Eduskunnan kirjaston hallitus

Eduskunnan kirjaston hallitukseen kuuluu viisi kansanedustajaa, joista yksi toimii puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana, kolme eduskunnan ulkopuolista asiantuntijaa sekä yksi henkilö kirjaston henkilökunnasta. (Laki Eduskunnan kirjastosta § 2)

​Kirjaston hallituksen tehtävät

Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 9 §:n mukaan kirjaston hallituksen tehtävänä on:
1) käsitellä kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat;
2) antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta;
3) käsitellä ehdotus kirjaston talousarvioksi;
4) antaa lausunto eduskunnan kansliatoimikunnalle kirjaston johtajan viran ja muiden keskeisten virkojen täytöstä;
5) käsitellä ehdotus kirjaston aukioloajoiksi; sekä
6) käsitellä muut kirjaston palvelutoiminnan kannalta tärkeät asiat.

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenet

Eduskunta valitsi 9.6.2015 Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: kansanedustaja Pauli Kiuru
Varapuheenjohtaja: kansanedustaja Petri Honkonen

Kansanedustaja jäsenet: Ilkka Kantola, Eeva-Maria Maijala, Sami Savio

Asiantuntijajäsenet: kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, professori Pia Letto-Vanamo, professori Ilkka Ruostetsaari

Henkilökuntajäsen: informaatikko Eija Kajava

Varajäsenet, kansanedustajat: Eerikki Viljanen, Timo Harakka, Sari Multala, Juha Pylväs, Rami Lehto

Varajäsenet, asiantuntijat: tietoasiantuntija Leena Palmen, yliopistotutkija Kaijus Ervasti, professori Kimmo Grönlund

Varajäsen, henkilökuntajäsen: verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala

​Kirjaston hallituksen pöytäkirjat