Suomen luova potentiaali – ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle

Petäjäjärvi, Krista & Huntus, Antti: Suomen luova potentiaali – ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2019. 44 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 11/2018.

​​Julkaisu ”Suomen luova potentiaali: Ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle” on uusin lenkki pitkässä ketjussa, jossa tulevaisuusvaliokunta on pureutunut luovien alojen tilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Tämä julkaisu raportoi tulevaisuusvaliokunnan ja Taiteen kehittämiskeskuksen yhteistyönä eduskunnan uusissa luovissa tiloissa toteuttamien kahden työpajan tulokset. Nämä tulokset käsittelevät kolmea teemaa: luovan toimialan tilanne, luovan alan toimijoiden haasteet sekä taiteen ja luovuuden potentiaalin tuominen osaksi yhteiskunnan kehittämistä ja erityisesti ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamista. Tulokset linkittyvät ja tuovat uutta näkökulmaa tulevaisuusvaliokunnan aiempaan luovan alan tulevaisuutta sivuavaan työhön.

Teos verkkojulkaisuna (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 23.5.2019 14.25
Muokattu 9.7.2020 14.14