The rise and fall of emerging powers : globalisation, US power and the global north-south divide

Kiely, Ary: The rise and fall of emerging powers : globalisation, US power and the global north-south divide. Springer, Palgrave Macmillan, 2016. 111 s.

​Politiikan tutkija Ray Kiely käsittelee kirjassaan globaalien valtasuhteiden uudelleen muotoutumista, erityisesti oletettua globaalin etelän vallan nousua länsimaiden ja Yhdysvaltojen taloudellisen vallan haastajiksi. Kiely kehystää analyysinsa kansainvälisten suhteiden ja kehityksen teorioihin ja arvioi valtasuhteita myös modernisaation ja riippuvuussuhteiden käsitteistä käsin.

Analyysin punaisena lankana on etelän nousun kyseenalaistaminen. Kielyn mukaan empiirinen dataan perustuva analyysi osoittaa, että myös globaali etelä on kriisiytymässä taloudellisesti - köyhyys ja eriarvoisuus on lisääntymässä. Kiinan ja BRIC-maiden nousu ja taloudellisten voimasuhteiden muutos on liioiteltua.

Kiely tarkastelee myös globalisaation ja monikansallisten yritysten vaikutusta globaaliin tuotantoon. Kehityskulku on pikemminkin vahvistanut globaalin kapitalismin voimasuhteita, jossa on kyse pikemminkin näiden tahojen vaikutusvallan aiempaa laajemmasta levittäytymisestä kuin kyseisten alueiden taloudellisen vallan kasvusta. Samalla monikansalliset yritykset ovat toimintatavoillaan lisänneet myös eriarvoisuutta.
Kiely päättelee Kiinan taloudellisen vaikutuksen olevan keskeinen sekä Pohjoisen että Etelän valtioille, mutta Kiinan nousujen ja laskujen olleen erityisen merkityksellisiä juuri etelän valtioille. Tulonjaollisilla ja köyhyyden mittareilla Etelä on kuitenkin edelleen alisteinen Pohjoiselle.

Kielyn keskeisenä päätelmänä on se, että globaalin etelän nousu on ohi, ja edessä on markkinoiden kriisiytyminen myös näillä alueilla. Kiinan ja muiden johtavien globaalin etelän valtioiden talouden ongelmat, kulutustarvikkeiden hintojen lasku ja pääomien virtaaminen ulos alueelta viittaavat siihen, että edessä on uusi vaihe vuoden 2008 alkanutta talouden kriisiä.

Kirjan analyysi perustuu laajaan ja monipuoliseen dataan, ja sen näköalat tuovat tärkeän lisän keskusteluun globaalista tulonjaosta.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa
Book Review 

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 6.2.2017 13:15
Muokattu 23.2.2017 15:19

 Tutustu myös

 

 

The Italian parliament in the European Unionhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/italian-parliament-in-the-european-union.aspxThe Italian parliament in the European Union2018-04-20T07:30:00Z
Demokraattinen perintömmehttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/demokraattinen-perintomme.aspxDemokraattinen perintömme2018-04-16T11:55:00Z
Näin lakeja tehdään Suomessa https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/nain-lakeja-tehdaan-suomessa.aspxNäin lakeja tehdään Suomessa 2018-04-11T10:05:00Z
Hyvinvointivaltion vastaisku : keskusteluja tulevaisuuden yhteiskunnastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/hyvinvointivaltion-vastaisku.aspxHyvinvointivaltion vastaisku : keskusteluja tulevaisuuden yhteiskunnasta2018-04-05T11:15:00Z
Oven ensimmäinen vuosi : katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/oven-ensimmainen-vuosi.aspxOven ensimmäinen vuosi : katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin2018-04-04T10:40:00Z