Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 13/2021 vp

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin vesille pääsyä koskevista rajoituksista

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
MmVE 45/2021 vp

Torstai 28.10.2021 klo 10.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 39—43/2021

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 42/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 9.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 41/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 10.00—11.50

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 40/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 39/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 10.00—11.59

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 38/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 9.00—11.05