Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Vaalien tulos- ja tietopalvelut, vaalitilastot

​Vaalien tulos- ja tietopalvelut, vaalitilastot

Vaaleissa annettujen äänien laskenta alkaa heti äänestyksen päättymisen jälkeen. Vaalien tuloksia voi seurata monella eri tavoin ja vaaleista kerätään myöhemmin myös kattavat tilastot.

​Vaalien tulokset

Vaalipäivänä eli sunnuntaina 19.4.2015 äänestys päättyy kello 20. Heti sen jälkeen tiedotusvälineet aloittavat vaalitulosten uutisoinnin.

Ennakkoäänestyksen tulokset julkaistaan heti kello 20:n jälkeen. Vaalipiirilautakunnat ovat aloittaneet ennakkoäänten laskennan aikaisintaan kello 12 vaalipäivänä. Yleensä ennakkoäänet saadaan lasketuksi kello 20:een mennessä. Vaalitulokseen lisätään vaalipäivän äänestyksen äänet sitä mukaan kuin niitä ehditään vaalilautakunnissa laskea.

Koko maan alustavan laskennan tulos on valmis yleensä noin kello 23:n ja 24:n välillä. Suurimmissa vaalipiireissä ja kunnissa vaalituloksen laskenta kestää pisimpään.

Vaalipäivän illan ääntenlaskentaa kutsutaan alustavaksi laskennaksi. Äänten tarkastuslaskenta aloitetaan vaalipiirilautakunnissa maanantaina kello 9. Tarkastuslaskennassa lasketaan uudelleen vaalipäivän äänestyksessä annetut äänet. Vaalien tulos, erityisesti yksittäisten ehdokkaiden äänimäärät, saattaa muuttua alustavaan laskentaan verrattuna.

Tarkastuslaskennan jälkeen vaalien tulos vahvistetaan keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa vaalipiirilautakunnan kokouksessa. Tarkemmin Eduskuntavaalien tuloksen laskennasta voit lukea Vaalit.fi-verkkopalvelusta.

​Tulos- ja tietopalvelut, vaalitilastot

Yleisiin vaaleihin ja niiden tuloksiin liittyviä tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, tilastokeskus ja väestörekisterikeskus.

Oikeusministeriön tulos-ja tietopalvelu sisältää kattavat tilastotiedot yleisistä vaaleista vaaleittain vuodesta 2003 alkaen.

Tilastokeskuksen vaalitilastot kattavat laajat tulos- ja tilastotiedot vuodesta 1983 alkaen. Joka neljäs vuosi toimitettavista eduskuntavaaleista Tilastokeskus tuottaa Suomen viralliset tilastot (SVT) - Eduskuntavaalit.

Väestörekisterikeskuksen vaalitilastoista löytyvät mm. asukasluvut äänestysalueittain.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto sisältää vaaleihin liittyviä keskeisiä tutkimusaineistoja, jotka ovat saatavilla tietoarkiston kautta tai vapaasti verkosta. Lisäksi tietoarkistossa on useita aineistosarjoja, jotka sisältävät samantyyppisiä vaalidemokratiaan, kansalaisten poliittiseen osallistumiseen ja yhteiskunnallisiin asenteisiin liittyviä kysymyksiä kuin varsinaiset vaalitutkimusaineistot.

​Tiedotusvälineiden vaalitulospalvelut

Edellisessä luvussa mainittujen tahojen ylläpitämien tulos- ja tietopalvelujen lisäksi myös eri tiedotusvälineillä on omia vaalitulospalvelujaan.

Ylen vaalitulospalvelua voi seurata molemmilla kotimaisilla kielillä vaalipäivänä televisiosta ja radiosta sekä lisäksi verkossa www.yle.fi/vaalit ja svenska.yle.fi/val. MTV:llä on oma vaalipäivän vaalitulospalvelunsa televisiossa ja verkossa. Myös mm. Helsingin Sanomat pitää yllä Vaalit-verkkosivustoa.