Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017 : kansalaisten kokemukset ja tarpeet

Hyppönen, Hannele – Pentala-Nikulainen, Oona – Aalto, Anna-Mari: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017: kansalaisten kokemukset ja tarpeet. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. 59 s.

​Kansalaisten kokemuksia ja tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista kartoitettiin kyselyllä, joka toteutettiin vuonna 2017 osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n FinSote-kyselyä. Kohdeväestönä olivat 20 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, joista poimittiin 10 000 hengen satunnaisotos Väestörekisterikeskuksesta.

Ensimmäisen kerran kansalaisten kokemuksia sosiaali- ja terveyenhuollon sähköisistä asiointipalveluista (sote digipalvelut) kartoitettiin valtakunnan tasolla vuonna 2014.

Tässä raportissa verrataan vuoden 2017 tilannetta vuonna 2014 tehtyyn tutkimukseen soveltuvin osin. Sähköisten asiointipalvelujen käyttö oli yleistynyt verrattuna aikaisempaan tutkimukseen. Etenkin valtakunnallisten palvelujen käyttö oli kasvanut voimakkaasti.

Verkkojulkaisu: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 5.10.2018 18:20
Muokattu 5.10.2018 18:30

 Tutustu myös

 

 

Grundeinkommen kontrovers : Plädoyers für und gegen ein neues Sozialmodellhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/grundeinkommen-kontrovers.aspxGrundeinkommen kontrovers : Plädoyers für und gegen ein neues Sozialmodell2019-02-15T08:15:00Z
Pakolaisuus, tunteet ja mediahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/pakolaisuus-tunteet-ja-media.aspxPakolaisuus, tunteet ja media2019-02-12T17:25:00Z
Joukkorahoitushttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/joukkorahoitus.aspxJoukkorahoitus2019-02-11T08:40:00Z
Darkness now visible : patriarchy's resurgence and feminist resistancehttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/darkness-now-visible.aspxDarkness now visible : patriarchy's resurgence and feminist resistance2019-02-08T10:45:00Z
Näytön paikka : tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttöhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/nayton-paikka.aspxNäytön paikka : tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö2019-02-01T07:50:00Z