Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

StVM 18/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
StVM 16/2019 vp
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
StVM 17/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

StVL 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
StVL 3/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
StVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
9
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 26.2.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
EU-erityisasiantuntija
Ville
Korhonen
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtioneuvoston kanslia
klo 10.15
sosiaali- ja terveysministeriö
klo 10.15
opetusneuvos
Jonna
Korhonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
klo 10.15
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 27.2.2020 ko 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-21 12:38:38

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 9—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 8/2020 vp
Perjantai 21.2.2020 klo 10.00—11.06
StVP 7/2020 vp
Torstai 20.2.2020 klo 10.00—12.00
StVP 6/2020 vp
Tiistai 18.2.2020 klo 10.00—11.03
StVP 5/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 10.00—11.45
StVP 4/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.30—11.17

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2048

Hanna Lintumäki, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2603

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi