Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 24/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 22/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
49
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 9.30
Päätalon auditorio, virallinen kokous
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330155
Komission työohjelma vuodelle 2021
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335240
Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
(perusmuisto)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
9
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332744
EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337602
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337603
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 neuvotteleva virkamies Maria Kekki, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337604
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 erityisasiantuntija Kaarle Kupiainen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338478
E 139/2020 vp MmV 03.12.2020 erikoistutkija Seppo Ahvenjärvi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337634
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337610
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337532
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 Suomen Kaasuyhdistys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337548
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Birgitta
Vainio-Mattila
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Maria
Kekki
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Kaarle
Kupiainen
ympäristöministeriö
liite
erikoistutkija
Seppo
Ahvenjärvi
Luonnonvarakeskus
liite
vieraileva professori
Pekka
Huhtanen
Luonnonvarakeskus
energia-asiantuntija
Anssi
Kainulainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Suomen Kaasuyhdistys ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
10
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337928
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 pääsihteeri Annika Lindblom, Suomen kestävän kehityksen toimikunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337924
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 asiantuntija Tuuli Hietaniemi, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-338459
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 asiantuntija Tuuli Hietaniemi, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337925
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-338488
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337927
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 puheenjohtaja Eeva Furman, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.12.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
pääsihteeri
Annika
Lindblom
Suomen kestävän kehityksen toimikunta
liite
asiantuntija
Tuuli
Hietaniemi
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
puheenjohtaja
Eeva
Furman
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
liite
11
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336288
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 hallitussihteeri Sara Vänttinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336759
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335457
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337193
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335280
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335089
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335358
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335458
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335090
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335091
HE 220/2020 vp MmV 27.11.2020 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Sara
Vänttinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Maija
Kaukonen
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Leo
Olkkonen
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Ruokavirasto
liite
Metsähallitus
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen riistakeskus
liite
Suomen metsäkeskus
liite
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Paliskuntain yhdistys
liite
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336595
HE 228/2020 vp MmV 27.11.2020 hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337444
HE 228/2020 vp MmV 03.12.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337484
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa on kuultavana: 
hallitussihteeri
Timo-Ville
Nieminen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338632
HE 175/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-338801
HE 175/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338631
HE 175/2020 vp MmV 03.12.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337490
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 200/2020 vp MmV 27.11.2020 lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337635
Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa on kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Hannu
Miettinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337480
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339111
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Leipuriliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337547
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Kesko Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337544
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Lidl Suomi Ky Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338452
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337481
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Kalankasvattajaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337500
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339112
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339113
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 K-kauppiasliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337705
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.00
lainsäädäntöneuvos
Aku-Petteri
Korhonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Maija
Heinonen
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Suomen Leipuriliitto ry
liite
Kesko Oyj
liite
Lidl Suomi Ky
liite
Kauppapuutarhaliitto ry
liite
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
liite
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
liite
Keskuskauppakamari
liite
K-kauppiasliitto
liite
Suomen Asianajajaliitto
liite
16
Muut asiat
17
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.12.2020 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-12-03 09.22.06

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 49—50/2020

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 48/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 47/2020 vp

Keskiviikko 25.11.2020 klo 9.30—11.40

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 46/2020 vp

Torstai 19.11.2020 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 45/2020 vp

Torstai 12.11.2020 klo 9.30—11.15

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 44/2020 vp

Torstai 5.11.2020 klo 9.30—10.00