​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 28/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 45/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys; E-kirje komission droonistrategiasta 2.0

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 44/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottoreiden sekä järjestelmien, komponenttien ja tällaisille ajoneuvoille tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä päästöjen ja akkujen kestävyyden osalta (Euro 7) ja asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 595/2009 kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 43/2022 vp

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LiVE 123/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 12.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 8—9/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 123/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 12.00—13.04

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 122/2022 vp

Tiistai 14.2.2023 klo 12.00—12.11

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 121/2022 vp

Perjantai 10.2.2023 klo 11.15—11.59

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 120/2022 vp

Torstai 9.2.2023 klo 12.00—13.17

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 119/2022 vp

Keskiviikko 8.2.2023 klo 11.15—13.07