Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 9/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 5/2020 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
PuVE
1
2021 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 3.2.2021 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Tanskan vuoden 2020 Nordefco-puheenjohtajuuskauden painopisteet
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnassa on kuultavana: 
puolustusvoimain komentaja, kenraali
Timo
Kivinen
Puolustusvoimat
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 4.2.2021 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-05 13.34.12

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—13/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 45/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 10.00—11.45

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 44/2020 vp

Keskiviikko 9.12.2020 klo 9.30—11.10

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 43/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 9.30—10.45

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 42/2020 vp

Tiistai 1.12.2020 klo 10.30—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 41/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 10.00—12.00