​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Valmistumisarviot ja muuta aineistoa

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 24/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 23/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta
TaVM 21/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

TaVL 21/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
TaVL 20/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetusten (EU) 2017/2402 ja (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (arvopaperistamiskehyksen muutokset)
TaVL 19/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta (esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
66
2020 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 11.00
Kokouspaikka: valtiovarainvaliokunnan kokoushuone E440
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ilmastovuosikertomus 2020
Kertomus
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat hyväksyneet asiantuntijasuunnitelman epävirallisessa etäkokouksessa 16.10.2020. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta, Suomen Pankki, Rahoitusvakausvirasto, Finanssiala ry, Suomen Hypoteekkiyhdistys, professori Vesa Puttonen, professori Panu Kalmi. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriö, Finanssivalvonta, Valtiokonttori, Energiateollisuus ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Fortum Power and Heat Oy. Pyydetään kirjallinen lausunto: Säteilyturvakeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Posiva Oy. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-312558
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-317781
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 8/2020 vp TaV 21.10.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324884
HE 154/2020 vp TaV 21.10.2020 hallitusneuvos Pauliina Kanerva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324885
HE 154/2020 vp TaV 21.10.2020 hallitusneuvos Pauliina Kanerva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto (TEM Muistio)
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324886
HE 154/2020 vp TaV 21.10.2020 hallitusneuvos Pauliina Kanerva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324746
HE 154/2020 vp TaV 21.10.2020 pääjohtaja Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324749
HE 154/2020 vp TaV 21.10.2020 erityisasiantuntija Kristiina Vainio, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324750
HE 154/2020 vp TaV 21.10.2020 vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324751
HE 154/2020 vp TaV 21.10.2020 asiantuntija Katri Pylkkänen, Suomen Tekstiili ja Muoti ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Pauliina
Kanerva
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Etäkuuleminen 
pääjohtaja
Kimmo
Peltonen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
liite
erityisasiantuntija
Kristiina
Vainio
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
vaikuttamistyön päällikkö
Tiina
Vyyryläinen
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
asiantuntija
Katri
Pylkkänen
Suomen Tekstiili ja Muoti ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317652
Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324891
E 116/2020 vp TaV 21.10.2020 kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324753
E 116/2020 vp TaV 21.10.2020 johtava asiantuntija Liisa Vuorio, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324776
E 116/2020 vp TaV 21.10.2020 johtava tutkija Elias Einiö, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.30
kaupallinen neuvos
Olli
Hyvärinen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
johtava asiantuntija
Hanna-Maria
Urjankangas
työ- ja elinkeinoministeriö
Etäkuuleminen 
johtava asiantuntija
Liisa
Vuorio
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
johtava tutkija
Elias
Einiö
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
11
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324902
HE 146/2020 vp TaV 21.10.2020 professori Ari Hyytinen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324449
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324432
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324726
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 johtaja Elina Pylkkänen, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323012
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324434
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 asiantuntija Mari Nasser, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324551
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 professori Ari Hyytinen Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324456
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-324164
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-324165
HE 146/2020 vp TaV 20.10.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-324315
Valtiovarainministeriön julkaisu 59-2020 Suomen julkisen talouden kestävyys.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324945
HE 146/2020 vp TaV 21.10.2020 professori emeritus Matti Pohjola Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325063
HE 146/2020 vp TaV 21.10.2020 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Ari
Hyytinen
liite
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
professori emeritus
Matti
Pohjola
liite
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 20.10.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Aki
Kangasharju
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
johtaja
Matti
Mannonen
Teknologiateollisuus ry
liite
johtaja
Elina
Pylkkänen
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
Etäkuuleminen 
ekonomisti
Sampo
Seppänen
Suomen Yrittäjät ry
liite
asiantuntija
Mari
Nasser
Energiateollisuus ry
liite
professori
Ari
Hyytinen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Finnvera Oyj
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Merkitään saapuneeksi valtiovarainministeriön julkaisu 59/2020 "Suomen julkisen talouden kestävyys - Talousnäkymät". 
12
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324898
K 16/2020 vp TaV 21.10.2020 professori Ari Hyytinen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324422
K 16/2020 vp TaV 20.10.2020 yliasiamies Jyrki Katainen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324549
K 16/2020 vp TaV 20.10.2020 professori Ari Hyytinen Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325016
K 16/2020 vp TaV 21.10.2020 professori Otto Toivanen Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324423
K 16/2020 vp TaV 20.10.2020 professori Karl-Erik Michelsen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324508
K 16/2020 vp TaV 20.10.2020 professori Karl-Erik Michelsen Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324443
K 16/2020 vp TaV 20.10.2020 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Ari
Hyytinen
liite
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 20.10.2020: 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yliasiamies
Jyrki
Katainen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
asiamies
Tapio
Anttila
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Veera
Heinonen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Katri
Vataja
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
professori
Ari
Hyytinen
liite
professori
Otto
Toivanen
liite
professori
Karl-Erik
Michelsen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
13
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323985
K 20/2020 vp TaV 16.10.2020 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323989
K 20/2020 vp TaV 16.10.2020 johtaja Anneli Tuominen, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323468
K 20/2020 vp TaV 16.10.2020 osastopäällikkö, ylijohtaja Leena Mörttinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322546
K 20/2020 vp TaV 16.10.2020 johtaja Matti Okko, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323869
K 20/2020 vp TaV 16.10.2020 asiantuntija Antti Suvanto Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 16.10.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
liite
johtaja
Anneli
Tuominen
Finanssivalvonta
liite
pankkivaltuuston puheenjohtaja
Antti
Lindtman
pankkivaltuuston aiempi puheenjohtaja, valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
Etäkuuleminen 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Leena
Mörttinen
valtiovarainministeriö
liite
johtaja
Matti
Okko
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
asiantuntija
Antti
Suvanto
liite
Estyneinä poissa ovat: 
professori
Ari
Hyytinen
Aalto-yliopisto
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat käyneet valmistavan keskustelun epävirallisessa etäkokouksessa 20.10.2020. 
14
Muut asiat
15
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 22.10.2020 kello 12.00 Arkadia-salissa (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-10-20 17.40.38

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2020

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 65/2020 vp
Torstai 15.10.2020 klo 12.00—13.45
TaVP 64/2020 vp
Keskiviikko 14.10.2020 klo 11.00—13.00
TaVP 63/2020 vp
Tiistai 13.10.2020 klo 12.15—14.00
TaVP 62/2020 vp
Perjantai 2.10.2020 klo 11.00—12.50
TaVP 61/2020 vp
Torstai 24.9.2020 klo 12.00—13.45