​Perustuslakivaliokunta

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 7/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 8/2020 vp

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 2/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 3/2020 vp

Muu asia:Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 6/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 5/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 5/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
24
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Perjantai 27.3.2020 klo 18.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 1.4.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-27 17:51:07

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 13/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 18/2020 vp

Tiistai 17.3.2020 klo 20.00—24.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 17/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 9.30—11.10

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 16/2020 vp

Torstai 12.3.2020 klo 10.00—10.48

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 15/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 9.30—10.45

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 14/2020 vp

Torstai 5.3.2020 klo 10.00—11.44

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Jaana Junikka, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2092

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi