 

Legislation in Europe : a comprehensive guide for scholars and practitionershttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/legislation-in-europe.aspxLegislation in Europe : a comprehensive guide for scholars and practitioners
Congress : protecting individual rightshttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/congress.aspxCongress : protecting individual rights
Stereotypes and Human Rights Law https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/stereotypes-and-human-rights-law.aspxStereotypes and Human Rights Law
Kryptovalutor : särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedelhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/kryptovalutor.aspxKryptovalutor : särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel
International sales law : contract, principles & practice https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/international-sales-law.aspxInternational sales law : contract, principles & practice
Treaty interpretation https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/treaty-interpretation-.aspxTreaty interpretation
Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brotthttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/garningsmannaskap-vid-fleras-deltagande-i-brott.aspxGärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott
Vertragsauslegung und Vertragsverhandlungen: eine rechtsvergleichende Untersuchunghttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/vertragsauslegung-und-vertragsverhandlungen.aspxVertragsauslegung und Vertragsverhandlungen: eine rechtsvergleichende Untersuchung
Foreign policy objectives in European constitutional lawhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/foreign-policy-objectives-in-european-constitutional-law.aspxForeign policy objectives in European constitutional law
The Public Law of Gender : from the local to the globalhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/public-law-of-gender.aspxThe Public Law of Gender : from the local to the global