​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 23/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 22/2021 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 28/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien (EU) 2013/34, 2004/109 ja 2006/43 sekä asetuksen (EU) 537/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yritysten kestävyysraportoinnista (KOM(2021) 189 lopullinen)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 27/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 26/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 52/2021 vp

Tiistai 5.10.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 38/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 38—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 48/2021 vp

Torstai 16.9.2021 klo 12.00—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 47/2021 vp

Tiistai 14.9.2021 klo 12.15—12.25

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 46/2021 vp

Perjantai 10.9.2021 klo 11.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 45/2021 vp

Torstai 9.9.2021 klo 12.00—12.40

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 44/2021 vp

Keskiviikko 8.9.2021 klo 11.00—12.25