Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2020. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2020.

​​​​R​aportti kerää yhteen ja esittelee tulevaisuusvaliokunnan kevään 2020 aikana käsittelemät asiantuntijalausunnot COVID-19-pandemiasta. Esipuheessa kuvataan lyhyesti myös sitä, millä tavalla tulevaisuusvaliokunta hankki tietoa pandemiasta ja sen seurauksista. Tulevaisuusvaliokunta tilasi eri alojen asiantuntijoilta lyhyitä, noin 10 sivun pituisia selvityksiä siitä, minkälaisia hyviä ja huonoja seurauksia COVID-19-pandemialla on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Asiantuntijoilta pyydettiin myös toimenpide-ehdotuksia hyvien seurausten vahvistamiseksi ja huonojen seurausten ehkäisemiseksi.  ​


Teos verkkojulkaisuna (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.​


Julkaistu 22.6.2020 10.00
Muokattu 9.7.2020 14.12