Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 4/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 3/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-363844

Keskiviikko 14.4.2021 klo 9.30

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—17/2021

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 15/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 11/2021 vp

Perjantai 9.4.2021 klo 9.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 10/2021 vp

Torstai 25.3.2021 klo 9.30—11.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 9/2021 vp

Torstai 11.3.2021 klo 9.30—11.15

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 8/2021 vp

Torstai 4.3.2021 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 7/2021 vp

Torstai 25.2.2021 klo 9.30—10.45