Geeniteknologian kehitys 2018–2020 eri merkitysaloilla

Linturi, Risto: Geeniteknologian kehitys 2018–2020 eri merkitysaloilla. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2020. 25 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2020.

​Tämä selvitys on laadittu Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle. Selvitys jäsentää geeniteknologian keskeisimmät osa-alueet ja merkitysalueet. Samalla kuvataan tiiviisti Tulevaisuusvaliokunnan radikaalit teknologiat -joukkoistuksessa havaitut tuoreet läpimurrot raportin Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 julkaisun jälkeen. Selvitys alkaa yhteenvedolla ja johtopäätöksillä, joita taustoitetaan ja konkretisoidaan seuraavissa luvuissa. Teknologiakehitys kuvataan ensin teknologioittain, jonka jälkeen käsitellään teknologioiden merkitystä keskeisille sovellusalueille.

Tämä teksti ei pyri korvaamaan vaan täydentää Tulevaisuusvaliokunnan raportteja 1/2018 Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 ja 2/2018 Geeniteknologia. Teksti on kuitenkin kirjoitettu siten, että se voidaan lukea edellä mainituista riippumatta etenkin, jos aihealue on tuttu. Vuotta 2018 aiempaa kehitystä ei tässä tarkastella vaan viitataan sen osalta raportin 1/2018 havaintoihin.


Teos verkkojulkaisuna (pdf) 

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 14.10.2020 14.05
Muokattu 13.11.2020 12.44