The rise and fall of emerging powers : globalisation, US power and the global north-south divide

Kiely, Ary: The rise and fall of emerging powers : globalisation, US power and the global north-south divide. Springer, Palgrave Macmillan, 2016. 111 s.

​Politiikan tutkija Ray Kiely käsittelee kirjassaan globaalien valtasuhteiden uudelleen muotoutumista, erityisesti oletettua globaalin etelän vallan nousua länsimaiden ja Yhdysvaltojen taloudellisen vallan haastajiksi. Kiely kehystää analyysinsa kansainvälisten suhteiden ja kehityksen teorioihin ja arvioi valtasuhteita myös modernisaation ja riippuvuussuhteiden käsitteistä käsin.

Analyysin punaisena lankana on etelän nousun kyseenalaistaminen. Kielyn mukaan empiirinen dataan perustuva analyysi osoittaa, että myös globaali etelä on kriisiytymässä taloudellisesti - köyhyys ja eriarvoisuus on lisääntymässä. Kiinan ja BRIC-maiden nousu ja taloudellisten voimasuhteiden muutos on liioiteltua.

Kiely tarkastelee myös globalisaation ja monikansallisten yritysten vaikutusta globaaliin tuotantoon. Kehityskulku on pikemminkin vahvistanut globaalin kapitalismin voimasuhteita, jossa on kyse pikemminkin näiden tahojen vaikutusvallan aiempaa laajemmasta levittäytymisestä kuin kyseisten alueiden taloudellisen vallan kasvusta. Samalla monikansalliset yritykset ovat toimintatavoillaan lisänneet myös eriarvoisuutta.
Kiely päättelee Kiinan taloudellisen vaikutuksen olevan keskeinen sekä Pohjoisen että Etelän valtioille, mutta Kiinan nousujen ja laskujen olleen erityisen merkityksellisiä juuri etelän valtioille. Tulonjaollisilla ja köyhyyden mittareilla Etelä on kuitenkin edelleen alisteinen Pohjoiselle.

Kielyn keskeisenä päätelmänä on se, että globaalin etelän nousu on ohi, ja edessä on markkinoiden kriisiytyminen myös näillä alueilla. Kiinan ja muiden johtavien globaalin etelän valtioiden talouden ongelmat, kulutustarvikkeiden hintojen lasku ja pääomien virtaaminen ulos alueelta viittaavat siihen, että edessä on uusi vaihe vuoden 2008 alkanutta talouden kriisiä.

Kirjan analyysi perustuu laajaan ja monipuoliseen dataan, ja sen näköalat tuovat tärkeän lisän keskusteluun globaalista tulonjaosta.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa
Book Review 

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 6.2.2017 13:15
Muokattu 23.2.2017 15:19

 Tutustu myös

 

 

Työpaikan tietoturvaopas : tunnista uhat, hallitse riskithttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Työpaikan-tietoturvaopas.aspxTyöpaikan tietoturvaopas : tunnista uhat, hallitse riskit2018-02-15T10:25:00Z
Sotkanet.fihttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sotkanet.aspxSotkanet.fi2018-02-07T10:45:00Z
The Legalization of euthanasia and assisted suicidehttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/legalization-of-euthanasia.aspxThe Legalization of euthanasia and assisted suicide2018-02-06T10:00:00Z
Valokuva sodassa : neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941–1945https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valokuva-sodassa.aspxValokuva sodassa : neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941–19452018-01-29T13:00:00Z
Kulttuuriministerikulttuuri https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/kulttuuriministerikulttuuri.aspxKulttuuriministerikulttuuri 2018-01-25T11:50:00Z