Geeniteknologia

Geeniteknologia. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. 37 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2018.

Raportti sisältää viisi erilaista näkökulmaa synteettiseen biologiaan ja geeniteknologiaan: kasvinjalostus (Anneli Ritala ja Teemu Teeri), solutehtaat ja uudet materiaalit (Jussi Jäntti ja Markus Linder), lääketieteellinen geenitekniikka (Kirmo Wartiovaara), solumaatalous ja ruoan valmistaminen sähköstä (Lauri Reuter ja Juha-Pekka Pitkänen) sekä bioetiikka (Heikki Saxén).

Asiantuntijoita pyydettiin kertomaan mistä näissä geeniteknologian erilaisissa sovelluksissa on kyse, mitkä ovat kyseisen teknologian edut ja mahdolliset riskit, mikä on kehityksen nykyvaihe ja millaisia toimenpide-ehdotuksia asiantuntijoilla on tulevaisuuden suhteen?

Raportin materiaali perustuu tulevaisuusvaliokunnan keväällä 2018 järjstämiin avoimiin kuulemisiin, joiden tavoitteena oli selvittää geeniteknologian nykytilanne ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä tärkeimmät politiikkahaasteet.


Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa.Tutustu myös muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 22.10.2018 10.20
Muokattu 23.10.2018 15.12