Fotoniikasta valoa Suomen hyvinvointiin : selvitys alan vaikuttavuudesta ja kasvunäkymistä

Purmonen, Juha & Saarinen, Jyrki (toim.): Fotoniikasta valoa Suomen hyvinvointiin : selvitys alan vaikuttavuudesta ja kasvunäkymistä. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. 114 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2018.

​Raportti on laadittu valottamaan fotoniikan voimakkaasti kasvavaa merkitystä yhteis-kunnassamme. Pääpaino on Suomelle tärkeissä teemoissa: biotalous, cleantech ja ympäristö, digitalisaatio, hyvinvointi ja terveys, kiertotalous, tekoäly ja opetus. Raportin painotus on myös muissa globaalisti tärkeissä teemoissa: kamerateknologia, teollisuus 4.0, liikenne, matkailu, kaivosteollisuus, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus, energia ja turvallisuus.

Raportti esittelee nykyiset ja ennen muuta uudet tulevaisuuden sovellukset, niiden merkityksen Suomen kilpailukyvylle ja yhteiskunnalle sekä Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet globaalissa kilpailussa. Lyhyesti käsitellään lisäksi fotoniikan perustutkimus Suomessa, joka on uusien innovaatioiden perusta ja lähde.

Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 31.1.2019 11.25
Muokattu 4.2.2019 10.02