Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 29/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 28/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
MmVE 112/2022 vp

Keskiviikko 7.12.2022 klo 9.30

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 47—49/2022

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 111/2022 vp

Perjantai 2.12.2022 klo 9.00—11.15

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 110/2022 vp

Torstai 1.12.2022 klo 10.00—11.15

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 109/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 108/2022 vp

Tiistai 29.11.2022 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 107/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 9.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 106/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 10.00—11.50