Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
HaVM 2/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
HaVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

 Uusimmat lausunnot

HaVL 10/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Japanin välillä PNR-tietojen siirtämistä ja käyttöä varten terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (EU-Japani PNR-sopimus)
HaVL 9/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)
HaVL 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
HaVE
8
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 21.2.2020 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Toimenpidealoite tapahtumaopastajan nimikkeen luomisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-285491
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Muu asiakirja EDK-2020-AK-286398
Sihteerin täydennysehdotus 20.2.2020 jaettuun mietintöluonnokseen.pdf
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: sihteerin täydennysehdotus 20.2.2020 jaettuun mietintöluonnokseen. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Lisäselvitys EDK-2020-AK-286153
KAA 5/2019 vp HaV 21.02.2020 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Maahanmuuttovirasto
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-286399
Viikkosuunnitelma 9_2020.pdf
Esityslistan liite EDK-2020-AK-285726
Maahanmuuttoviraston selvitys N.A. v Suomi -päätöksen jälkeisestä turvapaikkapäätösten tarkastamisesta 17022020.pdf
Viikkosuunnitelma 
Maahanmuuttoviraston EIT –selvitys. Merkitään valiokunnalle jaetuksi Maahanmuuttoviraston selvitys N.A. v Suomi -päätöksen jälkeisestä turvapaikkapäätösten tarkastamisesta. Selvitys liittyy hallintovaliokunnan kokouksissa 4.12.2019, 10.12.2019 ja 11.12.2019 käsiteltyyn valiokunnan omaan asiaan O 7/2019 vp (Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa). Mainitun valiokunnan oman asian käsittely on valiokunnassa päättynyt 11.12.2019. 
Todetaan hallintovaliokunnan vierailu Maahanmuuttovirastoon tiistaina 28.4.2020 klo 17. 
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-21 09:42:17

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 9—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 7/2020 vp
Torstai 20.2.2020 klo 12.00—13.15
HaVP 6/2020 vp
Tiistai 18.2.2020 klo 12.15—13.40
HaVP 5/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 11.15—12.25
HaVP 4/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 12.15—14.00
HaVP 3/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 12.30—14.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi