The Court of Justice of the European Union : subsidiarity and proportionality

Shaw, Kate: The Court of Justice of the European Union : subsidiarity and proportionality. Leiden; Boston, Brill Nijhoff, 2018. 342 s.

​Euroopan unionin toimivallan käyttöä säädellään toissijaisuusperiaatteella ja suhteellisuusperiaatteella. Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, kun asia ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Aloilla, joilla unionilla ei ole yksinomaista toimivaltaa, toissijaisuusperiaatteella turvataan jäsenvaltioiden mahdollisuudet tehdä päätöksiä ja toimia. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminta ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä teoksessa tarkastellaan näitä periaatteita Euroopan unionin tuomioistuimen toiminnassa. Kirjoittaja analysoi, miten tuomioistuin on näitä periaatteita tulkinnut ja ennen kaikkea sitä, miten tuomioistuin on soveltanut periaatteita ratkaisuissaan koskien taloudellisessa mielessä ”ei-aktiivisten” EU-kansalaisten oleskeluoikeuksiin liittyviä kiistakysymyksiä. Kirjassa myös pohditaan, missä määrin tuomioistuin pystyy olemaan tässä yhteydessä riippumaton sovittelija unionin ja jäsenmaiden välillä.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Teoksen esittely luvuittain kustantajan sivustolla

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 29.5.2018 11:45
Muokattu 29.5.2018 13:33

 Tutustu myös

 

 

The Nordic constitutions: a comparative and contextual studyhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/nordic-constitutions.aspxThe Nordic constitutions: a comparative and contextual study2018-10-17T14:00:00Z
Syyrian sota : demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/syyrian-sota.aspxSyyrian sota : demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessa2018-10-16T16:55:00Z
Kansainväliset vammaisoikeudethttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/kansainvaliset-vammaisoikeudet.aspxKansainväliset vammaisoikeudet2018-10-12T08:40:00Z
Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907–2000 https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/digitoidut-valtiopaivaasiakirjat-1907-2000.aspxDigitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907–2000 2018-10-10T10:10:00Z
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017 : kansalaisten kokemukset ja tarpeethttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sosiaali-ja-terveydenhuollon-sahkoinen-asiointi-2017.aspxSosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017 : kansalaisten kokemukset ja tarpeet2018-10-05T15:20:00Z