​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 33/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 34/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 32/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 53/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 52/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 51/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 79/2021 vp

Tiistai 30.11.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—50/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 76/2021 vp

Keskiviikko 24.11.2021 klo 11.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 75/2021 vp

Tiistai 23.11.2021 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 74/2021 vp

Perjantai 19.11.2021 klo 11.00—12.15

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 73/2021 vp

Torstai 18.11.2021 klo 12.00—13.50

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 72/2021 vp

Keskiviikko 17.11.2021 klo 11.00—12.20