Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta: Green Deal on tärkeä ja kannatettava avaus EU:n uudeksi kasvustrategiaksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-antoi-lausunnon-vihrean-kehityksen-ohjelmasta-ja-perustuslakivaliokunnalle-eduskunnan-tiedonsaannista.aspxSuuri valiokunta: Green Deal on tärkeä ja kannatettava avaus EU:n uudeksi kasvustrategiaksi2020-05-20T13:30:00Z
Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan EU:n uusista taloustukivälineistä käytäviin neuvotteluihinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/080520-suv-uudet-tukivalineet-korona.aspxSuuri valiokunta päätti eduskunnan kannan EU:n uusista taloustukivälineistä käytäviin neuvotteluihin2020-05-08T12:10:00Z
​Suuri valiokunta sai selvityksen EU-johtajien viime viikon keskusteluistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/290420-paaministeri-marin-suuri-valiokunta.aspx​Suuri valiokunta sai selvityksen EU-johtajien viime viikon keskusteluista2020-04-29T11:15:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
SuVL 4/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
SuVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
23
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 5.6.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi (väliaikainen kansalaisaloiteasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 60/2020 vp. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Muuttunut asiaksi: U 21/2020 vp. 
Saapuneet E-asiat
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot muutoksiksi valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306018
Komission tiedonannot muutoksiksi valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
Saapuneet lausunnot
6
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
7
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 12/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokuntien lausunnot tiedoksi valtioneuvostolle. 
Selvitysasiat; kirjallinen menettely (7-9 §)
8
Kauppaministerien epävirallinen videokokous 9.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
9
Kehitysministerien epävirallinen videokokous 8.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
10
Maatalousministereiden korkean tason videokokous 8.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
11
Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 9.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Vaiteliaisuusmääräyksen kumoaminen
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Todetaan, että asiassa jatkokirjelmä UJ 11/2020 vp sekä jatkokirjelmä UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
Saapuneet E-asiat; asiantuntijakuuleminen (avoin PeV:n, VaV:n ja TaV:n jäsenille teams-yhteyden kautta)
13
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306192
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306193
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede) Sixten Korkman Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306194
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede) Sixten Korkman Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306232
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306233
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 pääanalyytikko Jan von Gerich, Nordea Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306247
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306248
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306257
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 oikeustieteen tohtori Tomi Tuominen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306269
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanotto: Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt arvioitavaan kirjelmään sisältyysisällöllisesti ja ajallisesti laaja vaiteliaisuuspyyntö. Eduskunnalta pyydetään perustuslain50 §:n 3 momentin perusteella vaiteliaisuutta asian käsittelyssä, jotta voidaan turvataSuomen neuvottelutavoitteet. Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu siten eduskunnalle lähetettyynasiaan liittyvään asiakirja-aineistoon kokonaisuudessaan. Vaiteliaisuuspyynnön kestonosalta valtioneuvoston kanslia katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle onolemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen.Perustuslain 50 §:n 3 momentin mukaan valiokunnan jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta,jota valiokunta katsoo välttämättömästä syystä asian erityisesti vaativan. KäsiteltäessäSuomen kansainvälisiä suhteita tai Euroopan unionin asioita valiokunnan jäsenPöytäkirjaPeVP 43/2020 vp2ten on kuitenkin noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota ulkoasiainvaliokunta tai suuri valiokuntavaltioneuvostoa kuultuaan on katsonut asian laadun vaativan.Eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 3 momentin mukaan salassa pidettäviä ovat sellaisetasiakirjat, jotka kuuluvat valiokunnan perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättämänvaiteliaisuuden piiriin. Valtioneuvoston vaiteliaisuuspyyntöä valiokunnan käsiteltävänäolevassa Suomen kansainvälisiä suhteita koskevassa tai Euroopan unionin asiassa noudatetaan,kunnes asianomainen valiokunta on tehnyt päätöksen pyynnön johdosta.Eduskunnan työjärjestyksen 43 c §:n 1 momentin mukaan valiokunnan jäsen tai virkamiesei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynäolisi salassa pidettävä, taikka seikkaa, josta valiokunta on tehnyt perustuslain 50 §:n 3 momentinmukaisen vaitiolopäätöksen.Perustuslakiuudistuksen esitöissä korostettiin sitä seikkaa, että perustuslain 50 §:n salassapitoamerkitsevien säännösten tulkinnassa välttämättömiä syitä arvioitaessa tulkinnallisenalähtökohtana on pidettävä vastaavanlaisia syitä kuin perustuslain 12 §:n 2 momentissaon vaadittu säädettäessä lailla rajoituksia viranomaisen hallussa olevien asiakirjojen julkisuudelle(HE 1/1998 vp, s. 99). Salassapitosäännöksiä on tulkittava poikkeuksena pääsäännöstäsuppeasti (PeVL 43/1998 vp). Julkisuuden rajoituksen sitominen välttämättömäänmerkitsee, että julkisuuden rajoituksen on kohdistuttava vain sekä sisällöllisesti että ajallisestivälttämättömään. Perustuslakivaliokunnan mielestä sanottu ei menetä merkitystäänsuuren valiokunnan arvioidessa vaiteliaisuuden alaa ja kestoa perustuslain 50 §:n 3 momentissatarkoitetulla tavalla asian laadun kannalta (ks. myös SuVL 2/2008 vp, s. 4/I).Suuri valiokunta on perustuslakivaliokunnalle antamassaan lausunnossaan eduskunnan perustuslaissaturvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta kiinnittänyt huomiota siihen,että on ollut tilanteita, joissa riittävästi täsmentämätön vaiteliaisuuspyyntö ja -määräys ontarpeettomasti vaikeuttanut julkista keskustelua tärkeästä asiasta (SuVL 4/2020 vp, s. 4).Perustuslakivaliokunta kiinnittää suuren valiokunnan huomiota vaiteliaisuuden alan sitomiseenperustuslain edellyttämällä tavalla välttämättömään sekä ajallisesti että sisällöllisesti.Perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston vaiteliaisuuspyyntö on erityisestiasian merkitys huomioiden laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen.Vaiteliaisuuspyynnössä on yksilöitävä, mitkä asiakirjan sisältämät tiedot edellyttävätvaiteliaisuuden noudattamista ja rajattava vaiteliaisuuspyyntö koskemaan ainoastaan näitätietoja (ks. myös Valtioneuvoston esittelijän käsikirja 2017, s. 102 ja Eduskunnan ja valtioneuvostonyhteistoiminta Euroopan unionin asioiden kansallisessa valmistelussa OM57/2011, s. 37). Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt käsillä olevassa asiassa perustuslain50 §:n 3 momenttiin ei voida perustaa valtioneuvoston pyynnön mukaista laajaa, erittelemätöntäja pitkäkestoista vaiteliaisuutta.Perustuslakivaliokunta pitää myös selvänä, että vaiteliaisuuteen eduskunnan työjärjestyksen43 a ja 43 c §:ssä liitetty asiakirjaan kohdistuva salassapitovelvollisuus ei estä asiakirjankäsittelyä perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa asiantuntijamenettelyssä valiokunnansuorittaessa siihen tukeutuvaa perustuslain 74 §:n mukaista perustuslainmukaisuudenvalvontatehtävää.Pöytäkirja PeVP 43/2020 vp3Perustuslakivaliokunta toteaa, että käsiteltävän asiakokonaisuuden valtiosääntöoikeudellinenarviointi ei välttämättä tule toteutetuksi siinä määräajassa, jolloin asiaa koskevat EUneuvottelutjatkuvat.Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaisesti antaa lausuntonsasen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudestasekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta on perustuslainmukaisuudenensisijainen tulkitsija ja perustuslainmukaisuutta koskevat kannanototsitovat niin eduskunnan muita valiokuntia kuin valtioneuvostoa. Perustuslain tulee ohjatavaltioneuvoston kannanmuodostusta EU-lainsäädännön valmistelussa (PeVL 23/2018vp s. 4, PeVL 20/2017 vp, s. 6). Perustuslakivaliokunta edellyttää, että Suomi ei tosiasiallisestimiltään osin sitoudu neuvotteluissa ehdotukseen ennen kuin asian perustuslakiarviointion saatu asianmukaisesti toteutettua. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perustuslain 50 §:n 3 momentin perusteella vaiteliaisuutta asian käsittelyssä, jotta voidaan turvata Suomen neuvottelutavoitteet siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut on saatettu päätökseen. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Seija
Kivinen
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede) Sixten Korkman
liite
professori
Janne
Salminen
liite
professori
Juha
Raitio
liite
professori
Päivi
Leino-Sandberg
liite
yliopistotutkija
Timo
Miettinen
Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
väitöskirjatutkija
Antti
Ronkainen
Helsingin yliopisto
liite
pääanalyytikko
Jan
von Gerich
Nordea
liite
oikeustieteen tohtori
Tomi
Tuominen
liite
Keskeytetään asian käsittely. 
14
Muut asiat
- Suuri valiokunta kuulee kokouksessaan pe 12.6.2020 klo 13.30 suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä. Kuuleminen tapahtuu TEAMSn välityksellä. Aiheena elvytysrahastoa koskevat valmistelut. 
15
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 9.6.2020 klo 12.30-13.55, Pikkuparlamentin auditorio 
Viimeksi julkaistu 2020-06-05 13.23.14

