Katsaus lohkoketju-teknologioiden hyödyntämiseen Suomessa : raportti tulevaisuusvaliokunnalle

Rahkola, Markus: Katsaus lohkoketju-teknologioiden hyödyntämiseen Suomessa : raportti tulevaisuusvaliokunnalle. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2019. 69 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2019.

​​Tässä erityisasiantuntija Markus Rahkolan kirjoittamassa raportissa arvioidaan lohkoketjuteknologioiden hyödyntämistä Suomessa. Raportti sisältää myös lyhyen kansainvälisen vertailun eri maiden toimenpiteistä lohkoketjuteknologioihin liittyen. Tarkastelu ajoittuu syksyyn 2018 ja kevääseen 2019. Raportin tuloksia on jo sen tekovaiheessa hyödynnetty tulevaisuusvaliokunnan lausunnoissa ja mietinnöissä sekä myös erilaisissa lohkoketjuteknologiaan liittyvissä työryhmissä.

Teos verkkojulkaisuna (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 13.12.2019 12.45
Muokattu 9.7.2020 14.14