Miten Suomi voi nyt ja tulevaisuudessa? : näkökulmia hyvin- ja pahoinvoinnin sekä kansantautien kehitykseen

Miten Suomi voi nyt ja tulevaisuudessa? : näkökulmia hyvin- ja pahoinvoinnin sekä kansantautien kehitykseen. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2023. 239 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2022.

​​​Raportti käsittelee kahta kansalaisten hyvinvoinnille ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjalle tärkeää kysymystä: Miksi hyvinvointi ja pahoinvointi näyttäisivät kasvavan samaan aikaan? Minkälaisia ovat tulevaisuuden kansansairaudet?

Tulevaisuusvaliokunta halusi saada raporttiin kattavan ristivalotuksen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksiin, joten lausuntoja pyydettiin hyvin laaja-alaisesti eri tieteenalojen asiantuntijoilta. Raportin mukaan hyvin- ja pahoinvoinnin samanaikaisuutta selittää ainakin yleinen elintason ja hyvinvoinnin nousu, jonka myötä huono-osaisuutta kuitenkin kasautuu joillekin väestöryhmille ja alueille. Suuri osa raportin kirjoittajista näkee hyvinvointierojen vähentämisen tienä pahoinvoinnin vähentämiseen. Usein johtopäätöksenä on tuen kohdistaminen nimenomaan heikoimmassa asemassa oleville, olivat nämä sitten huonoimmin toimeentulevia, lapsia ja nuoria tai ikääntyneitä. Mutta tuen kohdentamiseksi peräänkuulutetaan myös tarkempaa tutkimusta ja informatiivisempia mittaustapoja.

Tulevaisuuden kansansairauksia käsittelevässä kokonaisuudessa tulevaisuusteemoina korostuvat toisaalta ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien kehityskulkujen vaikutus tulevaisuuden väestön terveyteen, toisaalta ikääntyneiden eliniän pidentyessä esiin uudenlaisessa mittakaavassa nousevat vanhuusikään kuuluvat tilanteet ja oireyhtymät, kuten muistisairaudet ja haurastuminen, joihin yhteiskuntamme tulisi valmistautua. Myös ylipainon ja nuorten mielenterveysongelmien kasvun seuraukset nostetaan useissa raportin teksteissä esiin tulevaisuuden kansansairauksien kehittymässä olevina taustatekijöinä. Johtopäätöksenä teksteissä nostetaan esille terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja väestön toimintakyvyn säilyttämiseen panostaminen. 

Teos verkkojulkaisuna (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 28.2.2023 12.00
Muokattu 28.2.2023 12.57