​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 8/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2020) 823 final) kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi Euroopan unionin alueella ja direktiivin 2016/1148 kumoamisesta (verkko- ja tietoturvadirektiivi)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-363427

Keskiviikko 14.4.2021 klo 11.15

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 15—26/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 6/2021 vp

Tiistai 16.3.2021 klo 13.00—13.28

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 5/2021 vp

Torstai 4.3.2021 klo 12.00—12.56

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 4/2021 vp

Torstai 18.2.2021 klo 12.00—12.44

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 3/2021 vp

Torstai 11.2.2021 klo 12.00—13.47

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 2/2021 vp

Perjantai 5.2.2021 klo 11.15—12.23