The international human rights judiciary and national parliaments

Saul, Matthew – Føllesdal, Andreas – Ulfstein, Geir (eds.): The international human rights judiciary and national parliaments : Europe and beyond. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 403 s.

​Matthew Saulin, Andreas Føllesdalin ja Geir Ulfsteinin toimittamassa kirjassa kansainvälisiä ihmisoikeustoimijoita tarkastellaan suhteessa kansanedustuslaitoksiin. Aihealuetta ei ole laajasti tutkittu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on keskeisin teoksessa käsiteltävä ihmisoikeustoimija.

Kirjan kolme peruskysymystä ovat: miten kansainväliset ihmisoikeustoimielimet ovat yhteydessä kansallisiin parlamentteihin, mitä haasteita ja mahdollisuuksia nämä yhteydet luovat ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä miten kansainväliset ihmisoikeustuomioistuimet voisivat edistää kansallisten parlamenttien osallistumista ihmisoikeuskysymyksissä. Eri tieteenaloja edustavat tutkijat hahmottelevat vastauksia näihin kysymyksiin.

Kansainväliset ihmisoikeustoimielinten päätökset voidaan joidenkin mielestä nähdä haasteena kansallisille parlamenteille. Esimerkiksi Ed Batesin kirjoittamassa artikkelissa todetaan, että Iso-Britannia ei ole ryhtynyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin koskien vankien äänioikeutta (Hirst v. United Kingdom).

On luonnollista, että lisäämällä parlamenttien sitoutumista ihmisoikeuskysymyksiin voidaan lainsäädäntöä parantaa ja samalla vähentää kansainvälisten tuomioistuinten päätettäväksi joutuvien tapausten määrää.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
European court of human rights

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 5.3.2018 17:30
Muokattu 5.3.2018 17:32

 Tutustu myös

 

 

Healing from hate : how young men get into - and out of - violent extremismhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/healing-from-hate.aspxHealing from hate : how young men get into - and out of - violent extremism2018-09-18T08:10:00Z
World inequality report 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/world-inequality-report-2018.aspxWorld inequality report 20182018-09-13T10:35:00Z
Cultural criminology : an invitationhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/cultural-criminology.aspxCultural criminology : an invitation2018-09-12T11:45:00Z
Russia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing interventionhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/russia-and-the-former-soviet-space.aspxRussia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing intervention2018-09-11T12:10:00Z
Tästä saa puhua! : seksuaalista väkivaltaa Suomessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/tasta-saa-puhua.aspxTästä saa puhua! : seksuaalista väkivaltaa Suomessa2018-09-07T08:45:00Z