Hyvinvointitalouden mittareiden käyttökelpoisuus päätöksenteossa

Hoffrén, Jukka: Hyvinvointitalouden mittareiden käyttökelpoisuus päätöksenteossa. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2019. 86 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2018.

​Hyvinvointitaloudesta käytävää keskustelua edistääkseen Tulevaisuusvaliokunta päätti tilata dosentti Jukka Hoffrénilta Hyvinvoinnin mittareiden käyttökelpoisuuden arvioiminen päätöksenteon tukena -selvityksen. Selvitys sisältää Suomen ja maakuntien hyvinvointia mittaavien ISEW ja GPI -indikaattorisarjojen päivityksen sekä arvion näiden mittareiden käyttömahdollisuuksista politiikan vaikuttavuuden arvioinnissa ja ohjauksessa etenkin val-tion talousarviosta päätettäessä.

Teos verkkojulkaisuna 
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 11.3.2019 14.40
Muokattu 11.11.2020 14.25