​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
StVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtiopäiväasiakirja
StVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 28/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 24/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 26/2021 vp

Perjantai 11.6.2021 klo 8.15—14.20

Valtiopäiväasiakirja
StVP 24/2021 vp

Tiistai 8.6.2021 klo 10.00—12.00 ja 12.35—13.21

Valtiopäiväasiakirja
StVP 23/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 9.00—11.06, 11.15—12.16, 13.08—13.58

Valtiopäiväasiakirja
StVP 22/2021 vp

Keskiviikko 2.6.2021 8.00—10.07, 10.23—12.30, 13.06—13.25

Valtiopäiväasiakirja
StVP 21/2021 vp

Tiistai 1.6.2021 klo 8.15—13.15