Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 13/2022 vp

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 12/2022 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2019–2022

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 11/2022 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 6/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 5/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2021

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TrVE 92/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 8/2023

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—8/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 92/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 11.30—11.50

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 91/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 12.30—13.40

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 90/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 12.30—12.55

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 89/2022 vp

Torstai 9.2.2023 klo 12.30—13.10

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 88/2022 vp

Keskiviikko 1.2.2023 klo 11.30—12.20