Lakivaliokunta

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat mietinnöt

LaVM 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LaVM 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
LaVM 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

 Uusimmat lausunnot

LaVL 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
LaVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024
LaVL 2/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
LaVE
23
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302595
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302596
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 1
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302674
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 2
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302597
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-269409
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
professori
Sakari
Melander
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302147
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302148
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302149
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302150
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302151
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302153
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 HUS Tutkimuseettiset toimikunnat Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302154
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302155
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302156
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Orion Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302157
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Terveysteknologia ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302158
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
Rangaistussäännökset ja muutoksenhaku sekä muut lakivaliokunnan toimialaan kuuluvat kysymykset 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
korkein hallinto-oikeus
liite
Syyttäjälaitos
liite
Poliisihallitus
liite
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
liite
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
liite
HUS Tutkimuseettiset toimikunnat
liite
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta
liite
Lääketeollisuus ry
liite
Orion Oyj
liite
Terveysteknologia ry
liite
professori
Sakari
Melander
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Helsingin hallinto-oikeus
Sailab – MedTech Finland ry
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.5.2020 klo 10.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-05-19 16.09.49

 Viikkosuunnitelma

Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 24/2020

 Kokoussuunnitelmat

Lakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 24/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LaVP 23/2020 vp
Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.00—10.30
LaVP 22/2020 vp
Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.30—11.20
LaVP 21/2020 vp
Torstai 23.4.2020 klo 10.00—11.50
LaVP 20/2020 vp
Maanantai 20.4.2020 klo 10.00—13.00
LaVP 19/2020 vp
Perjantai 3.4.2020 klo 9.15—10.10

 Puheenjohtaja

 

 

Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Sandra Bergqvisthttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1406.aspxSandra BergqvistRuotsalainen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Hanna Huttunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1433.aspxHanna HuttunenKeskustan eduskuntaryhmä
Pihla Keto-Huovinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1394.aspxPihla Keto-HuovinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Tuomas Kettunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1468.aspxTuomas KettunenKeskustan eduskuntaryhmä
Marko Kilpihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1432.aspxMarko KilpiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Antero Laukkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1343.aspxAntero LaukkanenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Matias Mäkynenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1469.aspxMatias MäkynenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jouni Ovaskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1422.aspxJouni OvaskaKeskustan eduskuntaryhmä
Mari Rantanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1388.aspxMari RantanenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ruut Sjöblomhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1395.aspxRuut SjöblomKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mirka Soinikoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1416.aspxMirka SoinikoskiVihreä eduskuntaryhmä
Iiris Suomelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1423.aspxIiris SuomelaVihreä eduskuntaryhmä
Sebastian Tynkkynenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1451.aspxSebastian TynkkynenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Paula Werninghttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1429.aspxPaula WerningSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Johannes Yrttiahohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1407.aspxJohannes YrttiahoVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Marko Asellhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/970.aspxMarko AsellSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kim Berghttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1443.aspxKim BergSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Vilhelm Junnilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1409.aspxVilhelm JunnilaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Juho Kauttohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1444.aspxJuho KauttoVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1137.aspxPauli KiuruKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pasi Kivisaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1442.aspxPasi KivisaariKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juha Sipilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1108.aspxJuha SipiläKeskustan eduskuntaryhmä
Riikka Slunga-Poutsalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1393.aspxRiikka Slunga-PoutsaloPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ano Turtiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1427.aspxAno Turtiainenedustaja Turtiainen
Veikko Vallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1420.aspxVeikko VallinPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Heikki Vestmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1396.aspxHeikki VestmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sofia Virtahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1411.aspxSofia VirtaVihreä eduskuntaryhmä
Hussein al-Taeehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1397.aspxHussein al-TaeeSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Marja Tuokila, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2040

Janne Kataja, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Lakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2040
lav(at)eduskunta.fi