Kohti parempaa tulevaisuutta! : teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä

Linturi, Risto: Kohti parempaa tulevaisuutta! : teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2020. 70 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2020.

​Raportti soveltaa tulevaisuusvaliokunnan teknologian ennakointihankkeissa kehitettyä RTI-ennakointimenetelmää (Radical Technology Inquirer) sen arvioimiseen, miten teknologia voi auttaa saavuttamaan YK:n Agenda2030-toimintasuunnitelmassa sovittuja kestävän kehityksen tavoitteita. Teknologian ennakointi on yksi tulevaisuusvaliokunnan toiminnan painopistealueista, koska teknologian muutos vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaiseksi tulevaisuutemme muotoutuu.


Teos verkkojulkaisuna (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 7.12.2020 13.05
Muokattu 7.12.2020 13.04