Kuka hallitsee maailmaa?

Chomsky, Noam: Kuka hallitsee maailmaa? Turku: Kustannusosakeyhtiö Sammakko, 2016. 312 s.

​Noam Chomsky jatkaa uusimmassa kirjassaan Kuka hallitsee maailmaa? hänen julkaisujaan lukeneille tuttua amerikkalaisen valtapolitiikan ja uusliberalismin kritiikkiä. Uusimmassa kirjassaan hän tarkastelee amerikkalaisten taloudellista ja poliittista vallankäyttöä vuosikymmenien takaa tähän päivään. Hän arvioi myös valtapolitiikan nykytilaa ja tavoitteita, kuten Yhdysvaltojen uudelleen asemoitumista Itä-Aasiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa.

Chomsky kyseenalaistaa suoraviivaisen käsityksen Yhdysvaltojen heikentymisestä. Vaikka Yhdysvaltojen taloudellinen valta-asema on heikentynyt, se on kuitenkin toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta lähtien määrittänyt pitkälle kansainvälisen politiikan keskustelun ehdot. Amerikan taloudellisesta taantumisesta huolimatta sen maailmanlaajuiselle hegemonialle ei löydy hänen mukaansa haastajaa lähitulevaisuudessa. Vallan siirtymistä Kiinalle ja Intialle hän ei myöskään allekirjoita, vaan pitää näitä kumpaakin köyhänä maana, jolla on vakavia sisäisiä ongelmia. 

Terrorismin kansainvälisessä politiikassa korostuneen roolin rinnalle Chomsky nostaa sotilaallisten konfliktien terroria taustoittavat ongelmat. Hänen hampaissaan on erityisesti amerikkalaisten sotilaallinen puuttuminen muiden valtioiden konflikteihin. Hän arvioi, että Yhdysvallat epäonnistui kalliisti Irakin sodassa, aiheutti väliintulollaan etenkin Arabimaissa ja Itä-Aasiassa uusia sotia ja vauhditti pakolaiskriisiä puuttumisellaan Afrikan maiden ja Arabimaiden sotiin. Hän pitää oikeudellisten käsitysten vastaisena myös Obaman kaudella toteutettuja terroristien salamurhia ilman oikeudenkäyntiä.

Chomskyn mukaansa talouskriisit ovat tulleet koko ajan vakavammiksi valtioiden tulevaisuutta horjuttaviksi tekijöiksi. Hän näkee amerikkalaisen demokratian kääntyneen plutokratiaksi, jossa varallisuuden keskittyminen yhä pienemmälle väestönosalle on muuttanut myös valtarakenteita tavalla, jossa taloudellisten vaikuttajien agenda heijastuu politiikassa riippumatta siitä, hallitsevatko demokraatit vai republikaanit. Valtaa on siirtynyt myös kansainvälisille instituutioille, kuten G7:lle, IMF:lle ja muille maailmankaupan organisaatioille.

Keskittyneen taloudellisen vallan asetelmassa valta uhkaa kadota politiikasta, demokratia poliittisesta järjestelmästä ja varallisuus veronmaksajilta – amerikkalaisten enemmistön palkkojen kasvu on pysähtynyt. Samalla jopa talouden kriisikaudet ovat saaneet aikaan vallan ja varallisuuden siirtoja taloudelliselle eliitille, kun valtio ja veronmaksajat on saatu sitoutettua heilahdusten maksumiehiksi.

Vaikka Chomskyn kanssa ei olisikaan samaa mieltä tulkinnoista, hänen esimerkkinsä tuovat uutisaineistojen rinnalle pohdittavaa poliittisten ongelmien ja strategioiden mittasuhteista ja yhteyksistä. Hän peräänkuuluttaa myös intellektuellien rohkeutta katsoa ilmiöitä kriittisesti ja sitoutumatta ongelmallisen valtapolitiikan tukemiseen.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 28.12.2016 14:45
Muokattu 4.1.2017 15:02

 Tutustu myös

 

 

Eläketiedon merkitys : suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/elaketiedon-merkitys.aspxEläketiedon merkitys : suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta2017-03-23T09:57:00Z
Vastatieto : tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässähttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/vastatieto.aspxVastatieto : tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä2017-03-22T07:15:00Z
Saksalainen Suomi 1918https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/saksalainen-suomi.aspxSaksalainen Suomi 19182017-03-20T10:35:00Z
Kansan osake : suomalaisen asunto-osakeyhtiön vaiheethttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/kansan-osake.aspxKansan osake : suomalaisen asunto-osakeyhtiön vaiheet2017-03-14T13:15:00Z
Lobbying in Europe : public affairs and the lobbying industry in 28 EU countrieshttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/lobbying-in-europe.aspxLobbying in Europe : public affairs and the lobbying industry in 28 EU countries2017-03-13T11:25:00Z