The international human rights judiciary and national parliaments

Saul, Matthew – Føllesdal, Andreas – Ulfstein, Geir (eds.): The international human rights judiciary and national parliaments : Europe and beyond. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 403 s.

​Matthew Saulin, Andreas Føllesdalin ja Geir Ulfsteinin toimittamassa kirjassa kansainvälisiä ihmisoikeustoimijoita tarkastellaan suhteessa kansanedustuslaitoksiin. Aihealuetta ei ole laajasti tutkittu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on keskeisin teoksessa käsiteltävä ihmisoikeustoimija.

Kirjan kolme peruskysymystä ovat: miten kansainväliset ihmisoikeustoimielimet ovat yhteydessä kansallisiin parlamentteihin, mitä haasteita ja mahdollisuuksia nämä yhteydet luovat ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä miten kansainväliset ihmisoikeustuomioistuimet voisivat edistää kansallisten parlamenttien osallistumista ihmisoikeuskysymyksissä. Eri tieteenaloja edustavat tutkijat hahmottelevat vastauksia näihin kysymyksiin.

Kansainväliset ihmisoikeustoimielinten päätökset voidaan joidenkin mielestä nähdä haasteena kansallisille parlamenteille. Esimerkiksi Ed Batesin kirjoittamassa artikkelissa todetaan, että Iso-Britannia ei ole ryhtynyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin koskien vankien äänioikeutta (Hirst v. United Kingdom).

On luonnollista, että lisäämällä parlamenttien sitoutumista ihmisoikeuskysymyksiin voidaan lainsäädäntöä parantaa ja samalla vähentää kansainvälisten tuomioistuinten päätettäväksi joutuvien tapausten määrää.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
European court of human rights

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 5.3.2018 17:30
Muokattu 5.3.2018 17:32

 Tutustu myös

 

 

Shell shocked : the social response to terrorist attackshttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/shell-shocked.aspxShell shocked : the social response to terrorist attacks2018-06-13T10:00:00Z
Sananvapauden historia Suomessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sananvapauden-historia-suomessa.aspxSananvapauden historia Suomessa2018-06-06T09:25:00Z
Putinomics : power and money in resurgent Russiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/putinomics.aspxPutinomics : power and money in resurgent Russia2018-06-04T12:40:00Z
Lappi palaa sodasta : mielen hiljainen jälleenrakennushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/lappi-palaa-sodasta.aspxLappi palaa sodasta : mielen hiljainen jälleenrakennus2018-05-30T13:05:00Z
The Court of Justice of the European Union : subsidiarity and proportionalityhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/court-of-justice-of-the-european-union.aspxThe Court of Justice of the European Union : subsidiarity and proportionality2018-05-29T08:45:00Z