​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 19/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 12/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 11/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu SES2+-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
LiVE
1
2021 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 4.2.2021 klo 12.00
Paikka: Laki & Pykälä
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-345781
O_48_2019_TrV_lausuntopyyntö muille valiokunnille_10122020.pdf
Merkitään valiokunnalle jaetuksi:. 
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2021-AK-345751
HE_176_2020_040221_Taksiliitto_lisalausunto.pdf
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 45/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkitään saapuneeksi Suomen Taksiliiton lisälausunto. 
5
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijat: 
neuvotteleva virkamies
Eleonoora
Eilittä
liikenne- ja viestintäministeriö
valtiovarainministeriö
päällikkö
Tuovi
Valtonen
Liikenne- ja viestintävirasto
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.2.2021 kello 11.15 (Laki&Pykälä). 
Viimeksi julkaistu 2021-01-22 15.11.39

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—13/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 30/2020 vp

Keskiviikko 20.1.2021 klo 12.00—13.45

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 29/2020 vp

Tiistai 8.12.2020 klo 12.00—12.52

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 28/2020 vp

Tiistai 1.12.2020 klo 12.00—12.31

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 27/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 11.15—12.55

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 26/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 12.00—14.03