Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 51/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 49/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 50/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 79/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 80/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallin oikeudellisesta suojasta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) 2246/2002 kumoamisesta (mallisuoja)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 81/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis -asetus)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 157/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 12.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 8/2023

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 8/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 157/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 12.00—13.40

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 156/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 11.00—12.11

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 155/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 12.15—13.21

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 154/2022 vp

Maanantai 20.2.2023 klo 12.00—13.39

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 153/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 11.00—12.07