Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 13/2021 vp

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 33/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 32/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 30/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
MmVE 59/2021 vp

Tiistai 30.11.2021 klo 10.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVE 58/2021 vp

Torstai 25.11.2021 klo 10.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 47—49/2021

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 58/2021 vp

Torstai 25.11.2021 klo 10.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 57/2021 vp

Keskiviikko 24.11.2021 klo 9.30—10.10

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 55/2021 vp

Tiistai 23.11.2021 klo 8.30—9.56

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 56/2021 vp

Tiistai 23.11.2021 klo 10.00—11.55

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 54/2021 vp

Perjantai 19.11.2021 klo 9.00—11.03