The international human rights judiciary and national parliaments

Saul, Matthew – Føllesdal, Andreas – Ulfstein, Geir (eds.): The international human rights judiciary and national parliaments : Europe and beyond. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 403 s.

​Matthew Saulin, Andreas Føllesdalin ja Geir Ulfsteinin toimittamassa kirjassa kansainvälisiä ihmisoikeustoimijoita tarkastellaan suhteessa kansanedustuslaitoksiin. Aihealuetta ei ole laajasti tutkittu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on keskeisin teoksessa käsiteltävä ihmisoikeustoimija.

Kirjan kolme peruskysymystä ovat: miten kansainväliset ihmisoikeustoimielimet ovat yhteydessä kansallisiin parlamentteihin, mitä haasteita ja mahdollisuuksia nämä yhteydet luovat ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä miten kansainväliset ihmisoikeustuomioistuimet voisivat edistää kansallisten parlamenttien osallistumista ihmisoikeuskysymyksissä. Eri tieteenaloja edustavat tutkijat hahmottelevat vastauksia näihin kysymyksiin.

Kansainväliset ihmisoikeustoimielinten päätökset voidaan joidenkin mielestä nähdä haasteena kansallisille parlamenteille. Esimerkiksi Ed Batesin kirjoittamassa artikkelissa todetaan, että Iso-Britannia ei ole ryhtynyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin koskien vankien äänioikeutta (Hirst v. United Kingdom).

On luonnollista, että lisäämällä parlamenttien sitoutumista ihmisoikeuskysymyksiin voidaan lainsäädäntöä parantaa ja samalla vähentää kansainvälisten tuomioistuinten päätettäväksi joutuvien tapausten määrää.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
European court of human rights

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 5.3.2018 17:30
Muokattu 5.3.2018 17:32

 Tutustu myös

 

 

Measuring tomorrow : accounting for well-being, resilience, and sustainability in the twenty-first centuryhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/measuring-tomorrow.aspxMeasuring tomorrow : accounting for well-being, resilience, and sustainability in the twenty-first century2018-03-16T08:45:00Z
Sivistyksen puolustus : miksi akateemista elämää tarvitaan? https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sivistyksen-puolustus.aspxSivistyksen puolustus : miksi akateemista elämää tarvitaan? 2018-03-14T07:25:00Z
Collective dismissal in the European Union : a comparative analysishttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/collective-dismissal-in-the-european-union.aspxCollective dismissal in the European Union : a comparative analysis2018-03-13T12:45:00Z
Hyvän sään aikana : mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaikenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/hyvan-saan-aikana.aspxHyvän sään aikana : mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken2018-03-08T08:35:00Z
Twitter viestintänä : ilmiöt ja verkostothttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/twitter-viestintana.aspxTwitter viestintänä : ilmiöt ja verkostot2018-02-26T10:15:00Z