Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat mietinnöt

LaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
LaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

LaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
LaVL 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
LaVL 6/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
LaVE
9
2020 vp
Lakivaliokunta
Torstai 27.2.2020 klo 8.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286045
KAA 1/2019 vp LaV 27.02.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286046
KAA 1/2019 vp LaV 27.02.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286041
KAA 1/2019 vp LaV 27.02.2020 apulaisprofessori Mulki al-Sharmani Asiantuntijalausunto suomennos
Lisäselvitys EDK-2020-AK-286043
KAA 1/2019 vp LaV 27.02.2020 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-286101
KAA 1/2019 vp LaV 27.02.2020 HUS Uusi lastensairaala Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287299
KAA 1/2019 vp LaV 27.02.2020 Suomen lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
apulaisprofessori
Mulki
al-Sharmani
liite
Maahanmuuttovirasto
liite
HUS Uusi lastensairaala
liite
Suomen lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287123
HE 100/2019 vp LaV 27.02.2020 valtionsyyttäjä Tom Laitinen, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286692
HE 100/2019 vp LaV 27.02.2020 poliisitarkastaja Anssi Kangas, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286715
HE 100/2019 vp LaV 27.02.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.00
valtionsyyttäjä
Tom
Laitinen
Syyttäjälaitos
liite
poliisitarkastaja
Anssi
Kangas
Poliisihallitus
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Varustamot ry
5
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-286847
VNK_lainsaadantoohjelma_2019_2023.pdf
Esityslistan liite EDK-2020-AK-286849
Komission_tyoohjelma_2020.pdf
Esityslistan liite EDK-2020-AK-286851
Komission_tyoohjelma_2020_liitteet.pdf
Esityslistan liite EDK-2020-AK-286852
PN_suositukset_2019.pdf
Valiokunnan kokous perjantaina 13.3.2020 
Hallituksen lainsäädäntöohjelma 2019 - 2023 
Komission työohjelma 2020  
Pohjoismaiden neuvoston suositukset 2019 
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.2.2020 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-26 15:28:14

 Viikkosuunnitelma

Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelmat

Lakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 9—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LaVP 8/2020 vp
Keskiviikko 26.2.2020 klo 9.30—10.50
LaVP 7/2020 vp
Tiistai 25.2.2020 klo 10.30—11.20
LaVP 6/2020 vp
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.30—11.20
LaVP 5/2020 vp
Tiistai 18.2.2020 klo 10.30—12.05
LaVP 4/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 9.15—10.05 ja 10.12—10.35

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Tuokila, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2040

Janne Kataja, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Lakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2040
lav(at)eduskunta.fi