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 24/2020

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 24—31/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 22/2020 vp
Keskiviikko 3.6.2020 klo 13.00—13.44
SuVP 21/2020 vp
Keskiviikko 27.5.2020 klo 13.00—13.30
SuVP 20/2020 vp
Keskiviikko 20.5.2020 klo 13.00—13.48
SuVP 19/2020 vp
Keskiviikko 13.5.2020 klo 13.00—13.58
SuVP 18/2020 vp
Perjantai 8.5.2020 klo 13.30—15.02

 Puheenjohtaja

 

 

Satu Hassihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/363.aspxSatu HassiVihreä eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Merja Kyllönenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/963.aspxMerja KyllönenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jussi Halla-ahohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1109.aspxJussi Halla-ahoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä
Eveliina Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1390.aspxEveliina HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Kaunistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1425.aspxVille KaunistoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/464.aspxKimmo KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Johannes Koskinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/358.aspxJohannes KoskinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Lulu Rannehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1417.aspxLulu RannePerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Iiris Suomelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1423.aspxIiris SuomelaVihreä eduskuntaryhmä
Anne-Mari Virolainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspxAnne-Mari VirolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sanna Antikainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1434.aspxSanna AntikainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mari Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1386.aspxMari HolopainenVihreä eduskuntaryhmä
Inka Hopsuhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1402.aspxInka HopsuVihreä eduskuntaryhmä
Mai Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1384.aspxMai KiveläVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pasi Kivisaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1442.aspxPasi KivisaariKeskustan eduskuntaryhmä
Matias Marttinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1265.aspxMatias MarttinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Matias Mäkynenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1469.aspxMatias MäkynenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Anders Norrbackhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1440.aspxAnders NorrbackRuotsalainen eduskuntaryhmä
Jouni Ovaskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1422.aspxJouni OvaskaKeskustan eduskuntaryhmä
Jenna Simulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1450.aspxJenna SimulaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hussein al-Taeehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1397.aspxHussein al-TaeeSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi