​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 16/2022 vp

Kesäaika pysyväksi ajaksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 40/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja direktiivin asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 39/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 38/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LiVE 96/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 11.15

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—13/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 95/2022 vp

Tiistai 29.11.2022 klo 12.00—12.48

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 94/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 11.15—12.06

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 93/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 12.00—13.20

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 92/2022 vp

Keskiviikko 23.11.2022 klo 11.15—12.54

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 91/2022 vp

Tiistai 22.11.2022 klo 12.00—13.11