Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 10/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 15/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi automaattisesta tietojenvaihdosta poliisiyhteistyössä (Prüm II)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 14/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 12/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus suositukseksi poliisin operatiivisesta yhteistyöstä

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 54/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 20—25/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 51/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 11.15—12.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 50/2022 vp

Torstai 12.5.2022 klo 12.15—13.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 49/2022 vp

Keskiviikko 11.5.2022 klo 11.15—12.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 48/2022 vp

Tiistai 10.5.2022 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 47/2022 vp

Perjantai 6.5.2022 klo 11.15—12.55