Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 29/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021‒2027 annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 32/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2011/98 kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 31/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 29/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 119/2022 vp

Keskiviikko 7.12.2022 klo 11.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—50/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 116/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 11.15—12.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 115/2022 vp

Tiistai 29.11.2022 klo 12.15—13.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 114/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 11.15—12.20

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 113/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 112/2022 vp

Keskiviikko 23.11.2022 klo 11.15—12.45