National security through a cockeyed lens : How cognitive bias impacts U.S. foreign policy

Yetiv, Steve A.: National security through a cockeyed lens: How cognitive bias impacts U.S. foreign policy. Baltimore, John Hopkins University Press, 2013. 155 s.

​Kognitiivisella vääristymällä tarkoitetaan ihmisen tapaa painottaa havaintojaan subjektiivisesti. Ihmiset helposti näkevät vain sitä, mitä tahtovat nähdä. He tarkastelevat asioita usein vain yhdestä näkökulmasta, eivätkä kykene kiinnittämään huomiota kokonaisuuksiin. Kun ihmiset päättävät jotakin, heidän mielipiteensä eivät muutu, vaikka he saisivatkin uutta informaatiota.

Tämänkaltaiset kognitiiviset vääristymät vaikuttavat myös poliittiseen päätöksentekoon. Kirjoittaja esimerkiksi väittää, että Yhdysvaltain ulkoministeri John Foster Dulles (1953–1959) ei kiinnittänyt huomiota asiantuntijoilta saamaansa tietoon, joka oli vastakkaista tämän ennakkokäsityksille Neuvostoliitosta. Tämän kognitiivisen vääristymän myötä Yhdysvaltojen poliittinen johto liioitteli Neuvostoliiton uhkaa ja kylmä sota kiristyi.

Kirjoittaja myös väittää, että al-Qaidan terrorihyökkäykset perustuvat päätöksiin, joihin kognitiiviset vääristymät ovat voimakkaasti vaikuttaneet. Al-Qaidan johtajat tulkitsevat Yhdysvaltojen toimintaa vääristyneiden linssien lävitse ja he näkevät vain sitä, mitä itse tahtovat nähdä.

Kun vuonna 1999 Yhdysvaltojen joukot menivät Kuwaitiin pelastamaan maata Irakin hyökkäykseltä, operaatiolla oli takana YK:n ja myös lukuisten muslimimaiden tuki. Al-Qaidan tulkinnan mukaan kyseessä kuitenkin oli länsimaiden salajuoni muslimien alistamiseksi. Voimakkaiden ennakkokäsitysten ja stereotypioiden ohjatessa todellisuuden tulkintaa neuvotteluyhteyden luominen vihollisten välille on mahdotonta.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 3.3.2014 9:00
Muokattu 16.4.2015 14:24

 Tutustu myös

 

 

Uhkakuvathttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/uhkakuvat.aspxUhkakuvat2018-11-12T07:55:00Z
Valtaa ja oikeutta : kuvallisten symbolien voimahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valtaa-ja-oikeutta.aspxValtaa ja oikeutta : kuvallisten symbolien voima2018-11-07T12:20:00Z
Letters to the contrary : a curated history of the UNESCO human rights surveyhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/letters-to-the-contrary.aspxLetters to the contrary : a curated history of the UNESCO human rights survey2018-11-07T08:15:00Z
Comparative company law : a case-based approachhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/comparative-company-law.aspxComparative company law : a case-based approach2018-11-05T08:15:00Z
Virtual currencies : a legal frameworkhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/virtual-currencies.aspxVirtual currencies : a legal framework2018-10-24T11:30:00Z