​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 36/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 37/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 35/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 30/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 31/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 29/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
83
2020 vp
Talousvaliokunta
Perjantai 22.1.2021 klo 11.00
Kokouspaikka: Arkadia-sali
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345031
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345166
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 ekonomisti Miika Heinonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345182
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 toiminnanjohtaja Mikko Östring, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345273
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 toiminnanjohtaja Mikko Östring, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344890
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 asiantuntija Tea Taivalkoski, Kaupan liitto ry edustaen myös Päivittäistavarakauppa ry:tä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345204
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345167
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 asiantuntija Karoliina Katila, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345032
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345033
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345181
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti, Suomen matkailualan liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345142
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344874
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345112
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344832
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344775
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345196
HE 245/2020 vp TaV 15.01.2021 LiveFIN ry Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2021-AK-345484
HE 245/2020 vp TaV 22.01.2021 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
HE 245/2020 vp TaV 22.01.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-345708
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat hyväksyneet asiantuntijasuunnitelman epävirallisessa etäkokouksessa 11.12.2020. Kutsutaan kuultaviksi: sosiaali- ja terveysministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, Kaupan liitto ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Suomen Yrittäjät ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Suomen matkailualan liitto ry, Palkansaajien tutkimuslaitos (PT), Helsinki GSE Covid-19-tilannehuone, professori Roope Uusitalo. Pyydetään kirjallinen lausunto: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Päivittäistavarakauppa ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, Tapahtumateollisuus ry. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.1.2021: 
Asiantuntijat: 
Etäkuuleminen 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Stina
Oksa
sosiaali- ja terveysministeriö
ekonomisti
Miika
Heinonen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
toiminnanjohtaja
Mikko
Östring
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
liite
asiantuntija
Tea
Taivalkoski
Kaupan liitto ry edustaen myös Päivittäistavarakauppa ry:tä
liite
vaikuttamistyön päällikkö
Tiina
Vyyryläinen
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
asiantuntija
Karoliina
Katila
Suomen Yrittäjät ry
liite
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
toimitusjohtaja
Heli
Mäki-Fränti
Suomen matkailualan liitto ry
liite
apulaisjohtaja
Päivi
Laatikainen-Mattsson
Suomen matkailualan liitto ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry
liite
Tapahtumateollisuus ry
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
LiveFIN ry
liite
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Kutsuttuina poissa ovat: 
Palkansaajien tutkimuslaitos
professori
Roope
Uusitalo
Estyneenä poissa on: 
Helsinki GSE Covid-19-tilannehuone
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat käyneet valmistavan keskustelun epävirallisessa etäkokouksessa 19.1.2021. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340648
Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat aloitteet
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341548
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 erityisasiantuntija Linda Piirto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341551
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341552
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341553
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 toiminnanjohtaja Sonja Finér, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341554
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 professori Seppo Villa Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341560
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Arvopaperimarkkinayhdistys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341561
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Osakesäästäjien Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341562
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Työeläkevakuuttajat TELA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341563
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Keva Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341564
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341565
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Nasdaq Helsinki Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341566
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341567
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341568
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Finnish Business & Society ry (FIBS) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341569
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341570
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341572
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Suomen Pörssisäätiö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341573
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341574
E 150/2020 vp TaV 22.01.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-345480
Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.12.2020: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Markus
Tervonen
oikeusministeriö
Etäkuuleminen 
erityisasiantuntija
Linda
Piirto
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
toimistopäällikkö
Tiina
Visakorpi
Finanssivalvonta
asiantuntija
Hannu
Ylänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pia
Björkbacka
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
toiminnanjohtaja
Sonja
Finér
Finnwatch ry
liite
professori
Seppo
Villa
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry
liite
Osakesäästäjien Keskusliitto ry
liite
Työeläkevakuuttajat TELA ry
liite
Keva
liite
WWF Suomi
liite
Nasdaq Helsinki Oy
liite
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
liite
Keskuskauppakamari
liite
Finnish Business & Society ry (FIBS)
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Suomen Pörssisäätiö
liite
Finanssiala ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Tilintarkastajat ry
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet aloittivat valmistavan keskustelun epävirallisessa etäkokouksessa 11.12.2020. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet kävivät valmistavan keskustelun loppuun epävirallisessa etäkokouksessa 15.1.2021. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344597
HE 241/2020 vp TaV 04.02.2021 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Ehdotus asiantuntijoiksi: sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Talouspolitiikan arviointineuvosto, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos (PT), Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto/rehtori Mari Walls ja tenure track -tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen, Suomen Kuntaliitto, Helsingin/Espoon/Vantaan kaupunki, Kuntarahoitus Oyj, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan sote/johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, Hyvinvointiala HALI ry, Lääkäripalveluyritykset ry, Suomen Yrittäjät ry, professori Mats Brommels, professori Petri Kuoppamäki, professori Paul Lillrank, professori Tuomas Ojanen, professori Jukka Snell, professori Otto Toivanen, professori Juha Raitio, professori Lasse Lehtonen, professori Sami Moisio, asianajaja Mikko Alkio, Docrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kuntien takauskeskus
liite
6
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345212
