​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ohjeet saavutettavan asiantuntijalausunnon laatimiseen

​Eduskunta haluaa taata kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden asioida sähköisissä palveluissaan ja on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, kuten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 määrää​ (linkki avautuu ​Finlex-sivustolle)​. ​Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös eduskunnan verkkopalveluissa julkaistavia pdf-, Word- ja PowerPoint -tiedostoja.

Saavutettavuusvaatimusten (WCAG) tarkoituksena varmistaa se, että verkossa olevia sisältöjä pystyvät käyttämään kaikki ihmiset, vaikka heillä olisi toimintarajoitteita tai käytössään avustavaa teknologiaa. Esimerkiksi näkövammaisten tai heikkonäköisten henkilöiden täytyy pystyä lukemaan tiedostoja ruudunlukuohjelmalla. 

Saavutettavuusvaatimukset käytännössä
Kun tuotat asiakirjan, raportin tai esityksen, joka julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa, sinun pitää ottaa huomioon teknisiä apuvälineitä käyttävät henkilöt.​ Käytännössä saavutettavuus on otettava huomioon jo tiedostoa tehdessä. ​

Huomioi seuraavat asiat, kun laadit asiantuntijalausuntoa, joka julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa:

Saavutettavan tiedoston ominaisuudet​

  • Tiedoston muotoilemiseen on käytetty muotoiluun tarkoitettuja tyylejä. Esimerkiksi otsikot on muotoiltu otsikko-tyylillä, leipäteksti on muotoiltu-leipätekstityylillä, listat on muotoiltu luettelo-työkalulla jne. 
  • Jos tiedostossa on useampia otsikoita, otsikot noudattavat ns. otsikkohierarkiaa. Esimerkiksi pääotsikko on muotoilultaan otsikkotyyli 1, alaotsikko on muotoilultaan otsikkotyyli 2 jne.
  • Tiedossa on käytetty helposti luettavaa fonttia tarpeeksi suuressa koossa. 
  • ​Jos tiedostossa on käytetty värejä, tekstin ja taustan välillä on riittävä kontrasti. 
  • Jos tiedossa on kuvia tai visualisointeja, niille on annettu tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu ns. vaihtoehtoisenatekstinä.
  • Tiedostolle on määritelty pääkieli.
  • Tiedostolle on ominaisuuksissa määritelty dokumentin otsikko.
  • Tiedostolle on annettu ymmärrettävä tiedostonimi.
  • Jos tiedosto on muutettu pdf-tiedostoksi, se on tallennettu tekstinä (ei tulostettavana kuvana).

​​Saavutettava asiakirjapohja asiantuntijalausuntoa varten

​Halutessasi voit hyödyntää eduskunnan kanslian muotoilemaa word-asiakirjapohjaa, jossa on huomioitu valmiiksi yllä mainitut vaatimukset. Voit laatia asiantuntijalausunnon lataamalla asiakirjapohjan itsellesi, muotoilemalla lausunnon pohjaan ja tallentamalla pohjasta pdf-muotoisen tiedoston.​

Lataa saavutettava asiakirjapohja asiantuntijalausuntoa varten​

Jos tarvitset apua asiantuntijalausunnon saavutettavuusvaatimusten varmistamiseksi tai haluat lisätietoa eduskunnan verkkopalveluiden saavutettavuudesta, ​jätä viesti palautelomakkeen kautta​ (linkistä aukeaa Webropol-lomake).​