​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 27/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
StVL 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 3/2020 vp

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
54
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Sari
Vuorinen
sosiaali- ja terveysministeriö
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.10
neuvotteleva virkamies
Katri
Niskanen
sisäministeriö
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.20
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos
Minna
Liuttu
sosiaali- ja terveysministeriö
Kansaneläkelaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
johtaja
Tarja
Myllärinen
Suomen Kuntaliitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.11.2020 klo 9.30; Arkadia-sali. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-26 16.31.03

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 44/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 44—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 53/2020 vp

Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.30—10.53

Valtiopäiväasiakirja
StVP 52/2020 vp

Tiistai 20.10.2020 klo 10.00—11.58

Valtiopäiväasiakirja
StVP 51/2020 vp

Perjantai 16.10.2020 klo 9.00—10.56

Valtiopäiväasiakirja
StVP 50/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
StVP 49/2020 vp

Tiistai 13.10.2020 klo 10.00—10.32