Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet

Aunesluoma, Juhana & Kansika, Suvi (toim.): Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2019. 80 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2018.

​Tulevaisuusvaliokunnan raporttiin on kerätty lausuntoja EU:n tulevaisuuteen liittyvistä mustista joutsenista. Käsitteellä tarkoitetaan yllättäviä ja odottamattomia tapahtumia ja kehityskulkuja, joilla toteutuessaan on erittäin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia. Raportin ovat toimittaneet Juhana Aunesluoma ja Suvi Kansikas Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Raportissa on kaksitoista asiantuntijalausuntoa, jotka on jaettu kolmeen EU:n tulevaisuuden kannalta keskeiseen teemaan:
1) Demokratia, instituutiot ja päätöksenteko
2) Turvallisuus ja ulkosuhteet
3) Ympäristö, kestävä kehitys, sosiaaliset kysymykset.

Kukin tutkija on rajannut ja pohjustanut tulokulmansa esittelemiinsä mahdollisiin kehityslinjoihin oman asiantuntemuksensa perusteella. Kirjoittajien hahmottelemien EU:n mustien joutsenten kirjo levittäytyy jäsenvaltioiden sisäisen kehityksen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksien vaikutuksista aina globaalitasolla nouseviin ympäristö- ja kehityspoliittisiin haasteisiin.

Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 15.2.2019 13.00
Muokattu 1.3.2019 11.00