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 finanssineuvos Laura Vartia, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344818
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345110
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 johtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345211
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 johtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345165
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 tutkija Päivi Puonti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345193
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 tutkija Päivi Puonti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345178
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344851
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 professori Lassi Linnanen, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345155
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 professori Lassi Linnanen, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344881
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345201
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344825
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 hallituksen puheenjohtaja, rehtori Keijo Hämäläinen, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345188
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 hallituksen puheenjohtaja, rehtori Keijo Hämäläinen, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344893
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 KTT, tutkija Paavo Järvensivu, BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-345143
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 KTT, tutkija Paavo Järvensivu, BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344861
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 professori Niku Määttänen, Helsinki Graduate School of Economics Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344853
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344747
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344854
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344774
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345030
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344771
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344820
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344875
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344948
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-342790
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Etelä-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345091
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Länsi-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344826
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suurten kaupunkien C21-verkosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344780
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344829
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344598
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344819
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344749
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344625
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344862
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345040
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345092
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345093
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344891
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Stora Enso Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344892
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Wärtsilä Oyj Abp Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344770
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Health Incubator Helsinki Asiantuntijalausunto (Lardot)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344933
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Health Incubator Helsinki Asiantuntijalausunto (Kuronen)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344876
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Maria 01 Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344877
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344878
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344882
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 työelämäprofessori Lauri Järvilehto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344879
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 kauppatieteiden tohtori Eero Lehto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-344748
VNS 6/2020 vp TaV 15.01.2021 tulevaisuuden tutkija Risto Linturi Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat hyväksyneet asiantuntijasuunnitelman epävirallisessa etäkokouksessa 11.12.2020. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriö, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ilmastopaneeli, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli, Teknologiateollisuus ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, BIOS-tutkimusyksikkö, professori Niku Määttänen. Pyydetään kirjallinen lausunto: ympäristöministeriö, Suomen Pankki, Luontopaneeli, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Keskuskauppakamari, Talouspolitiikan arviointineuvosto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finnvera Oyj, suurten kaupunkien C21-verkosto, Etelä-Suomen maakuntaliitot, Länsi-Suomen maakuntaliitot, Akava ry, Finnwatch ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Valtiotieteellinen Yhdistys ry, BroadBit Batteries Oy, Health Incubator Helsinki, Maria 01, Suomen Akatemia, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, professori Ari Hyytinen, professori Roope Uusitalo, työelämäprofessori Lauri Järvilehto, yliopistotutkija Anna Elomäki, kauppatieteiden tohtori Eero Lehto, tulevaisuudentutkija Risto Linturi, toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa/Wärtsilä Finland Oy, johtaja Markus Mannström/Stora Enso Oyj. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.1.2021: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Etäkuuleminen 
finanssineuvos
Laura
Vartia
valtiovarainministeriö
liite
johtava tuloksellisuustarkastaja
Tuula
Varis
Valtiontalouden tarkastusvirasto
johtava finanssipolitiikan tarkastaja
Mika
Sainio
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
johtaja
Hannu
Kemppainen
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
liite
tutkija
Päivi
Puonti
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
professori
Lassi
Linnanen
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
liite
johtaja
Matti
Mannonen
Teknologiateollisuus ry
liite
hallituksen puheenjohtaja, rehtori
Keijo
Hämäläinen
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
KTT, tutkija
Paavo
Järvensivu
BIOS-tutkimusyksikkö
liite
professori
Niku
Määttänen
Helsinki Graduate School of Economics
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Suomen Pankki
liite
Luontopaneeli
liite
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
Keskuskauppakamari
liite
Talouspolitiikan arviointineuvosto
liite
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
liite
Finnvera Oyj
liite
Etelä-Suomen maakuntien liitot
liite
Länsi-Suomen maakuntien liitot
liite
Suurten kaupunkien C21-verkosto
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Stora Enso Oyj
liite
Wärtsilä Oyj Abp
liite
Health Incubator Helsinki
liite
Maria 01
liite
Suomen Akatemia
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
työelämäprofessori
Lauri
Järvilehto
liite
kauppatieteiden tohtori
Eero
Lehto
liite
tulevaisuuden tutkija
Risto
Linturi
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Finnwatch ry
Kutsuttuna poissa on: 
Palkansaajien tutkimuslaitos
7
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. Saapunut: TS 84/2020 vp, määräaika 28.1.2021; TS 85/2020 vp, määräaika 28.1.2021; TS 86/2020 vp, määräaika 28.1.2021; TS 91/2020 vp, määräaika 25.2.2021. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 4.2.2021 kello 12.00 Arkadia-salissa. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-22 10.13.16

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 82/2020 vp

Tiistai 8.12.2020 klo 12.15—13.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 81/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 11.00—12.55

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 80/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 11.00—12.10

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 79/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 12.00—13.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 78/2020 vp

Keskiviikko 25.11.2020 klo 11.00—12.30