Pandemiateknologiat : teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen

Linturi, Risto: Pandemiateknologiat : teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2020. 65 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4/2020.

​Raportissa tarkastellaan teknologioita, jotka auttavat COVID 19 -pandemian hallinnassa, sekä pandemian ennakoitua lyhyt- ja pitkäaikaista vaikutusta teknologiankehitykseen. Raportti on viimeisin tuotos tulevaisuusvaliokunnan teettämässä radikaalien teknologioiden etenemisen ja vaikutusten ennakoinnissa. Raportti jäsentää teknologioiden vaikutusta 20 yhteiskunnallisen funktioon eli ns. arvonluontiverkostoon. Arvonluontiverkostot on hahmoteltu ihmistoiminnalle tärkeiden päämäärien mukaan.


Teos verkkojulkaisuna (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 13.11.2020 12.45
Muokattu 13.11.2020 12.41