Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 14/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus komission julkiseen kuulemiseen konfiskaatiodirektiivistä ja rikoshyötypäätöksestä

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 12/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-388253

Perjantai 24.9.2021 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 38/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 38/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 16/2021 vp

Torstai 23.9.2021 klo 11.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 15/2021 vp

Keskiviikko 15.9.2021 klo 10.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 14/2021 vp

Torstai 9.9.2021 klo 10.45—11.25

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 13/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 10.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 12/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 10.00—11.25