Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 9/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 8/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 3/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 2/2020 vp

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
PuVE
35
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Muutokset valiokunnan kokoonpanossa
Merkitään, että ed. Mia Laiholle on 22.10. myönnetty vapautus puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä. 
Merkitään, että ed. Sofia Vikman on 23.10. valittu puolustusvaliokunnan varajäseneksi. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 34/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Johanna
Puiro
sisäministeriö
tutkimusjohtaja
Juha
Martelius
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kyyrönen
puolustusministeriö
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324341
HE 146/2020 vp PuV 04.11.2020 Varusmiesliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Varusmiesliitto ry
liite
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.11.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-23 15.49.25

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 44/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—53/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 34/2020 vp

Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.30—11.15

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 33/2020 vp

Tiistai 13.10.2020 klo 10.30—12.15

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 32/2020 vp

Tiistai 6.10.2020 klo 10.30—11.55

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 31/2020 vp

Torstai 1.10.2020 klo 11.00—11.50

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 30/2020 vp

Keskiviikko 30.9.2020 klo 9.30—10.50