Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 44/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 45/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 41/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 39/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 40/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 41/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 158/2022 vp

Keskiviikko 1.3.2023 klo 11.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 10/2023

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 9—13/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 158/2022 vp

Keskiviikko 1.3.2023 klo 11.15—12.10

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 157/2022 vp

Tiistai 28.2.2023 klo 12.15—13.10

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 156/2022 vp

Perjantai 24.2.2023 klo 11.15—12.50

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 155/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 12.15—13.40

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 153/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 11.15—11.50