​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 22/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 21/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 42/2021 vp

Keskiviikko 16.6.2021 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 24/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 23—26/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 41/2021 vp

Tiistai 15.6.2021 klo 12.15—13.15

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 40/2021 vp

Keskiviikko 9.6.2021 klo 11.00—11.45

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 39/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 12.00—13.10

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 38/2021 vp

Keskiviikko 2.6.2021 klo 11.00—11.35

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 37/2021 vp

Perjantai 28.5.2021 klo 11.00—12.45