Nordens nya relevans

Nordens nya relevans. Helsingfors, Framtidsutskottet, 2019. 53 s. Riksdagens framtidsutskotts publikation 7/2018.

​Denna artikelsamling kom till eftersom riksdagens framtidsutskott, under det sista året av valperioden, helt enkelt ville uppmärksamma det nordiska. Riksdags framtidsutskotten ville låta ett antal kända och erkända nordister tänka fritt och högt kring denna för många självklara, därför ibland också lite bortglömda, form av överstatligt samarbete. Framtidsutskottet ville på pränt ha sagt, att det i vår föränderliga värld aldrig är fel att fundera på Norden och dess möjligheter att hävda sig i konkurrensen.

Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 26.2.2019 9.55
Muokattu 1.3.2019 11.01