Oikeuden maailma : näkökulmia oikeuskulttuureihin

Tamm, Ditlev – Letto-Vanamo, Pia: Oikeuden maailma: näkökulmia oikeuskulttuureihin. Helsinki, Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. 217 s.

​Kirja on johdanto maailman oikeuskulttuureihin ja -järjestelmiin. Sen teemana on world law eli maailman oikeus globaalina ilmiönä. Oikeutta tarkastellaan siinä kulttuuri-ilmiönä ja erilaisten oikeudellisten traditioiden ilmauksena ja niistä riippuvaisena. Näkökulma on vastapaino Euroopassa vallalla olevalle kansalliselle juridiikan opetukselle.

Teoksessa määritellään oikeusvertailun peruskäsitteitä, kuten reseptio, oikeudelliset transplantit, oikeusperheet, oikeudellinen tyyli, funktionaalinen oikeusvertailu, oikeuskulttuuri, oikeusjärjestelmä ja oikeustraditio.

Pääpaino teoksessa on eri oikeudellisten traditioiden esittelyssä. Civil law -maista tarkastellaan Ranskan, Italian ja Espanjan romaanisen oikeuden traditiota sekä Saksan, Itävallan, Sveitsin, Hollannin, Itä-Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja pohjoismaiden germaanisen oikeuden traditiota. Common law -maista tarkastellaan Englantia ja Yhdysvaltoja.

Näiden kahden tärkeimmän oikeusjärjestelmän lisäksi esitellään myös Venäjän oikeus, oikeudelliset sekajärjestelmät, Afrikan maiden oikeus, islamin oikeus, Kiinan ja Japanin oikeus sekä Intian oikeus.

Teos perustuu professori Ditlev Tammin teokseen Global Retskultur ja professori Pia Letto-Vanamon Helsingin yliopistossa pitämiin Maailman suuret oikeusjärjestelmät -luentoihin. Teos ilmestyy sarjassa Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja, n:o 27.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Ditlev Tammin julkaisuja
Pia Letto-Vanamon julkaisuja
Kirjallisuutta oikeuskulttuurista
Kirjallisuutta oikeusjärjestelmistä

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 16.2.2015 9:00
Muokattu 20.4.2015 14:47

 Tutustu myös

 

 

Uusi tietosuojalainsäädäntöhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/uusi-tietosuojalainsaadanto.aspxUusi tietosuojalainsäädäntö2019-01-15T08:35:00Z
Legal Tech : how technology is changing the legal worldhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/legal-tech.aspxLegal Tech : how technology is changing the legal world2019-01-11T13:10:00Z
Valrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valratt-en-introduktion.aspxValrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen2019-01-10T14:05:00Z
Sisällissodan jäljethttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sisallissodan-jaljet.aspxSisällissodan jäljet2019-01-03T13:15:00Z
The prison letters of Nelson Mandelahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/prison-letters-of-nelson-mandela.aspxThe prison letters of Nelson Mandela2018-12-21T07:30:00Z