Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 20/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LaVE 1/2022 vp

Torstai 3.2.2022 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 5/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 51/2021 vp

Perjantai 10.12.2021 klo 9.00—10.40

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 50/2021 vp

Torstai 9.12.2021 klo 9.00—11.20

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 49/2021 vp

Keskiviikko 8.12.2021 klo 9.00—10.35

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 48/2021 vp

Tiistai 7.12.2021 klo 11.00—11.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 47/2021 vp

Tiistai 7.12.2021 klo 9.30—10.35