Vallan sisäpiirissä

Ruostetsaari, Ilkka: Vallan sisäpiirissä. Tampere, Vastapaino, 2014. 335 s.

​Eliittitutkija Ilkka Ruostetsaaren teos käsittelee 1990-luvulta 2010-luvulle kerättyjä tutkimusaineistoja suomalaisesta eliitistä ja valtarakenteesta.

Tutkimus tarkastelee, miten suomalaisen valtarakenteen ylimmän kerroksen muodostavat eliitit ovat muuttuneet yhteiskunnallisissa muutoksissa ja mitä vaikutuksia niiden muutoksella on ollut demokratiaan. Yhteiskunnallisina muutoksina on tarkasteltu mm. Neuvostoliiton hajoamista ja idänkaupan päättymistä, lamaa ja sitä seurannutta pankkikriisiä, hyvinvointipalvelujen karsimista ja sosiaalisten jakojen syvenemistä.

Ruostetsaari on tutkinut muun muassa mitkä tekijät edistävät eliitin jäseneksi pääsemistä ja kuinka valtapaikka säilyy tai se menetetään. Lisäksi hän on selvittänyt eliitin yhtenäisyyttä ja keskinäistä suhdeverkostoa sekä eliitistä toiseen siirtymisen mahdollisuuksia.

Ruostetsaari on tarkastellut myös päättäjien ja kansan yhteyttä, niiden välistä kuilua. Muutokset ja murrokset vaikuttavat Ruostetsaaren tutkimuksen mukaan sekä eliitteihin että kansalaisiin, mutta myös demokratian toimivuuteen.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 2.2.2015 9:00
Muokattu 20.4.2015 14:42

 Tutustu myös

 

 

Uhkakuvathttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/uhkakuvat.aspxUhkakuvat2018-11-12T07:55:00Z
Valtaa ja oikeutta : kuvallisten symbolien voimahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valtaa-ja-oikeutta.aspxValtaa ja oikeutta : kuvallisten symbolien voima2018-11-07T12:20:00Z
Letters to the contrary : a curated history of the UNESCO human rights surveyhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/letters-to-the-contrary.aspxLetters to the contrary : a curated history of the UNESCO human rights survey2018-11-07T08:15:00Z
Comparative company law : a case-based approachhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/comparative-company-law.aspxComparative company law : a case-based approach2018-11-05T08:15:00Z
Virtual currencies : a legal frameworkhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/virtual-currencies.aspxVirtual currencies : a legal framework2018-10-24T11:30:00Z