Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
MmVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
MmVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
MmVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
MmVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
8
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 25.2.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286172
HE 103/2019 vp MmV 25.02.2020 lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-286173
HE 103/2019 vp MmV 25.02.2020 lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286171
HE 103/2019 vp MmV 25.02.2020 riistapäällikkö Mikko Toivola, Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286178
HE 103/2019 vp MmV 25.02.2020 erikoistutkija Mervi Kunnasranta, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286174
HE 103/2019 vp MmV 25.02.2020 järjestöpäällikkö Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286175
HE 103/2019 vp MmV 25.02.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Pekka
Kemppainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Heikki
Lehtinen
maa- ja metsätalousministeriö
riistapäällikkö
Mikko
Toivola
Suomen riistakeskus
liite
erikoistutkija
Mervi
Kunnasranta
Luonnonvarakeskus
liite
järjestöpäällikkö
Teemu
Simenius
Suomen Metsästäjäliitto
liite
Kalatalouden Keskusliitto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ympäristöministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.00
EU-erityisasiantuntija
Ville
Korhonen
valtioneuvoston kanslia
maa- ja metsätalousministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 27.2.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-20 14:59:11

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—14/2020

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 7/2020 vp
Torstai 20.2.2020 klo 11.01—11.02
MmVP 6/2020 vp
Tiistai 18.2.2020 klo 10.00—11.10
MmVP 5/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 9.00—10.00
MmVP 4/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 10.00—11.30
MmVP 3/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 10.00—10.59

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Danita Suonsilta, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4962

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi