​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 57/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 56/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 55/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energian hätätoimet; Komission ehdotus neuvoston asetukseksi solidaarisuuden edistämiseksi koordinoiduilla kaasun hankinnoilla, kaasun rajat ylittävässä vaihdannassa sekä luotettavilla hintaindekseillä (kaasun solidaarisuusasetus)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 121/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—49/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 113/2022 vp

Keskiviikko 16.11.2022 klo 11.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 112/2022 vp

Tiistai 15.11.2022 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 111/2022 vp

Perjantai 11.11.2022 klo 11.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 110/2022 vp

Torstai 10.11.2022 klo 12.00—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 109/2022 vp

Keskiviikko 9.11.2022 klo 11.00—13.00