After austerity : welfare state transformation in Europe after the great recession

Taylor-Gooby, Peter – Leruth, Benjamin – Chung, Heejung (eds.): After austerity: welfare state transformation in Europe after the great recession. Oxford, Oxford University Press, 2017. 229 s.

​Eurooppalaisen hyvinvointivaltion käsite on alkanut muuttua syvällisesti viime vuosikymmeninä. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin talouskriisit, globalisaatio, teknologiakehitys ja väestön ikääntyminen – ja viime vuosina voimakas maahanmuutto. Poliittisen epävakauden lisääntyminen ja elintason lasku näyttää selkeältä kehityssuunnalta.

Artikkelikokoelma kokoa tutkijoiden näköaloja yhteiskunnalliseen muutokseen EU-maissa, ja arvioi mahdollisia kehityksen suuntia. Perinteisen luokkajaon katsotaan menettävän muutoksessa merkitystään. Samalla uudenlaisiksi vedenjakajiksi ovat kehittymässä esimerkiksi eri ikäpolvien, maahanmuuttajien ja kantaväestön sekä muutoksessa voittajiksi selviytyneiden ja syrjäytyvien väliset erot.

Kirja keskittyy selvittämään eri maiden toimintamalleja hyvinvointivaltion muutoksessa. Yhteenvetoartikkelissa vertaillaan EU-maiden yleisiä strategioita hyvinvointivaltion toimintamalleihin ja verrataan niitä 10 maan vastaaviin strategioihin. EU:n toimintamallit näyttäytyvät ristiriitaisina vahvistaen yhtäältä vapaata kauppaa, liikkuvuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä ja toisaalta panostaen eriarvoisuutta tasoittavaan sosiaalipolitiikkaan. Yhteisten poliittisten linjausten rinnalla maakohtaiset erot ovat suuria.

Artikkelikokoelma antaa laajan ja perustellun näköalan EU-maiden viimeaikaisiin sosiaalipoliittisiin linjauksiin ja niiden kehityssuuntiin.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 12.10.2017 16:15
Muokattu 12.10.2017 16:18

 Tutustu myös

 

 

International law handbook : collection of instrumentshttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/international-law-handbook.aspxInternational law handbook : collection of instruments2017-10-12T08:45:00Z
Yleinen hallinto-oikeushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/yleinen-hallinto-oikeus.aspxYleinen hallinto-oikeus2017-10-09T09:00:00Z
Valtio-oppinut vallan kamareissa : 1960-1990-lukujen politiikkaa osallistujan ja tutkijan silminhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valtio-oppinut-vallan-kamareissa.aspxValtio-oppinut vallan kamareissa : 1960-1990-lukujen politiikkaa osallistujan ja tutkijan silmin2017-10-03T10:35:00Z
Pelottaako? : Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/pelottaako-nuoret-ja-turvallisuuden-tulevaisuus.aspxPelottaako? : Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus2017-09-29T08:30:00Z
Historiantutkimuksen etiikkahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/historiantutkimuksen-etiikka.aspxHistoriantutkimuksen etiikka2017-09-21T07:03:00Z