​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 23/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 21/2020 vp

Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 19/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 31/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 32/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 33/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 34/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 30/2020 vp

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
74
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Grahn-Laasoselle myönnetty 22.10.2020 vapautus perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä. Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 23.10.2020 on perustuslakivaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Laiho. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
6
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tiedusteluvalvontavaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunnon määräaika: 1.3.2021. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
7
Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta
Muu asia
Aloitetaan valmistava keskustelu. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-23 13.46.56

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 44—52/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 73/2020 vp

Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.30—10.27

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 72/2020 vp

Perjantai 16.10.2020 klo 10.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 71/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 10.00—11.55

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 70/2020 vp

Keskiviikko 14.10.2020 klo 8.30—11.10

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 69/2020 vp

Tiistai 13.10.2020 klo 10.30—12.20