Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 34/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (pakoterikosdirektiivi)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 35/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 36/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä vanhemmuusasioissa sekä eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotosta (vanhemmuusasetus)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 31/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LaVE 138/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 9/2023

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 9—15/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 138/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 10.00—10.20

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 137/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 9.15—10.40

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 136/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 135/2022 vp

Tiistai 14.2.2023 klo 10.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 134/2022 vp

Maanantai 13.2.2023 klo 10.00—11.05