medialle_20140326.jpg

Medialle​

Eduskuntatyötä seuraa säännöllisesti pari sataa eduskuntaan akkreditoitua toimittajaa ja kuvaajaa. Heidän lisäkseen sadat muut toimittajat ja kuvaajat käyvät eduskunnassa haastattelemassa kansanedustajia tai seuraamassa täysistuntoa ja valiokuntatyötä. Ohessa on ohjeita median työskentelystä eduskunnassa, kuvauksista,  akkreditoinneista, toimittajaohjelmasta sekä langattoman verkon käytöstä.

​Median työskentely eduskunnassa 

Median työskentelymahdollisuudet eduskunnassa ovat väistöaikana normaaliaikoja rajatummat.Kotimaiset toimittajat ja kuvaajat voivat kuitenkin liikkua Sibelius-Akatemian talon ja Pikkuparlamentin yleisissä tiloissa melko vapaasti. Kansainvälisillä toimittajilla, joille talot ovat vieraampia, on yleensä apunaan tiedottaja. Kaikkien tiloissa liikkuvien toivotaan ottavan huomioon muut tilojen käyttäjät.

Sibelius-Akatemian talossa keskeisiä alueita, joissa toimittajat ja kuvaajat tekevät työtään, ovat istuntosalin medialehteri ja kuvaajaparveke sekä sisääntuloaula, valtiosali  ja  kahvila. Pikkuparlamentissa median työtiloja ovat pohjakerroksen yhteiset tilat, sisääntuloaula ja Kansalaisinfo.

Täysistuntosali on kansanedustajien työtila. Toimittajat ja kuvaajat voivat seurata ja kuvata täysistuntoa medialehteriltä. Koska näkyvyys Sibelius-Akatemian talon medialehteriltä on Eduskuntataloa rajatumpi, tilaan on asetettu monitoreja. Kuvaajat voivat ottaa täysistuntokuvaa kuvauslehteriltä ja heille voidaan osoittaa myös kuvauspaikkoja istuntosalin etuosassa olevilta kuvauskorokkeilta.

Valiokunnat tiedottavat asioistaan valiokuntahuoneissa, jotka sijaitsevat Sibelius-Akatemian talon 4.- ja 5. kerroksessa, D-talossa ja Pikkuparlamentissa. Kun valiokunnan kokouksen alkua halutaan kuvata, asiasta kannattaa sopia hyvissä ajoin valiokunnan tiedottajan kanssa. Valiokuntien tiedotustilaisuuksiin, jotka järjestetään pääosin valiokuntahuoneissa, media kutsutaan erikseen. Sibelius-Akatemian talossa toimittajat ja kuvaajat voivat työskennellä valiokuntakerrosten sisääntuloaulassa. Koska tila on pieni, on huolehdittava siitä, että valiokuntien jäsenet ja asiantuntijat pääsevät esteettömästi ja jouhevasti liikkumaan valiokuntakäytävien ja portaiden välillä.

Eduskuntaryhmät tiedottavat asioistaan entiseen tapaan eduskuntaryhmien huoneissa. Väistöaikana ryhmähuoneet sijaitsevat eri puolilla eduskuntaa A-, D- ja C-taloissa, joihin kuvaajat ja toimittajat kulkevat osoitettuja reittejä pitkin. Koska kulku tapahtuu ahtaita työhuonekäytäviä kautta, reiteiltä ei voi poiketa eikä mediatyöskentely reitillä tai reittien varrella ole mahdollista. Kaikkien toivotaan noudattavan erityistä huomaavaisuutta asianomaisissa tiloissa työskenteleviä kohtaan. Maanalaisissa tiloissa kokoontuva eduskuntaryhmä tiedottaa pääosin F-talon auditoriossa, jossa ryhmän viikottaiset kokoukset pidetään.

Sibelius-Akatemian talon valtiosalissa ja sisääntuloaulassa on 4 haastattelupistettä, joita medioiden toivotaan käyttävän. Väistötilan sisääntulo on ahdas ja valtiosali pieni, joten kaikkien toivotaan ottavan tämä huomioon. Istuntoaikoina haastattelut tulee tehdä sisääntuloaulassa, koska puheääni kuuluu valtiosalista istuntosaliin. Pikkuparlamentissa haastatteluja voi tehdä ala- ja sisääntuloaulassa sekä ravintolan vieressä sijaitsevissa kabineteissa.

Eduskuntakuvan elävöittämiseksi S-talon kahvilassa voi ottaa vapaasti yleiskuvaa istuntojen alkamisen yhteydessä (10 minuutin ajan ennen istuntoa ja 5 minuutin ajan istunnon alettua). Muuten yleis- ja taustakuvaus sekä henkilökuvaus asianosaisten luvalla ovat edelleen mahdollisia. Koska Sibelius-Akatemian talon kahvila on erittäin pieni, kaikkien tulee noudattaa erityistä huomaavaisuutta, jottei tila tukkeudu.

Kuvaamisessa toivotaan otettavan huomioon, että kahvilaa käytetään myös ruokailuun. Eduskunnan ruokaravintoloissa ei saa kuvata.

Valiokuntahuoneisiin, ryhmähuoneisiin tai työhuoneisiin voi mennä vain kutsuttuna. Maanalaisissa kerroksissa, kansanedustajien työhuoneiden käytävillä tai väistötilojen valiokuntakäytävillä mediatyöskentely ei ole mahdollista eikä sisäänkäyntien turvatarkastuksen kuvaaminen ole sallittua. Akkreditoidut toimittajat voivat kuitenkin käyttää nk. yhdyskäytävää kulkiessaan Pikkuparlamentin ja Sibelius-Akatemian talon tilojen välillä.

Medialla on työtiloja Sibelius-Akatemian talon 3. ja 4. kerroksessa. Tilat on varattu pääosin eduskuntaan akkreditoidun median käyttöön, mutta myös muu media voi käyttää 3. kerroksen työtiloja.

Jos tarvitset apua eduskuntaan tullessa tai talossa työskennellessä, ota yhteyttä eduskuntatiedotukseen.

Yhteyshenkilöt:
tiedotuspäällikkö Marjo Timonen, 09 432 2017 tai 050 552 1185
apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg (kuvausluvat), 09 432 2023 tai 050 549 0436
tiedottaja Heli Kesti (kotimainen media), 09 432 2029 tai 040 823 9420
tiedottaja Barbro Söderlund (erit. ruotsinkielinen media), 09 432 2026 tai 050 341 4224
tiedottaja Tiina Virtanen (kansainvälinen media), 09 432 2024 tai 040 541 3749
tiedotussihteeri Merja Kivinen (kotimainen media), 09 432 2021 tai 050 364 4917

 Ota yhteyttä

 Palveluja medialle