Suomalaisten arvot : mikä meille on oikeasti tärkeää?

Helkama, Klaus: Suomalaisten arvot: mikä meille on oikeasti tärkeää? / Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015. 252 s.

​Suomalaisten arvoja on tutkittu yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Miten arvoja tutkitaan, tähän kirja antaa havainnollisia vastauksia. Arvoja tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: yhteiset arvot, arvojen yksilölliset erot ja toiminnan taso.

Kansallista omakuvaa tarkastellaan mielikuvien tasolla olevana asiana. Koko kansan yhtenäistä arvomaailmaa tai kansanluonnetta ei ole olemassa. Tutkimuksen keinoin muun muassa väittämä- ja adjektiiviluetteloilla on selvitetty kansojen omakuvia ja toistettavia stereotypioita muista kansallisuuksista. Arvokäsityksiä välittävät kulttuurin tuotteet, taide ja symbolit. Helkama käsittelee teoksessaan kansallisena kertomuksena romaania Seitsemän veljestä ja Aleksis Kiven omaa elämäntarinaa.

Yksilöllisiä eroja on tutkittu ja vertailtu erilaisilla tutkimusohjelmilla, joiden tekijöistä mainitaan Inglehart, Hofstede, Rokeach ja viimeisimpänä Shalom Schwartz. Schwartz on osoittanut, että arvot muodostavat kehämäisen kaksiulotteisen järjestelmän, jolla on omat säännönmukaisuutensa. Arvokartassa on 10 arvotyyppiä, neljä pääulottuvuutta ja 40 arvio-osiota, jotka selittävät arvotyyppejä. Toisin kuin aiemmissa malleissa, tässä yksilölliset ja kulttuurilliset arvot erotetaan toisistaan.

Kirjassa esitellään tutkimustuloksia, joita on tehty muutaman suomalaisen "kansallisarvon" tasa-arvon, luontoarvojen, työarvojen, kunnian, maanpuolustustahdon ja sivistyksen merkityksestä Suomessa ja eri maissa. Teot voivat kertovat siitä, mikä on tärkeää.

Suomalaisten yhteisten arvojen muutoksen todetaan olevan suhteellisen pysyviä, mutta yksilöiden arvojen muutoksien olevan helpommin havaittavissa. Yksilö- ja minäkeskeiset arvot ovat lisääntyneet, tosin muutosta yhteisöllisempään suuntaankin on jo tapahtunut. Globalisaatiolla, uusliberalismilla ja EU-jäsenyydellä on ollut jossakin määrin merkitystä arvomuutoksiin.

Kirja sisältää runsaasti tutkimuskuvauksia ja -tuloksia ja tekijän omakohtaisia arkipäivän huomioita arvojen esiintymisestä. Kirjan lopussa on arvotesti, jonka lopputuloksena voi omaa arvoprofiiliaan verrata suomalaisten keskimääräiseen arvoprofiiliin.

Klaus Helkama on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian emeritusprofessori.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 9.3.2015 9:00
Muokattu 20.4.2015 14:53

 Tutustu myös

 

 

Carving up the globe : an Atlas of diplomacyhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/carving-up-the-globe.aspxCarving up the globe : an Atlas of diplomacy2018-09-21T08:30:00Z
Healing from hate : how young men get into - and out of - violent extremismhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/healing-from-hate.aspxHealing from hate : how young men get into - and out of - violent extremism2018-09-18T08:10:00Z
World inequality report 2018https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/world-inequality-report-2018.aspxWorld inequality report 20182018-09-13T10:35:00Z
Cultural criminology : an invitationhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/cultural-criminology.aspxCultural criminology : an invitation2018-09-12T11:45:00Z
Russia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing interventionhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/russia-and-the-former-soviet-space.aspxRussia and the former Soviet space : instrumentalizing security, legitimizing intervention2018-09-11T12:10:00Z