After austerity : welfare state transformation in Europe after the great recession

Taylor-Gooby, Peter – Leruth, Benjamin – Chung, Heejung (eds.): After austerity: welfare state transformation in Europe after the great recession. Oxford, Oxford University Press, 2017. 229 s.

​Eurooppalaisen hyvinvointivaltion käsite on alkanut muuttua syvällisesti viime vuosikymmeninä. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin talouskriisit, globalisaatio, teknologiakehitys ja väestön ikääntyminen – ja viime vuosina voimakas maahanmuutto. Poliittisen epävakauden lisääntyminen ja elintason lasku näyttää selkeältä kehityssuunnalta.

Artikkelikokoelma kokoa tutkijoiden näköaloja yhteiskunnalliseen muutokseen EU-maissa, ja arvioi mahdollisia kehityksen suuntia. Perinteisen luokkajaon katsotaan menettävän muutoksessa merkitystään. Samalla uudenlaisiksi vedenjakajiksi ovat kehittymässä esimerkiksi eri ikäpolvien, maahanmuuttajien ja kantaväestön sekä muutoksessa voittajiksi selviytyneiden ja syrjäytyvien väliset erot.

Kirja keskittyy selvittämään eri maiden toimintamalleja hyvinvointivaltion muutoksessa. Yhteenvetoartikkelissa vertaillaan EU-maiden yleisiä strategioita hyvinvointivaltion toimintamalleihin ja verrataan niitä 10 maan vastaaviin strategioihin. EU:n toimintamallit näyttäytyvät ristiriitaisina vahvistaen yhtäältä vapaata kauppaa, liikkuvuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä ja toisaalta panostaen eriarvoisuutta tasoittavaan sosiaalipolitiikkaan. Yhteisten poliittisten linjausten rinnalla maakohtaiset erot ovat suuria.

Artikkelikokoelma antaa laajan ja perustellun näköalan EU-maiden viimeaikaisiin sosiaalipoliittisiin linjauksiin ja niiden kehityssuuntiin.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 12.10.2017 16:15
Muokattu 12.10.2017 16:18

 Tutustu myös

 

 

Measuring tomorrow : accounting for well-being, resilience, and sustainability in the twenty-first centuryhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/measuring-tomorrow.aspxMeasuring tomorrow : accounting for well-being, resilience, and sustainability in the twenty-first century2018-03-16T08:45:00Z
Sivistyksen puolustus : miksi akateemista elämää tarvitaan? https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sivistyksen-puolustus.aspxSivistyksen puolustus : miksi akateemista elämää tarvitaan? 2018-03-14T07:25:00Z
Collective dismissal in the European Union : a comparative analysishttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/collective-dismissal-in-the-european-union.aspxCollective dismissal in the European Union : a comparative analysis2018-03-13T12:45:00Z
Hyvän sään aikana : mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaikenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/hyvan-saan-aikana.aspxHyvän sään aikana : mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken2018-03-08T08:35:00Z
The international human rights judiciary and national parliamentshttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/int-human-rights-judiciary-n-national-parliaments.aspxThe international human rights judiciary and national parliaments2018-03-05T15:30:00Z