​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 34/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 33/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 32/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtiopäiväasiakirja
StVL 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVL 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 66/2021 vp

Torstai 9.12.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 49—50/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 65/2021 vp

Torstai 2.12.2021 klo 9.00—11.34

Valtiopäiväasiakirja
StVP 64/2021 vp

Keskiviikko 1.12.2021 klo 9.30—11.15

Valtiopäiväasiakirja
StVP 63/2021 vp

Tiistai 30.11.2021 klo 10.00—11.45

Valtiopäiväasiakirja
StVP 62/2021 vp

Perjantai 26.11.2021 klo 9.00—10.28

Valtiopäiväasiakirja
StVP 61/2021 vp

Torstai 25.11.2021 klo 10.00—11.22