​​

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 9/2020 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 8/2020 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 7/2020 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 1/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 2/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 1/2020 vp

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TrVE 4/2021 vp

Perjantai 9.4.2021 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Tarkastusvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 13—14/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 2/2021 vp

Keskiviikko 24.2.2021 klo 11.30—11.40

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 1/2021 vp

Keskiviikko 10.2.2021 klo 11.30—11.50

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 19/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 12.30—13.10

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 18/2020 vp

Keskiviikko 11.11.2020 klo 11.30—12.05

Valtiopäiväasiakirja
TrVP 17/2020 vp

Torstai 10.9.2020 klo 12.30—13.00