Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 23/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 22/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 21/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LaVE 82/2022 vp

Perjantai 7.10.2022 klo 9.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 40/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 40—41/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 80/2022 vp

Keskiviikko 5.10.2022 klo 9.00—10.55

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 79/2022 vp

Tiistai 4.10.2022 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 78/2022 vp

Perjantai 30.9.2022 klo 9.00—10.20

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 77/2022 vp

Torstai 29.9.2022 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 76/2022 vp

Keskiviikko 28.9.2022 klo 9.00—11.00