Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
TaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
TaVM 2/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

 Uusimmat lausunnot

TaVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
TaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
TaVL 9/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
9
2020 vp
Talousvaliokunta
Torstai 27.2.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-268095
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-284270
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään valmistava keskustelu. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287143
E 62/2019 vp TaV 27.02.2020 finanssineuvos Kristina Sarjo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287130
E 62/2019 vp TaV 27.02.2020 vanhempi ekonomisti Otso Manninen, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287108
E 62/2019 vp TaV 27.02.2020 toimitusjohtaja Esa Kallio, Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287200
E 62/2019 vp TaV 27.02.2020 johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287197
E 62/2019 vp TaV 27.02.2020 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287201
E 62/2019 vp TaV 27.02.2020 toimitusjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
liite
varatoimitusjohtaja
Esko
Kivisaari
Finanssiala ry
vanhempi ekonomisti
Otso
Manninen
Suomen Pankki
liite
osastonjohtaja
Antti
Kontio
Kuntarahoitus Oyj
toimitusjohtaja
Esa
Kallio
Kuntarahoitus Oyj
liite
Senior Director
Jarmo
Heinonen
Business Finland Oy
johtava asiantuntija
Ville
Kajala
Keskuskauppakamari
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
toimitusjohtaja
Jouni
Keronen
Climate Leadership Coalition ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Palkansaajien tutkimuslaitos
Energiateollisuus ry
Hansel Oy
Estyneenä poissa on: 
filosofian tohtori
Alexander
Stubb
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.2.2020 klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-26 15:03:44

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 9—26/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 8/2020 vp
Tiistai 25.2.2020 klo 12.15—13.45
TaVP 7/2020 vp
Perjantai 21.2.2020 klo 11.00—13.00
TaVP 6/2020 vp
Torstai 20.2.2020 klo 12.00—14.00
TaVP 5/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00—12.45
TaVP 4/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 12.00—13.55

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi