Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
MmVM 6/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
MmVM 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 17/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
MmVL 16/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
MmVL 14/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
36
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 24.9.2020 klo 10.00
EPÄVIRALLINEN ETÄKOKOUS, OMA VALIOKUNNAN KOKOUSHUONE
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315651
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316348
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316214
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316349
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315829
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315565
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316215
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316585
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316216
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316351
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316217
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Inkeri
Lilleberg
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Harri
Haavisto
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies
Kaisa
Pirkola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Energiateollisuus ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Bioenergia ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316207
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 maatalousylitarkastaja Tove Jern, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316219
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315588
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316218
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315564
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315889
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen klo 10.30 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maatalousylitarkastaja
Tove
Jern
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Erkki
Arnkil
maa- ja metsätalousministeriö
ryhmäpäällikkö
Kaija
Kallio-Mannila
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ympäristöministeriö
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Kasvinsuojeluteollisuus ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Ruokavirasto
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 25.9.2020 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-09-24 08.07.18

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—40/2020

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 35/2020 vp
Keskiviikko 23.9.2020 klo 9.30—11.15
MmVP 34/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.30
MmVP 33/2020 vp
Torstai 3.9.2020 klo 10.00—11.40
MmVP 32/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 9.30—11.00
MmVP 31/2020 vp
Torstai 11.6.2020 klo 8.15—10.00