Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 6/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
LaVE
33
2020 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 10.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
oikeusministeriö
sisäministeriö, poliisiosasto
sisäministeriö, Rajavartiolaitos
valtionsyyttäjä
Tuuli
Eerolainen
Syyttäjälaitos
Tulli
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
ulkoministeriö
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Helsingin hovioikeus
Poliisihallitus
keskusrikospoliisi
Suomen Asianajajaliitto
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 klo 9.30 (E440 VaV:n kokoushuone. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-27 14.19.04

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 45—46/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 31/2020 vp

Tiistai 20.10.2020 klo 9.30—11.10

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 30/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 29/2020 vp

Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.30—10.50

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 28/2020 vp

Torstai 1.10.2020 klo 10.00—11.40

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 27/2020 vp

Keskiviikko 30.9.2020 klo 9.30—11.00