Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 25/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 24/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
1
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 3.2.2021 klo 10.00
Virallinen kokous, Päätalon auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Toimenpidealoite valtion metsien luontokartoituksesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
5
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
7
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344688
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 professori Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344687
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 professori Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344686
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344685
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 metsänhoitotieteen dosentti Yrjö Norokorpi, Jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345661
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345081
KAA 9/2019 vp MmV 03.02.2021 Meidän metsämme -työryhmä Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Olli
Tahvonen
Helsingin yliopisto
liite
professori
Timo
Pukkala
Itä-Suomen yliopisto
liite
ryhmäpäällikkö
Sampo
Soimakallio
Suomen ympäristökeskus
liite
metsänhoitotieteen dosentti
Yrjö
Norokorpi
Jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry
liite
Luontopaneeli
liite
Meidän metsämme -työryhmä
liite
8
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345367
VNS 6/2020 vp MmV 03.02.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345232
VNS 6/2020 vp MmV 03.02.2021 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
kansliapäällikkö
Jaana
Husu-Kallio
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Elintarviketeollisuusliitto ry
Metsäteollisuus ry
Koneyrittäjät ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
WWF Suomi
liite
Bioenergia ry
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
9
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään saapuneeksi TS 48/2020 vp. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 4.2.2021 klo 9.30 (virallinen kokous). 
Viimeksi julkaistu 2021-01-21 10.10.11

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—8/2021

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 52/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 51/2020 vp

Keskiviikko 9.12.2020 klo 9.30—10.35

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 50/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 9.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 49/2020 vp

Torstai 3.12.2020 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 48/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 9.30—10.30