Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

TrVM 4/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
TrVM 3/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
TrVM 2/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

 Uusimmat lausunnot

TrVL 1/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
TrVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
TrVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
TrVE
16
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Tiistai 19.5.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Esityslistan liite EDK-2020-AK-302085
Ote_perustuslakivaliokunnan_ptk_PeVP_30_2020.pdf
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300851
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Päätetään yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.5.2020. 
Päätetään, ettei asian VNS 1/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Merkitään, että valiokunnan varsinaisille jäsenille on viikolla 18 tehty sähköpostitse kysely. Kaikki 11 jäsentä ovat vastanneet 4.5 mennessä, että asiassa ei ole tarpeen ryhtyä toimiin. Kysely tehtiin, koska valiokunnalle ei oltu sovittu kokousaikaa ennen lausunnon antamiselle varatun määräajan päättymistä. 
5
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-287448
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Päätetään yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
6
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-292953
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Päätetään yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Merkitään tiedoksi. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290592
Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
9
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Esityslistan liite EDK-2020-AK-302569
TRVJ_1_2020_Miten vaikutusten_arviointia_voitaisiin_parantaa.pdf
vain sähköinen versio nyt, löytyy myös työtilan pääsivulta
Merkitään saapuneeksi valiokunnan tilaama tutkimus: Miten vaikutusten arviointia voitaisiin parantaa? - Vaikutusarviointi ja sen kehittämistarpeet suomalaisessa lainvalmistelussa. 
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
10
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus
Valiokunnan oma asia
Päätetään avata valiokunnan omana asiana: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus. Valtuutetaan valiokunnan puheenjohtaja hyväksymään tarkastusvaliokunnan sihteeristön valmistelun pohjalta asiakohtaa koskeva tutkimustarjouspyyntö ja valtuutetaan sihteeristö ryhtymään tarjouspyyntömenettelyn edellyttämiin toimiin asiassa. 
11
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkitään tiedoksi VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomukset: 
- 4/2020 Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset  
- 5/2020 Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2020-05-18 14.01.41

 Viikkosuunnitelma

Tarkastusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 27-35/2020

 Kokoussuunnitelmat

Tarkastusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 27—35/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TrVP 16/2020 vp
Tiistai 19.5.2020 klo 12.00—13.00
TrVP 15/2020 vp
Keskiviikko 11.3.2020 klo 11.30—11.45
TrVP 14/2020 vp
Tiistai 10.3.2020 klo 12.30—13.20
TrVP 13/2020 vp
Torstai 5.3.2020 klo 12.30—13.10
TrVP 12/2020 vp
Keskiviikko 4.3.2020 klo 11.30—12.20

 Puheenjohtaja

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspxKatja HänninenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Marko Kilpihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1432.aspxMarko KilpiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1137.aspxPauli KiuruKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/779.aspxEsko KivirantaKeskustan eduskuntaryhmä
Veijo Niemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1418.aspxVeijo NiemiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/499.aspxPäivi RäsänenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Sebastian Tynkkynenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1451.aspxSebastian TynkkynenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/511.aspxPia ViitanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arja Juvonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1129.aspxArja JuvonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Heli Järvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/930.aspxHeli JärvinenVihreä eduskuntaryhmä
Kimmo Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/464.aspxKimmo KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Hanna-Leena Mattilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1382.aspxHanna-Leena MattilaKeskustan eduskuntaryhmä
Ruut Sjöblomhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1395.aspxRuut SjöblomKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Nora Grönholm, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3303, 050 594 2423

​Heidi Silvennoinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, tarkastusneuvos
p. 09 432 3314,  050 594 2421 

Tallamaria Maunu, tutkija
p. 09 432 3313, 050 530 3131

Ulla Taari, valiokuntakanslian sihteeri

p. 09 432 2094

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Tarkastusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2094
trv(at)eduskunta.fi