Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 23/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV -ohjelma) sekä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (Perikles IV-ohjelma)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 24/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen EU/1313/2013 muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
HaVE
60
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 11.45
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Lakialoite laiksi passilain 34 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338071
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338072
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 erityisasiantuntija Joni Korpinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338076
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 ylitarkastaja Heli Heikkola, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338075
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338074
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 valtionsyyttäjä Mikko Männikkö, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338073
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 käräjätuomari Jukka Jaakkola, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337937
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Johanna
Hakala
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Joni
Korpinen
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Heli
Heikkola
suojelupoliisi
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
valtionsyyttäjä
Mikko
Männikkö
Syyttäjälaitos
liite
käräjätuomari
Jukka
Jaakkola
Helsingin käräjäoikeus
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337572
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 poliisijohtaja Hannele Taavila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337596
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 hallitusneuvos Mikko Holm, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337569
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337688
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 ylitarkastaja Ilmari Kosonen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337554
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 rikoskemisti Jari Pukkila, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337543
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337599
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337711
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337597
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337589
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337496
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337568
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337970
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
HE 235/2020 vp HaV 03.12.2020 poliisijohtaja Hannele Taavila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
poliisijohtaja
Hannele
Taavila
sisäministeriö
liite
hallitusneuvos
Mikko
Holm
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Ilmari
Kosonen
Poliisihallitus
liite
rikoskemisti
Jari
Pukkila
keskusrikospoliisi
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Tulli
liite
Oikeusrekisterikeskus
liite
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
liite
Kaupan liitto ry
liite
Kemianteollisuus ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Etäkuuleminen, vastine 
Valiokunnassa on kuultavana: 
poliisijohtaja
Hannele
Taavila
sisäministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337953
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330510
EU; Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Merkitään tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332059
OSA; komission ehdotus Eurodac-asetuksen muuttamiseksi; U-jatkokirje
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337723
U 30/2016 vp HaV 01.12.2020 johtava asiantuntija Kukka Krüger, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337727
U 30/2016 vp HaV 01.12.2020 tulosaluejohtaja Mikko Montin, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337501
U 30/2016 vp HaV 01.12.2020 ylikomisario Hannu Pietilä, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339150
U 30/2016 vp HaV 03.12.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338615
U 30/2016 vp HaV 03.12.2020 professori (emeritus) Vesa Kanniainen Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Kukka
Krüger
sisäministeriö
liite
tulosaluejohtaja
Mikko
Montin
Maahanmuuttovirasto
liite
ylikomisario
Hannu
Pietilä
Poliisihallitus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
professori (emeritus)
Vesa
Kanniainen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Amnesty International, Suomen osasto ry
Pakolaisneuvonta ry
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
9
Maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittäminen (MISEC)
Valiokunnan oma asia
Päätetään kuulla asiantuntijoita asiassa. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332062
OSA; MUUTETTU EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA UNIONISSA KOSKEVAN YHTEISEN MENETTELYN LUOMISESTA JA DIREKTIIVIN 2013/32/EU KUMOAMISESTA (MENETTELYASETUS)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338622
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 erityisasiantuntija Sanna Montin, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338545
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 oikeuspäällikkö Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338546
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 ylikomisario Hannu Pietilä, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338610
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339120
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339146
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 professori (emeritus) Vesa Kanniainen Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.30
erityisasiantuntija
Sanna
Montin
sisäministeriö
liite
oikeuspäällikkö
Tirsa
Forssell
Maahanmuuttovirasto
liite
ylikomisario
Hannu
Pietilä
Poliisihallitus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Amnesty International, Suomen osasto ry
liite
Pakolaisneuvonta ry
liite
professori (emeritus)
Vesa
Kanniainen
liite
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.12.2020 klo 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-12-03 10.19.23

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 49—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 59/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 11.15—11.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 58/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 11.45—13.15

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 57/2020 vp

Keskiviikko 25.11.2020 klo 11.15—12.40

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 56/2020 vp

Tiistai 24.11.2020 klo 12.15—13.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 55/2020 vp

Tiistai 17.11.2020 klo 12.15—13.55