Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2019 vp

Hallituksen vuosikertomus 2018

 Kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TiVE
2
2020 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Perjantai 13.3.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 18.2.2020 on tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi valittu ed. Sari Multala. 
4
Ajankohtaisia asioita tiedustelutoiminnasta
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
Päätetään asiantuntijalausunnon julkisuudesta. 
5
Muut asiat
Vierailu Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Tikkakoskelle 
Matka Haagiin Alankomaihin 
Päätoimittajatapaaminen torstaina 26.3.2020 kello 9.00 
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.3.2020 kello 14.00 turvakokoushuoneessa. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-13 11:19:18

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 13/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 13—22/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 2/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 14.00—15.01

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 1/2020 vp

Perjantai 14.2.2020 klo 14.00—15.20

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 14/2019 vp

Perjantai 13.12.2019 klo 14.00—15.47

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 13/2019 vp

Perjantai 29.11.2019 klo 14.00—14.45

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 12/2019 vp

Tiistai 26.11.2019 klo 8.15—9.37

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Sami Manninen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2044

 Yhteystiedot

​Tiedusteluvalvontavaliokunta
00102 EDUSKUNTA
tiv(at)eduskunta.fi