Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018­–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018­–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia

Linturi, Risto & Kuusi, Osmo: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–­2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Helsinki, 2018. 569 s.

​ Tulevaisuudentutkijoiden Osmo Kuusen ja Risto Linturin kirjoittama raportti on katsaus siihen, kuinka teknologia uudistaa ja muuttaa yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Kyseessä on yksi laajimmista ja yksityiskohtaisimmista katsauksista teknologian tulevaisuuteen. Raportti on tarkoitettu kaikille tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Tulevaisuusvaliokunnan ennakointihankkeissa kehitetty arviointimenetelmä tarkastelee teknologiaa sekä teknologialähtöisestä että tarvelähtöisestä näkökulmasta. Raportin tavoitteena on vastata teknologian mukanaan tuomiin muutoksiin ja kehittää teknologioista vahvuuksia Suomelle 2020-luvun aikana. Laaja raportti listaa yli 200 uutta ammattia, 100 säädöstavoitetta ja jakaa yhteiskunnan 20:een arvonluontiverkostoon sadan radikaalin teknologian vauhdittamana. Nopea teknologinen kehitys muokkaa yhteiskunnan kaikkia osa-alueita. 

Uusien teknologioiden aiheuttama yhteiskunnan muutoksen ennakointi on yhä tärkeämpää. Raportissa tehdään oletuksia lähitulevaisuudesta ja tämä näkyy robotisaation ja työn tulevaisuuden painotuksissa. Laajat teknologiset muutokset kytkeytyvät erityisesti aurinkoenergiaan, autonomisiin robotteihin, virtuaalitodellisuuteen, hahmontunnistukseen, jakamistalouteen, sisäviljelyyn, DNA-teknologiaan, nanomateriaaleihin, kvanttitason tietotekniikkaan ja robotisoituun valmistukseen.


Julkaisu elektronisessa muodossa
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 25.4.2018 14:55
Muokattu 25.4.2018 14:55

 Tutustu myös