Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 27/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 24/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-386888

Perjantai 24.9.2021 klo 11.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 40/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 39—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 23/2021 vp

Torstai 23.9.2021 klo 11.45—12.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 22/2021 vp

Torstai 9.9.2021 klo 11.45—12.15

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 21/2021 vp

Keskiviikko 23.6.2021 klo 11.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 20/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 11.45—13.05

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 19/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 11.45—12.50