​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 6/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 8/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 7/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 6/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
LiVE
23
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvosto on peruuttanut hallituksen esityksen. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Berliinin julkilausuma arvopohjaisesta digitalisaatiosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323461
HE 153/2020 vp LiV 16.10.2020 erityisasiantuntija Juha Tervonen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324361
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324236
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324265
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324266
HE 153/2020 vp LiV 20.10.2020 Väylävirasto Asiantuntijalausunto
HE 153/2020 vp LiV 23.10.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-326559
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 16.10.2020, 20.10.2020 ja 23.10.2020. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Niko-Matti
Ronikonmäki
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Juha
Tervonen
liikenne- ja viestintäministeriö
johtava asiantuntija
Tiina
Haapasalo
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
toimitusjohtaja
Annaleena
Mäkilä
Suomen Satamaliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
Väylävirasto
liite
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Tulli
Kutsuttuna poissa on: 
Suomen Varustamot ry
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326290
HE 146/2020 vp LiV 23.10.2020 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-326291
HE 146/2020 vp LiV 23.10.2020 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324843
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 talousjohtaja Sirpa Korhonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324702
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 toimialajohtaja Mirja Noukka, Väylävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324703
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324727
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Neste Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324704
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Finnet-liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324705
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324706
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324707
HE 146/2020 vp LiV 21.10.2020 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327060
HE 146/2020 vp LiV 28.10.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327061
HE 146/2020 vp LiV 28.10.2020 Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-326561
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 16.10., 21.10. ja 23.10.2020. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
kansliapäällikkö
Harri
Pursiainen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
yksikön johtaja
Sanna
Ruuskanen
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Jyrki
Tanskanen
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Kaisa
Kuukasjärvi
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
talousjohtaja
Sirpa
Korhonen
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
toimialajohtaja
Mirja
Noukka
Väylävirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ilmatieteen laitos
liite
VR-Yhtymä Oy
liite
Neste Oyj
liite
Finnet-liitto ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Suomen Satamaliitto ry
liite
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Finavia Oyj
Finnair Oyj
Suomen Varustamot ry
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
10
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324699
K 6/2020 vp LiV 21.10.2020 toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-325323
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 21.10.2020. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
puheenjohtaja
Arto
Satonen
Yleisradion hallintoneuvosto
toimitusjohtaja
Merja
Ylä-Anttila
Yleisradio
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-315530
Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324359
E 109/2020 vp LiV 20.10.2020 ylitarkastaja Laura Kolinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324406
E 109/2020 vp LiV 20.10.2020 erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324405
E 109/2020 vp LiV 20.10.2020 johtava asiantuntija Anne Lohtander, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 20.10.2020. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Jenni
Rantio
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Laura
Kolinen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Kimmo
Mäkinen
valtiovarainministeriö
liite
johtava asiantuntija
Anne
Lohtander
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
12
Ilmastovuosikertomus 2020
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325746
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325747
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325855
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325856
K 18/2020 vp LiV 23.10.2020 liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
esitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ympäristöneuvos
Magnus
Cederlöf
ympäristöministeriö
liite
liikenneneuvos
Saara
Jääskeläinen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325196
HE 176/2020 vp LiV 22.10.2020 hallitusneuvos Hanna Laurila, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326394
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 toimitusjohtaja Kati Rajala, Cabonline Finland Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326389
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 toimitusjohtaja Juha Pentikäinen, Lähitaksi Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326387
HE 176/2020 vp LiV 03.11.2020 toimitusjohtaja Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 22.10. ja 23.10.2020. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikön johtaja
Elina
Thorström
liikenne- ja viestintäministeriö
hallitusneuvos
Hanna
Laurila
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Altti
Iiskola
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Sofia
Johansson
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Joel
Karjalainen
liikenne- ja viestintäministeriö
toimitusjohtaja
Kati
Rajala
Cabonline Finland Oy
liite
toimitusjohtaja
Juha
Pentikäinen
Lähitaksi Oy
liite
toimitusjohtaja
Timo
Koskinen
Suomen Taksiliitto ry
liite
Kutsuttuna poissa on: 
Menevä Oy
14
Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325198
HE 177/2020 vp LiV 22.10.2020 erityisasiantuntija Emma Särkkä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 22.10.2020. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Jenni
Rantio
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Emma
Särkkä
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Finanssiala ry
15
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. https://intranet.eduskunta.fi/tyotilat/liikennejaviestintavaliokunta/Sivut/vireillaolots.aspx 
16
Muut asiat
17
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 kello 11.15 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-10-29 14.54.19

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—52/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 22/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 12.00—13.43

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 21/2020 vp

Torstai 1.10.2020 klo 12.00—13.33

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 20/2020 vp

Torstai 24.9.2020 klo 12.00—13.26

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 19/2020 vp

Tiistai 8.9.2020 klo 12.30—13.58

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 18/2020 vp

Keskiviikko 17.6.2020 klo 11.15—11.56