Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 2/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 1/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 12/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 13/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 11/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
MmVE 54/2022 vp

Keskiviikko 25.5.2022 klo 9.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVE 53/2022 vp

Tiistai 24.5.2022 klo 10.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 20—25/2022

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 53/2022 vp

Tiistai 24.5.2022 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 52/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 9.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 51/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 50/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 9.30—10.55

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 49/2022 vp

Tiistai 17.5.2022 klo 12.25—12.31