Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Perustuslakivaliokunta

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 4/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
PeVM 5/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
PeVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PeVL 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
PeVL 17/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
PeVL 16/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
8
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Tiistai 25.2.2020 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
apulaisoikeuskansleri
Mikko
Puumalainen
oikeuskanslerinvirasto
kansliapäällikkö
Tuula
Majuri
oikeuskanslerinvirasto
apulaisoikeuskanslerin sijainen, osastopäällikkö
Petri
Martikainen
oikeuskanslerinvirasto
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-20 12:12:58

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 7/2020 vp
Torstai 20.2.2020 klo 10.00—11.34
PeVP 6/2020 vp
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.30—11.22
PeVP 5/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 9.30—11.13
PeVP 4/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 10.00—12.25
PeVP 3/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.30—11.15

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Jaana Junikka, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2092

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi