Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 4/2021 vp

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 9/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PuVE 55/2021 vp

Keskiviikko 1.12.2021 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Puolustusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—52/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 53/2021 vp

Perjantai 26.11.2021 klo 9.30—09.50

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 52/2021 vp

Torstai 25.11.2021 klo 10.00—11.15

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 51/2021 vp

Keskiviikko 24.11.2021 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 50/2021 vp

Tiistai 23.11.2021 klo 10.30—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PuVP 49/2021 vp

Perjantai 19.11.2021 klo 9.30—11.20