Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 3/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
HaVE
17
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 26.3.2020 klo 11.45
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Päätetään esittää puhemiesneuvostolle 9 lisävarajäsenen valitsemista hallintovaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle COVID-19 -toimista, joilla tilapäisesti rajoitetaan tarpeetonta matkustamista EU:hun
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292192
COVID-19; Väliaikaiset toimenpiteet sisä- ja ulkorajoilla
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-291653
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
8
Liikenteen rajoittaminen ulkorajoilla ja sisärajavalvonnan palauttaminen sisärajoille
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-291560
SM2020-00075 lähete.pdf
Muu asiakirja EDK-2020-AK-291561
MUISTIO Eduskuntakirjelmä 17.3.2020 päätöksistä.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292869
O 28/2020 vp HaV 26.03.2020 osastopäällikkö, raja- ja meriosasto Matti Sarasmaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Sisäministeriön selvitys (PL 47 §). 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
osastopäällikkö, raja- ja meriosasto
Matti
Sarasmaa
sisäministeriö
liite
Merkitään saapuneeksi SM2020-00075 lähete ja Muistio Eduskuntakirjelmä 17.3.2020 päätöksistä. 
9
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-292663
Viikkosuunnitelma 14_2020.pdf
Viikkosuunnitelma 
Todetaan, että Ministeri Paateron tapaaminen torstaina 2.4.2020 klo 18.00 on peruutettu. 
Valiokunnan työskentelystä koronavirusepidemian aikana. 
Lapin liiton alustava kesämatkakutsu. 
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 31.3.2020 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-26 09:54:25

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 17/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 11.45—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 16/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 15/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 11.15—12.30

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 14/2020 vp

Tiistai 10.3.2020 klo 12.15—13.25

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 13/2020 vp

Perjantai 6.3.2020 klo 11.00—13.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi