Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu

Knuutinen, Reijo: Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu. Helsinki, Lakimiesliiton kustannus, 2014. 379 s.

​Onko yrityksellä verotusta tai veronmaksua koskeva yhteiskuntavastuu? Onko veronmaksuvelvollisuus perusteltavissa yhteiskuntavastuun näkökulmasta? Verotuksen ja yrityksen yhteiskuntavastuun suhde on ajankohtainen ja paljon keskustelua herättänyt aihe.

Teos on tutkimus, jonka aihe, näkökulmat ja tarkastelutavat eivät kuulu pelkästään perinteisen vero-oikeuden alaan, vaan teos sisältää myös liiketalouden tai liiketoimintaetiikan alueelle kuuluvia aineksia.

Teoksessa käydään aluksi läpi aiheen teoreettista pohjaa eli oikeuden, moraalin ja oikeudenmukaisuuden käsitteitä. Myöhemmissä luvuissa edetään verotuksen ja yhteiskuntavastuun ajankohtaisiin kysymyksiin.

Esimerkiksi kirjan viidennessä luvussa käsitellään aggressiivista verosuunnittelua, josta siirrytään keskustelua herättäviin kysymyksiin muun muassa verovajeesta, verokilpailusta ja veroparatiiseista. Kahdeksannessa luvussa kuvataan yritysesimerkkien avulla sekä kansainvälistä verosuunnittelua että joidenkin suomalaisten yritysten yritysvastuuraportointia. Yhdeksännessä luvussa käsitellään yhteiskuntavastuun toteutumista ja toteuttamista sekä kootaan yhteen aiemmin käsiteltyjä teemoja.

Kyseessä on enemmän tieteellinen pohdiskelu ja aihetta koskevaa keskustelua laajemmin kuvaileva tutkimus kuin laajalle yleisölle tarkoitettu kirja. Tutkimus avaa poikkitieteellisiä näkökulmia yritystoiminnan, verotussääntelyn, käytännön verosuunnittelun ja yritysvastuun välille, moraalia ja oikeudenmukaisuutta unohtamatta. Aihepiirin laajuus ja monikulmainen tarkastelutapa ovat omiaan herättämään kysymyksiä ja synnyttämään oivalluksia.

Käsittelytavan ansiosta kirjan eri luvut on myös mahdollista lukea itsenäisinä kokonaisuuksina.

OTT, KTM Reijo Knuutinen on kauppaoikeuden professori Turun yliopistossa.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

 

Julkaistu 19.1.2015 9:00
Muokattu 20.4.2015 14:40

 Tutustu myös

 

 

Uusi tietosuojalainsäädäntöhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/uusi-tietosuojalainsaadanto.aspxUusi tietosuojalainsäädäntö2019-01-15T08:35:00Z
Legal Tech : how technology is changing the legal worldhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/legal-tech.aspxLegal Tech : how technology is changing the legal world2019-01-11T13:10:00Z
Valrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/valratt-en-introduktion.aspxValrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen2019-01-10T14:05:00Z
Sisällissodan jäljethttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/sisallissodan-jaljet.aspxSisällissodan jäljet2019-01-03T13:15:00Z
The prison letters of Nelson Mandelahttps://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/suosittelemme/Sivut/prison-letters-of-nelson-mandela.aspxThe prison letters of Nelson Mandela2018-12-21T07:30:00Z