Courts, privacy and data protection in the digital environment

Brkan, Maja & Psychogiopoulou, Evangelia (ed.): Courts, privacy and data protection in the digital environment. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2017. 241 s.

Kirja on artikkelikokoelma, joka käsittelee tuomioistuinten roolia yksityisyyden suojan ja tietosuojan toteutumisessa. Teoksessa analysoidaan Euroopan unionin tuomioistuimen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja eräiden kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Yksityisyyden suojan ja muiden intressien välinen punninta on kirjassa keskiössä. Kirjassa otetaan myös kantaa siihen, miten eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisut ovat vaikuttaneet kansalliseen ratkaisutoimintaan.

Tuomas Ojanen on kirjoittanut Suomea koskevan artikkelin. Artikkelissaan Ojanen toteaa, että Suomessa eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi lakien yhteensopivuuden perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa jo lain eduskuntakäsittelyn aikana. Myös tietosuojavaltuutettu, tietosuojalautakunta ja eduskunnan oikeusasiamies ovat tärkeitä instansseja yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan toteutumisessa. Tämän takia Suomessa on verrattain vähän yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan liittyviä korkeimpien oikeusasteiden ratkaisuja.

Yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä on analysoitu oikeuskirjallisuudessa melko paljon. Kirjoja joissa oikeuskäytännön merkitystä tietosuojan toteutumisessa käsitellään, on vähemmän. Tämä kirja antaa hyvän kuvan siitä, miten tuomioistuimet ovat vaikuttaneet yksityisyyden suojan ja tietosuojan tulkintaan kirjaan valituissa maissa, joita ovat Suomen lisäksi esimerkiksi Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat.

Kirjan alussa on listattu eurooppalaisten ja kansallisten tuomioistuinten oikeustapaukset, joihin kirjassa viitataan. Näin ollen kirja toimii hyvin myös oikeusvertailevana hakuteoksena tietosuojan alalla.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa

Courts, privacy and data protection in Finland : making privacy and data protection real with a little help from the courts / Tuomas Ojanen. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 30.6.2017 9:20
Muokattu 30.6.2017 9:20

 Tutustu myös

 

 

Työpaikan tietoturvaopas : tunnista uhat, hallitse riskithttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Työpaikan-tietoturvaopas.aspxTyöpaikan tietoturvaopas : tunnista uhat, hallitse riskit2018-02-15T10:25:00Z
Sotkanet.fihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sotkanet.aspxSotkanet.fi2018-02-07T10:45:00Z
The Legalization of euthanasia and assisted suicidehttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/legalization-of-euthanasia.aspxThe Legalization of euthanasia and assisted suicide2018-02-06T10:00:00Z
Valokuva sodassa : neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941–1945https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valokuva-sodassa.aspxValokuva sodassa : neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941–19452018-01-29T13:00:00Z
Kulttuuriministerikulttuuri https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/kulttuuriministerikulttuuri.aspxKulttuuriministerikulttuuri 2018-01-25T11:50:00Z