Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 55/2022 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVM 54/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 53/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 15/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmisperäisten aineiden laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ja direktiivien 2002/98/EY ja 2004/23/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 14/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
StVL 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 139/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 13/2023

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 13/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 139/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 10.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
StVP 138/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 9.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
StVP 137/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
StVP 136/2022 vp

Keskiviikko 15.2.2023 klo 9.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
StVP 135/2022 vp

Tiistai 14.2.2023 klo 10.00—12.14