Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
LiVM 9/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta
LiVM 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

LiVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
LiVL 4/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
LiVL 3/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
LiVE
6
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 27.2.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Lakialoite laiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287180
HE 1/2020 vp LiV 27.02.2020 lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287181
HE 1/2020 vp LiV 27.02.2020 apulaisturvapäällikkö Timo Pesonen, Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287182
HE 1/2020 vp LiV 27.02.2020 poliisitarkastaja Sami Rusanen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287183
HE 1/2020 vp LiV 27.02.2020 asiantuntija Tomi Tervo, Suomen Lentäjäliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Niklas
Vainio
oikeusministeriö
liite
erityisasiantuntija
Antti-Jussi
Lankinen
liikenne- ja viestintäministeriö
apulaisturvapäällikkö
Timo
Pesonen
Finavia Oyj
liite
poliisitarkastaja
Sami
Rusanen
Poliisihallitus
liite
asiantuntija
Tomi
Tervo
Suomen Lentäjäliitto ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287184
HE 109/2019 vp LiV 27.02.2020 johtaja Santtu Vierimaa, Mehiläinen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287187
HE 109/2019 vp LiV 27.02.2020 asiantuntija Sari Erkkilä, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287188
HE 109/2019 vp LiV 27.02.2020 työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, Tehy ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287189
HE 109/2019 vp LiV 27.02.2020 Attendo Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287205
HE 109/2019 vp LiV 27.02.2020 Suomen sairaanhoitajaliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtaja
Santtu
Vierimaa
Mehiläinen
liite
asiantuntija
Sari
Erkkilä
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
liite
työvoimapoliittinen asiantuntija
Mervi
Flinkman
Tehy ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Attendo
liite
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Esperi Care Oy
Stella Kotipalvelut Oy
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.3.2020 kello 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-26 14:03:49

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 9—28/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 4/2020 vp
Torstai 20.2.2020 klo 12.00—13.47
LiVP 3/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 11.15—12.58
LiVP 2/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 12.00—13.17
LiVP 1/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.15—12.30
LiVP 37/2019 vp
Perjantai 13.12.2019 klo 11.15—12.42

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi