Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Avoimia työpaikkoja Eduskunnan kirjastossa

Avoimia työpaikkoja Eduskunnan kirjastossa

 

Tietoasiantuntija (ID 21-60-2019) 

Eduskunnan kansliassa on haettavana tietoasiantuntijan virka (ID-numero 21–60–2019)

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset suorittaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnan kanslian osastoja ovat keskuskanslia, valiokuntasihteeristö, hallinto- ja palveluosasto, kansainvälinen osasto, tieto- ja viestintäosasto ja turvallisuusosasto.

Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. Kirjasto on osa eduskunnan kanslian tieto- ja viestintäosastoa.

Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
Hakuaika päättyy: 25.11.2019 klo 15.00
Työpaikan tiedot: Eduskunnan kirjasto, Aurorankatu 6, 00102 Eduskunta
Virka on viraston yhteinen

Viran/tehtävän kuvaus: Tietoasiantuntija toimii digitaalisen tietopalvelun ja oikeudellisen tiedon asiantuntijana.Tietoasiantuntija kehittää eduskunnan kanslian avoimen datan palveluja ja digitaalisia palveluja sekä tuottaa avoimen datan pohjalta infografiikkaa, raportteja ja muita tietotuotteita. Tietoasiantuntija osallistuu myös kirjaston päivittäiseen tieto- ja asiakaspalvelutyöhön sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusehtona virkaan on tehtävään soveltuva koulutus ja se, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet tietoasiantuntijan tehtävään antaa ylempi korkeakoulututkinto.

Odotamme hakijalta kokemusta avoimen datan palvelujen ja digitaalisen palvelujen kehittämisestä. Tehtävän hoito edellyttää osaamista infografiikassa ja raporttien ym. tietoaineiston tuottamisesta ja kehittämisestä. Odotamme kokemusta kirjasto- ja tietopalvelualan tai vastaavista asiantuntijatehtävistä.

Tietoasiantuntijan tehtävien hoidossa tarvitaan hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja.

Luemme eduksi: Katsomme eduksi Eduskunnan kirjaston edustamien aihealueiden, eduskuntatyöhön liittyvien tiedontarpeiden ja tiedonkäyttötapojen sekä hyvän eduskuntatyön tuntemuksen.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan erinomaista suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävien menestyksellinen hoito vaatii englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

Palkkauksen peruste: Tietoasiantuntijan palkkaus sijoittuu eduskunnan kanslian palkkausjärjestelmässä vaativuusluokkaan 10 ja lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta (3 592,75 − 5 389,13 euroa/kk).

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi (ID-numero 21-60-2019). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero.

Eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 EDUSKUNTA

Lisätietoja tehtävästä: Johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, 09 432 3402, johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula, 09 432 3485 ja eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, 09 432 3401 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi