The international human rights judiciary and national parliaments

Saul, Matthew – Føllesdal, Andreas – Ulfstein, Geir (eds.): The international human rights judiciary and national parliaments : Europe and beyond. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 403 s.

​Matthew Saulin, Andreas Føllesdalin ja Geir Ulfsteinin toimittamassa kirjassa kansainvälisiä ihmisoikeustoimijoita tarkastellaan suhteessa kansanedustuslaitoksiin. Aihealuetta ei ole laajasti tutkittu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on keskeisin teoksessa käsiteltävä ihmisoikeustoimija.

Kirjan kolme peruskysymystä ovat: miten kansainväliset ihmisoikeustoimielimet ovat yhteydessä kansallisiin parlamentteihin, mitä haasteita ja mahdollisuuksia nämä yhteydet luovat ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä miten kansainväliset ihmisoikeustuomioistuimet voisivat edistää kansallisten parlamenttien osallistumista ihmisoikeuskysymyksissä. Eri tieteenaloja edustavat tutkijat hahmottelevat vastauksia näihin kysymyksiin.

Kansainväliset ihmisoikeustoimielinten päätökset voidaan joidenkin mielestä nähdä haasteena kansallisille parlamenteille. Esimerkiksi Ed Batesin kirjoittamassa artikkelissa todetaan, että Iso-Britannia ei ole ryhtynyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin koskien vankien äänioikeutta (Hirst v. United Kingdom).

On luonnollista, että lisäämällä parlamenttien sitoutumista ihmisoikeuskysymyksiin voidaan lainsäädäntöä parantaa ja samalla vähentää kansainvälisten tuomioistuinten päätettäväksi joutuvien tapausten määrää.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
European court of human rights

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 5.3.2018 17:30
Muokattu 5.3.2018 17:32

 Tutustu myös

 

 

Poliisin imago : eroavatko poliisin ja median näkemykset poliisin imagosta?https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/poliisin-imago.aspxPoliisin imago : eroavatko poliisin ja median näkemykset poliisin imagosta?2018-12-10T11:55:00Z
The Corbyn effecthttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/corbyn-effect.aspxThe Corbyn effect2018-12-05T12:00:00Z
Nälkävuodet 1867-1868https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/nalkavuodet-1867-1868.aspxNälkävuodet 1867-18682018-12-04T08:00:00Z
1968 : vallankumouksen vuosihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/1968-vallankumouksen-vuosi.aspx1968 : vallankumouksen vuosi2018-11-28T14:50:00Z
Satunnaisesti Suomessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/satunnaisesti-suomessa.aspxSatunnaisesti Suomessa2018-11-26T11:55:00Z