​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 17/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LiVE 34/2021 vp

Torstai 23.9.2021 klo 12.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 38—51/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 33/2021 vp

Torstai 9.9.2021 klo 12.00—15.05

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 32/2021 vp

Keskiviikko 23.6.2021 klo 11.15—11.41

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 31/2021 vp

Tiistai 22.6.2021 klo 12.00—13.53

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 30/2021 vp

Tiistai 15.6.2021 klo 12.00—13.27

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 29/2021 vp

Perjantai 4.6.2021 klo 11.15—12.23