Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Avoimia työpaikkoja Eduskunnan kirjastossa

Avoimia työpaikkoja Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjastossa on haettavana kolme korkeakouluharjoittelijan määräaikaista työsuhdetta ajalle kevät-kesälle 2019. Harjoittelijat sijoittuvat kirjaston tietopalveluun, kirjaston kokoelma- ja kaukopalveluun sekä eduskunnan arkistoon.

Korkeakouluharjoittelija Eduskunnan kirjastoon (tietopalvelu)


EDUSKUNNAN KIRJASTOSSA ON HAETTAVANA KORKEAKOULUHARJOITTELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE AJALLE KEVÄT-KESÄLLE 2019

Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

Korkeakouluharjoittelija perehtyy mahdollisimman laajasti kirjaston tietopalvelutyöhön ja muuhun kirjaston tietoasiantuntijoiden tehtäväkenttään. Tehtäviin kuuluu lisäksi kirjaston asiakaspalvelua ja muita kirjaston perustehtäviä ja asiantuntijatyötä tukevia tehtäviä.

Korkeakouluharjoittelijan työsopimuksen kesto on 3–5 kuukautta kevät-kesällä 2019. Harjoittelun aloitus ja kesto sovitaan valitun kanssa erikseen.

Hakijalta odotamme: Hakijalta odotamme opintoja Eduskunnan kirjaston aihealueiden (eduskuntatieto, oikeudellinen tieto, yhteiskuntatieto) koulutusohjelmassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Luemme eduksi: Eduksi katsotaan kokemus kirjasto- tai tietopalvelutyöstä tai muusta tausta-aineiston tiedonhaku- tai selvitystyöstä. Myös muu asiakaspalvelukokemus katsotaan hyödyksi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Hakijalta odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä.

Työssä tarvittava kielitaito: Kotimaisten kielten lisäksi hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Palkkaus: Korkeakouluharjoittelijan palkka on 1 671 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu.

Koeaika on yksi kuukausi.

Tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Trvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla eduskunnan kanslian kirjaamoon; kirjaamo@eduskunta.fi tai osoitteeseen eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta, viimeistään 25.1.2019 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita ”Korkeakouluharjoittelija tietopalveluun dnro 144/11/2018”.

Lisätietoja tehtävästä: Johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, 09 432 3302 ja Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, 09 432 3401 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Korkeakouluharjoittelija Eduskunnan kirjastoon (kokoelma- ja kaukopalvelu)


EDUSKUNNAN KIRJASTOSSA ON HAETTAVANA KORKEAKOULUHARJOITTELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE KEVÄT-KESÄLLE 2019

Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

Korkeakouluharjoittelija toimii Eduskunnan kirjaston kokoelma-, kauko- ja asiakaspalvelussa osallistuen kokoelmatyöhön ja asiakaspalvelupäivystyksiin. Harjoittelussa hän perehtyy kirjaston aihealueiden aineistoihin ja palveluihin, sekä myös muihin kirjastotyön eri osa-alueisiin.

Korkeakouluharjoittelijan työsopimuksen kesto on 3–5 kuukautta kevät-kesällä 2019. Harjoittelun aloitus ja kesto sovitaan valitun kanssa erikseen.

Hakijalta odotamme: Hakijalta odotamme kirjasto- ja informaatioalan opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Luemme eduksi: Eduksi katsotaan kokemus luetteloinnista erityisesti Voyager- ja Aleph-järjestelmässä ja kirjasto- tai tietopalvelualan asiakaspalvelukokemus. Katsomme myös eduksi perehtymisen Eduskunnan kirjaston aihealueisiin (eduskuntatieto, oikeudellinen tieto, yhteiskuntatieto) opintojen, työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta.

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Hakijalta odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä.

Työssä tarvittava kielitaito: Kotimaisten kielten lisäksi hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus: Korkeakouluharjoittelijan palkka on 1 671 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu.

Koeaika on yksi kuukausi.

Tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla eduskunnan kanslian kirjaamoon; kirjaamo@eduskunta.fi tai osoitteeseen eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta, viimeistään 25.1.2019 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita ”Korkeakouluharjoittelija kokoelma-, kauko- ja asiakaspalveluun dnro 143/11/2018”

Lisätietoja tehtävästä: Palvelujohtaja Kaarlo Mäkelä, 09 432 3475, informaatikko Eija Kajava, 09 432 3425 tai Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, 09 432 3401 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Korkeakouluharjoittelilja Eduskunnan kirjastoon (arkisto)


EDUSKUNNAN KIRJASTOSSA ON HAETTAVANA KORKEAKOULUHARJOITTELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE KEVÄT-KESÄLLE 2019

Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

Korkeakouluharjoittelija perehtyy mahdollisimman laajasti arkistotyön ja asiakirjahallinnon koko kirjoon. Tehtäviin kuuluu asiakirjojen vastaanottoa, arkistojen järjestämistä ja asiakirjoihin liittyvää tietopalvelua. Eduskunnan arkistoon kuuluvat myös kuva-arkisto, veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto ja kirjaamo. Korkeakouluharjoittelijalle tulee tehtäviä kaikilta näiltä alueilta. Lisäksi tehtävään kuuluu osallistuminen kirjaston asiakaspalveluun.

Korkeakouluharjoittelijan työsopimuksen kesto on 3–5 kuukautta kevät-kesällä 2019. Harjoittelun aloitus ja kesto sovitaan valitun kanssa erikseen.

Hakijalta odotamme: Hakijalta odotamme arkistoalan yliopisto-opintoja.

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Hakijalta odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä.

Työssä tarvittava kielitaito: Kotimaisten kielten lisäksi hyvä englannin suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus: Korkeakouluharjoittelijan palkka on 1 671 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu.

Koeaika on yksi kuukausi.

Tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa wws.supo.fi

Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla eduskunnan kanslian kirjaamoon; kirjaamo@eduskunta.fi tai osoitteeseen eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta, viimeistään 25.1.2019 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita ”Korkeakouluharjoittelija arkistoon dnro 142/11/2018”.

Lisätietoja tehtävästä: Arkistopäällikkö Jari Suutari, 09 432 3460 ja Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, 09 432 3401 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi