141028_nain_toimimme_iso.jpg

Näin toimimme

Eduskunnan kirjaston toimintaa säätelee Laki Eduskunnan kirjastosta sekä Eduskunnan kirjaston ohjesääntö. Noudatamme ammattieettisiä ohjeitamme, mm. tarjoamalla luotettavaa palvelua ja huolehtimalla asiakkaidemme yksityisyydensuojasta.

Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. (Laki Eduskunnan kirjastosta, 717/2000, 1 §)

Tehtävänä tiedon välittäminen

Eduskunnan kirjasto välittää tietoa eduskunnasta ja sen toiminnasta. Tarjoamme käytettäväksi eduskunnan ja muiden maiden parlamenttien asiakirjoja sekä kirjallisuutta eduskunnasta, parlamenteista, parlamentarismista ja edustuksellisesta demokratiasta.

Eduskunnan kirjasto välittää myös tietoa lainsäädännöstä ja oikeusjärjestelmästä sekä suomalaisesta yhteiskunnasta, Euroopan unionista ja kansainvälisistä järjestöistä. Kirjastossa on laaja kokoelma oikeudellista aineistoa sekä monipuolista aineistoa yhteiskunnan toiminnasta, kuten historiasta, politiikasta, kansainvälisistä suhteista ja talouselämästä.

Julkaisut

Eduskunnan kirjaston julkaisusarjassa, Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä (ISSN 1237-8720), on julkaistu kymmenen julkaisua vuodesta 1994 alkaen. Tiedot julkaisuista ja niiden saatavuudesta Selma-kokoelmatietokannassa.

Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2015: yhteenveto vastauksista / Arja Bellinger. Helsinki, 2015. 25 s.

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - strategia ja toimenpide-ehdotukset eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelemiseksi 2011 - 2015 / Timo Turja. Helsinki, 2011. 15 s.

Kirjaston vuosikertomukset

Eduskunnan kirjaston ohjesäännön mukaan kirjaston hallitus antaa vuosittain kertomuksen eduskunnalle kirjaston toiminnasta. Kertomus käsitellään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelussa, jonka jälkeen se lähetetään sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Sivistysvaliokunta kuulee asiantuntijana Eduskunnan kirjaston johtajaa. Valiokunnan antama mietintö hyväksytään täysistunnossa.

Eduskunnan kirjaston kertomukset:

​Tapahtumat ja näyttelyt

Keskeisten tiedonvälitys- ja kirjastotehtävien ohella järjestämme erilaisia tapahtumia. Näitä ovat esimerkiksi seminaarit, joita järjestämme myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Kirjastossa on myös tilaa näyttelyille. Näyttelyitä teemme kirjastossa itse tai esillä voi olla jonkin muun tahon tuottama näyttely.

Tutustu Lakikirja 250 vuotta -näyttelyyn sekä näyttelyyn: "Mekin olemme lukeneet joitakin kirjoja" – suomalaisen politiikan tärkeimmät kirjat 1917–.
Tietoja muista näyttelyistämme