Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lupa tappaa? : sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia

Lupa tappaa? : sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia

Peltonen, Jaakkojuhani & Peltonen, Ollimatti (toim.): Lupa tappaa? : sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2019. 287 s.

​”Jos sota onkin ollut enemmän tai vähemmän väistämätön osa inhimillisen elämän kirjoa, päätös sotatoimien aloittamisesta on ollut harvoin ongelmaton tai itsestään selvä.”

Maailmassa sodattomuus on korkeintaan utopia tai teoreettinen käsite. Miten arvomaailmaltaan erilaisissa kulttuureissa on käyty keskustelua sodasta ja sen välttämättömyydestä tai pohdittu sodan oikeuttamista? Lupa tapaa? -teos pyrkii selvittämään, millä keinoin sotia ja konflikteja on oikeutettu historian saatossa.

Teoksessa perehdytään kymmeneen eri historialliseen aikakauteen Euroopan ja Välimeren alueella, johon luetaan mukaan Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Näiden alueiden varhaisten kulttuurien välinen vuorovaikutus niin rauhan kuin sodan aikana loi pohjaa nykyiselle länsimaiselle kulttuurille.

Teos koostuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta, jotka esitetään kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäiseksi analysoidaan sodankäyntiä Välimeren alueen varhaisissa kulttuureissa, Egyptissä, Assyriassa ja antiikin Kreikan ja Rooman valtakunnan vaikutuspiirissä. Toisessa kokonaisuudessa tarkastellaan keskiajan ristiretkikonflikteja ja uuden ajan sotia, kuten esimerkiksi taustaa 1700-luvun alun Suureen Pohjan sotaan ja sen oikeutukseen.

Kolmas kokonaisuus keskittyy Ranskan suuren vallankumouksen aloittamaan aikakauteen, jolloin sodankäynti perustui valistusaatteen arvopohjalle. Valistuksen aatevirtaus kannusti ihmisiä kyseenalaistamaan kirkon, pappien ja kuninkaiden vallan ja toi siten mukanaan täysin uuden katsantokannan sodankäynnin oikeuttamiseen.

Lupa tappaa -teos on läpileikkaus länsimaisen sodankäynnin historiasta, jossa sotien oikeuttamisen perustelut juontavat juurensa kunkin historiallisen aikakauden tai yhteiskunnan arvomaailmasta. Yhteistä niille kautta aikojen on se, että sodankäynti esitetään ainoana vaihtoehtona vaaran torjumiseksi tai tilanteen korjaamiseksi.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 7.6.2019 9:30
Muokattu 7.6.2019 10:42

 Tutustu myös