Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksista Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) ((EU) 2016/794) annetun asetuksen muuttamiseksi ja Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun asetuksen (EU) 2018/1862 muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 14/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-370473

Keskiviikko 19.5.2021 klo 11.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 6—25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 15/2021 vp

Keskiviikko 12.5.2021 klo 11.15—13.15

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 14/2021 vp

Torstai 6.5.2021 klo 11.45—13.15

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 13/2021 vp

Torstai 29.4.2021 klo 11.45—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 11/2021 vp

Tiistai 27.4.2021 klo 12.15—13.50

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 12/2021 vp

Tiistai 27.4.2021 klo 18.30—19.00