Avoimia työpaikkoja Eduskunnan kirjastossa


Arkistoamanuenssin virka (ID-numero 21-9-2018)


EDUSKUNNAN KANSLIASSA ON HAETTAVANA ARKISTOAMANUENSSIN VIRKA (ID-numero 21-9-2018)

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset suorittaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnan kanslian osastoja ovat keskuskanslia, valiokuntasihteeristö, hallinto- ja palveluosasto, kansainvälinen osasto, tieto- ja viestintäosasto ja turvallisuusosasto.

Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. Kirjasto on osa eduskunnan kanslian tieto- ja viestintäosastoa.

Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 1.5.2018 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy: 6.4.2018 klo 16.15

Työpaikan tiedot: Eduskunnan kirjasto, Aurorankatu 6, 00102 Eduskunta
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus: Arkistoamanuenssi työskentelee kirjaston neuvonta- ja arkistopalvelussa. Arkistoamanuenssin tehtäviin kuuluu aineistojen säilyvyyttä ja hallintaa koskevat asiantuntijatehtävät, kuten eduskunnan toimintayksiköiden luovuttamien asiakirjojen vastaanotto, luettelointi ja sijoittaminen keskusarkistoon, asiakirjojen mikrokuvauksen valmistelu ja mikrokorttien luettelointi sekä keskusarkistoon luovutetun aineiston järjestäminen, luettelointi, kuvailu ja hakemistojen laadinta. Arkistoamanuenssin tehtäviin kuuluu myös arkiston tietopalvelutehtävät, kuten tiedonhaut, selvitykset, asiakirjalainat, asiakirjajäljennökset sekä aineistoihin ja niiden käyttöön liittyvä ohjaus, neuvonta ja koulutus.

Lisäksi arkistoamanuenssin työtehtäviin kuuluu kirjaajan ja kuva-amanuenssin sijaisen tehtäviä, tietopalvelu- ja viestintätehtäviä.

Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusehtona virkaan on tehtävään soveltuva koulutus ja se, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Hakijalta odotamme: Hakijalta odotamme arkistoalan koulutusta, kokemusta arkisto- ja asiakirjahallintatyöstä ja asiakaspalvelusta, arkisto- ja muun informaatioalan tuntemusta sekä hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta. Parhaat edellytykset viran hoitamiseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu arkistoalan tutkinto (arkistonhoitotutkinto, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai vastaava).

Työssä tarvittava kielitaito: Erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

Luemme eduksi: Eduskuntatyön tuntemus ja osallistuminen kehittämisprojekteihin.

Palkkauksen peruste: Arkistoamanuenssin palkkaus sijoittuu eduskunnan kanslian palkkausjärjestelmässä vaativuusluokkaan 8 ja lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta (2401,65–3602,48 euroa/kk).

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi (ID-numero 21-9-2018). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero.

Eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 EDUSKUNTA

Lisätietoja tehtävästä:
Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, (09) 432 3401 tai Arkistopäällikkö Jari Suutari, (09) 432 3460