​​​​​​​​

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2019 vp

Hallituksen vuosikertomus 2018

 Kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TiVE
10
2020 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 8.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut tiedusteluvalvontavaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
4
Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnassa on kuultavana: 
tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri
Pekka
Toveri
Pääesikunta
Päätetään asiantuntijalausunnon julkisuudesta. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.11.2020 klo 14.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-23 09.10.14

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—48/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 9/2020 vp

Tiistai 20.10.2020 klo 8.15—9.55

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 8/2020 vp

Tiistai 13.10.2020 klo 8.15—9.08

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 7/2020 vp

Tiistai 6.10.2020 klo 8.15—9.16

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 6/2020 vp

Perjantai 2.10.2020 klo 9.00—9.40

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 5/2020 vp

Perjantai 25.9.2020 klo 14.00—15.45