Cyberspace and international relations

Kremer, Jan-Frederik – Müller, Benedikt (toim.): Cyberspace and international relations: theory, prospects and challenges. New York, Springer, 2014. 284 s.

Jan-Fredrik Kremerin ja Benedikt Müllerin toimittama teos käsittelee kyberavaruutta erityisesti kansainvälisten suhteiden kontekstissa. Yksilöt, ryhmät ja organisaatiot niin kansallisella kuin ylikansallisella tasolla ovat sidoksissa tietoteknisiin järjestelmiin. Samalla turvallisuuteen liittyvät uhkatekijät ovat muuttuneet.

Kirjassa on kaksi osaa, joista ensimmäinen painottuu teoreettisiin kysymyksiin ja toinen tulevaisuuden näkymiin sekä mahdollisiin haasteisiin. Teoksessa on kaikkiaan viisitoista artikkelia.

Roxana Radu käsittelee artikkelissaan kyberavaruutta globaalin hallinnan ja turvallisuuden perspektiiveistä. Hän käyttää artikkelissaan Michel Foucault'n terminologiaa. Craig B. Greathouse pohtii, voiko kansainvälisten suhteiden klassista teoriaa soveltaa sodankäyntiin kyberavaruudessa. Kirjoittaja hyödyntää Clausewitzin, Sun Tzun sekä uudempien kansainvälisten suhteiden tutkijoiden ajatuksia.

Kirjan toimittajien Kremerin ja Müllerin artikkeli koskee valtioihin ja yrityksiin kohdistuvia haasteita. Heidän mukaansa valtiot ja yritykset tulevat kohtaamaan enenevässä määrin erityyppisiä uhkia. Kirjoittajat ovat kehittäneet SAM-viitekehyksen (S=stakeholders, A=actions, M=motives), jota voi hyödyntää arvioitaessa valtion turvallisuuteen kohdistuvan riskin vakavuutta.

Hakan Mehmetcik käsittelee kirjoituksessaan kybersodankäyntiä sodankäynnin laajemmassa kontekstissa. John Karlsrudin mukaan rauhanturvaamistehtävissä voitaisiin hyödyntää massadataa. Influenssan leviämistä voidaan ennustaa hakukoneilla tehtävien tiedonhakujen perusteella. Vastaavalla tavalla massadataa voitaisiin hyödyntää potentiaalisiin uhkatilanteisiin varautumisessa sekä niiden ennakoinnissa ja estämisessä.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa
Kirjallisuutta kyberturvallisuudesta
Suomen kyberturvallisuusstrategia: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 23.2.2015 9:00
Muokattu 20.4.2015 14:50

 Tutustu myös

 

 

Carving up the globe : an Atlas of diplomacyhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/carving-up-the-globe.aspxCarving up the globe : an Atlas of diplomacy2018-09-21T08:30:00Z
Healing from hate : how young men get into - and out of - violent extremismhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/healing-from-hate.aspxHealing from hate : how young men get into - and out of - violent extremism2018-09-18T08:10:00Z
World inequality report 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/world-inequality-report-2018.aspxWorld inequality report 20182018-09-13T10:35:00Z
Cultural criminology : an invitationhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/cultural-criminology.aspxCultural criminology : an invitation2018-09-12T11:45:00Z
Russia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing interventionhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/russia-and-the-former-soviet-space.aspxRussia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing intervention2018-09-11T12:10:00Z