The great convergence : information technology and the new globalization

Baldwin, Richard: The great convergence : information technology and the new globalization. Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 2016. 329 s.

​Kansainvälisen talouden professori Richard Baldwin luo kirjassaan The Great Convergence katsauksen globalisaation ja teknologisen kehityksen yhteisvaikutuksiin taloudellisen vallan ja varallisuuden jakautumisessa. 

Baldwin näkee kehityksen jakautuvan kolmeen globalisaation vaiheeseen, joissa teknologiset innovaatiot ovat luoneet edellytykset uudenlaiselle taloudelliselle kasvulle ja vaikuttaneet etäisyyksiin. Ensimmäisessä vaiheessa taloutta kiihdyttivät teollisen vallankumouksen ja liikennevälineiden kehittymisen myötä alentuneet kuljetuskustannukset. Toista globalisaation vaihetta edustaa informaatioteknologian kehitys, jonka tehostama viestintä mahdollisti ideoiden nopean siirtymisen maasta toiseen ja alensi viestintäkustannuksia. Kolmantena vaiheena Baldwin pitää tekoälyn ja robotisaation kehitystä, jonka hän katsoo vähentävän edelleen liikkumisen ja kasvokkain kohtaamisen kustannuksia. 

Globalisaation eri vaiheet ovat heijastuneet myös taloudellisen vallan ja varallisuuden siirtyminä. Kun kehittyneet maat teollistuivat ja kaupungistuivat, erot kehitysmaihin tulivat mittaviksi. Teollisen vallankumouksen myötä kehittyneisiin maihin siirtyi noin 70 % maailman varallisuudesta. 

1990-luvulta alkaneessa globalisaation toisessa vaiheessa varallisuuden liike kääntyi pois kehittyneistä maista. Alkuvaiheessa kehittyneiden maiden yritykset siirsivät tuotantoaan halvan työvoiman maihin. Kun informaatioteknologian tuella oli mahdollista eriyttää tuotantoa ja yrityksen muuta toimintaa eri maihin, tuli mahdolliseksi etsiä suotuisimpia olosuhteita toiminnan eri alueille.

Informaatioteknologia mahdollisti kuitenkin myös ideoiden ja osaamisen vahvistumisen kehittyvissä maissa, joista syntyi varteenotettavia kilpailijoita monille kehittyneille maille. Talouden ja teollisuuden kehitys voimistui erityisesti niissä maissa, joissa kyettiin luomaan menestyksellisiä poliittisia ja tuotannollisia strategioita. Baldwin pohtii esimerkkien pohjalta menestyksellisiä ja epäonnistuneita strategioita esimerkiksi Koreasta, Taiwanista, Malesiasta ja Vietnamista.

Globalisaatiokehityksen kolmannen aallon Baldwin ennakoi tuovan radikaalin käänteen - teknologian nopean kehityksen seurauksena hän näkee kehityksen pirstaleisena, ennakoimattomana ja kontrolloimattomana. Tekoälyn rinnalla hän korostaa etä-älyä – kustannuksien alentamista ei haeta vain toimintojen automatisoinnista, vaan myös vähentämällä liikkumisen tarvetta. 

Baldwinin kirja on kiinnostava paitsi analyysina teknologian ja globalisaation yhteisvaikutuksista, mutta kyseenalaistaa myös perinteisiä talouspoliittisia linjauksia uudelleen muotoutuvissa ympäristöissä.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 30.11.2017 10:30
Muokattu 30.11.2017 10:30

 Tutustu myös

 

 

Healing from hate : how young men get into - and out of - violent extremismhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/healing-from-hate.aspxHealing from hate : how young men get into - and out of - violent extremism2018-09-18T08:10:00Z
World inequality report 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/world-inequality-report-2018.aspxWorld inequality report 20182018-09-13T10:35:00Z
Cultural criminology : an invitationhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/cultural-criminology.aspxCultural criminology : an invitation2018-09-12T11:45:00Z
Russia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing interventionhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/russia-and-the-former-soviet-space.aspxRussia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing intervention2018-09-11T12:10:00Z
Tästä saa puhua! : seksuaalista väkivaltaa Suomessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/tasta-saa-puhua.aspxTästä saa puhua! : seksuaalista väkivaltaa Suomessa2018-09-07T08:45:00Z