Courts, privacy and data protection in the digital environment

Brkan, Maja & Psychogiopoulou, Evangelia (ed.): Courts, privacy and data protection in the digital environment. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2017. 241 s.

Kirja on artikkelikokoelma, joka käsittelee tuomioistuinten roolia yksityisyyden suojan ja tietosuojan toteutumisessa. Teoksessa analysoidaan Euroopan unionin tuomioistuimen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja eräiden kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Yksityisyyden suojan ja muiden intressien välinen punninta on kirjassa keskiössä. Kirjassa otetaan myös kantaa siihen, miten eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisut ovat vaikuttaneet kansalliseen ratkaisutoimintaan.

Tuomas Ojanen on kirjoittanut Suomea koskevan artikkelin. Artikkelissaan Ojanen toteaa, että Suomessa eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi lakien yhteensopivuuden perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa jo lain eduskuntakäsittelyn aikana. Myös tietosuojavaltuutettu, tietosuojalautakunta ja eduskunnan oikeusasiamies ovat tärkeitä instansseja yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan toteutumisessa. Tämän takia Suomessa on verrattain vähän yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan liittyviä korkeimpien oikeusasteiden ratkaisuja.

Yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä on analysoitu oikeuskirjallisuudessa melko paljon. Kirjoja joissa oikeuskäytännön merkitystä tietosuojan toteutumisessa käsitellään, on vähemmän. Tämä kirja antaa hyvän kuvan siitä, miten tuomioistuimet ovat vaikuttaneet yksityisyyden suojan ja tietosuojan tulkintaan kirjaan valituissa maissa, joita ovat Suomen lisäksi esimerkiksi Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat.

Kirjan alussa on listattu eurooppalaisten ja kansallisten tuomioistuinten oikeustapaukset, joihin kirjassa viitataan. Näin ollen kirja toimii hyvin myös oikeusvertailevana hakuteoksena tietosuojan alalla.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa

Courts, privacy and data protection in Finland : making privacy and data protection real with a little help from the courts / Tuomas Ojanen. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 30.6.2017 9:20
Muokattu 30.6.2017 9:20

 Tutustu myös

 

 

Historiantutkimuksen etiikkahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/historiantutkimuksen-etiikka.aspxHistoriantutkimuksen etiikka2017-09-21T07:03:00Z
Poliittinen valta Suomessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/poliittinen-valta-suomessa.aspxPoliittinen valta Suomessa2017-09-18T09:25:00Z
Vaaliväitteitä suurennuslasin alla : faktantarkistusta kuntavaaleissa 2017https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/vaalivaitteita-suurennuslasin-alla.aspxVaaliväitteitä suurennuslasin alla : faktantarkistusta kuntavaaleissa 20172017-09-12T11:30:00Z
Parties, governments and voters in Finland : politics under fundamental societal transformationhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/parties-governments-and-voters-in-finland.aspxParties, governments and voters in Finland : politics under fundamental societal transformation2017-09-08T09:45:00Z
The European Union and global capitalism : origins, development, crisishttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/european-union-and-global-capitalism.aspxThe European Union and global capitalism : origins, development, crisis2017-09-04T08:15:00Z