Muuttuva sosiaalioikeus

Hänninen, Sakari et al. (toim.): Muuttuva sosiaalioikeus. Helsinki, Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. 397 s.

Sosiaalioikeudellinen sääntely koskettaa jokaista maassa asuvaa. Sosiaalioikeutta koskevaa tutkimusta on kuitenkin tehty Suomessa suhteellisen vähän.

Yksi tutkimuksen vähäisyyden syistä on sosiaalioikeuden rajaamisen vaikeus. Sosiaalioikeuden normijärjestelmä muodostuu kansallisen lainsäädännön ohella Euroopan unionin oikeudesta ja kansainvälisistä sopimuksista. Lainsäädäntö on laajaa ja hajanaista ja sääntely muuttuu jatkuvasti. Monet yhteiskunnalliset muutokset globaaleista kansallisiin ja paikallisiin muutoksiin vaikuttavat sosiaalioikeuteen ja sen toteutumiseen.

Teos on artikkelikokoelma, jossa pyritään sosiaalioikeuden hahmottamiseen eri näkökulmista. Kirjoittajat ovat sosiaalioikeuden tutkijoita. Artikkelit ovat oikeudellisia ja ne jakaantuvat kolmeen osaan.

Ensimmäisessä tarkastellaan asiakkaan aseman muutosta 1800-luvun lopun irtolaisuudesta tämän päivän kuluttajaksi. Erityisenä aiheena on maahanmuutto. Toisessa osassa pohditaan lainsäätäjän ja muutoksenhakuelinten roolia sosiaalisten oikeuksien takaajina. Kolmannessa osassa käsitellään kansainvälisen ihmisoikeusvelvoitteiden ja toisaalta ja EU-oikeuden merkitystä suomalaiselle sosiaalioikeudelle ja sosiaalipalveluille.

Sosiaalioikeutta näin laajasti käsittelevää eri kirjoittajien artikkeleista muodostuvaa teosta ei ole julkaistu Suomessa aikaisemmin. Teos on antoisa kaikille sosiaalioikeudesta kiinnostuneille. Se ajoittuu myös niin sanotun sote-uudistushankkeen kannalta tärkeään vaiheeseen.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 20.1.2014 9:15
Muokattu 16.4.2015 12:37

 Tutustu myös

 

 

Uusi tietosuojalainsäädäntöhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/uusi-tietosuojalainsaadanto.aspxUusi tietosuojalainsäädäntö2019-01-15T08:35:00Z
Legal Tech : how technology is changing the legal worldhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/legal-tech.aspxLegal Tech : how technology is changing the legal world2019-01-11T13:10:00Z
Valrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valratt-en-introduktion.aspxValrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen2019-01-10T14:05:00Z
Sisällissodan jäljethttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sisallissodan-jaljet.aspxSisällissodan jäljet2019-01-03T13:15:00Z
The prison letters of Nelson Mandelahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/prison-letters-of-nelson-mandela.aspxThe prison letters of Nelson Mandela2018-12-21T07:30:00Z